ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ολες οι τεχνικές οδηγίες, σχετικές με την κατασκευή και πτήση αερομοντέλων, που αναφέρονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, έχουν συνταχθεί με προσοχή ώστε να οδηγούν σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Ομως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα οι οδηγίες αυτές να έχουν λάθη ή παραλείψεις, ή να μη γίνουν απόλυτα κατανοητές από τον αναγνώστη, ή οι παράγοντες και οι παράμετροι που υπεισέρχονται στην εφαρμογή τους από τον ενδιαφερόμενο να μην είναι οι ίδιοι με αυτούς που έχουν προβλεφθεί. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν, έστω και αν εσύ εφαρμόσεις τα αναγραφόμενα, να μη φθάσεις στο επιθυμητό, σωστό και ασφαλές αποτέλεσμα.
Ο Αερομοντελισμός είναι μία ευχάριστη απασχόληση, αλλά το ιπτάμενο αερομοντέλο δεν είναι παιχνίδι. Η πτήση του, δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Αν εσύ έχεις ενδοιασμούς για τις γνώσεις σου, τις ικανότητές σου ή τη φυσική σου κατάσταση, δεν πρέπει να επιχειρήσεις να κατασκευάσεις ή να πετάξεις αερομοντέλο, ούτε να επιχειρήσεις να εκκινήσεις οιοδήποτε κινητήρα ή μοτέρ.

Για τους ανωτέρω λόγους είναι προφανές ότι η ενασχόληση σου με τον αερομοντελισμό, και η εφαρμογή των αναγραφόμενων οδηγιών και προτροπών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, γίνεται με ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΘΥΝΗ.

Γιάννης Κωνσταντακάτος

 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα