Αγωνιστικές κατηγορίες και κανονισμοί


 

Κατηγορίες και κανονισμοί της " FAI "

Η FAI, μέσω της επιτροπής αερομοντελισμού CIAM, εκδίδει τους κανονισμούς που διέπουν όλες τις διεθνείς αερομοντελιστικές συναντήσεις, αλλά και όσες από τις τοπικές (σε εθνικό επίπεδο) συναντήσεις επιθυμεί η Εθνική Αερολέσχη του κάθε κράτους (στην Ελλάδα η ΕΛ.Α.Ο).

Οσοι από τους διεθνείς κανονισμούς έχουν μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν την ίδια ονομασία που διακρίνεται με το χαρακτηριστικό F (= αερομοντελισμός), ένα αριθμό που δηλώνει την κλάση και τέλος το γράμμα της κατηγορίας, όπως ο συνημμένος πίνακας. Σε περίπτωση ασάφειας στη διατύπωση της μετάφρασης στα Ελληνικά ενός κανονισμού της FAI, θα υπερισχύει η επίσημη έκδοσή του στην Αγγλική γλώσσα.

Κατηγορίες και κανονισμοί της " ΕΛ.Α.Ο. "

Είναι καθαρά Ελληνικής έμπνευσης. Οι Ελληνικοί κανονισμοί συντάχθηκαν με σκοπό να διευκολύνουν τον συναγωνισμό των Ελλήνων αερομοντελιστών σε αγώνες με ευκολώτερους στόχους. Διατηρούν τα χαρακτηριστικά προθέματα της κλάσης τους ενώ στο μέσον προστίθενται τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας και τέλος το χαρακτηριστικό "GR".

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ FAI

Κλάση F.1. Αερομοντέλα Ελεύθερης Πτήσης / Free Flight

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F.1.AΑνεμόπτερα (Α2)
F.1.BΛαστιχοκίνητα (wakefield)
F.1.CΜηχανοκίνητα (F/F Power ή FAI Power)
F.1.DΛαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων (Indoor ή Microfilm)
F.1.EΑνεμόπτερα με αυτόματη μαγνητική οδήγηση (Magnet Steering Gliders)
F.1.FΕλικόπτερα (Helicopters)
F.1.GΛαστιχοκίνητα "Κύπελλο Χειμώνα" (Coupe d' Hiver)
F.1.HΑνεμόπτερα (Α1)
F.1.JΜηχανοκίνητα (F/F Power ή ½ A class)
F.1.KΜηχανοκίνητα με μοτέρ διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
F.1.LΛαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων χωρίς επικάλυψη με μικροφιλμ ("Easy B" - EZB)
F.1.MΛαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων κλάση αρχαρίων (Indoor Beginner)
F.1.NΑνεμόπτερα εσωτερικών χώρων εκτοξευόμενα με το χέρι (Indoor Hand Launched Gliders)

Κλάση F.2. Αερομοντέλα Κυκλικής Πτήσης / Control Line

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F.2.A Απόλυτης ταχύτητας (Speed)
F.2.B Ακροβατικά (Aerobatics, Stunt)
F.2.C Ομαδικής ταχύτητας (Team Racing)
F.2.D Αερομαχιών (Combat)
F.2.E Αερομαχιών με κινητήρα diesel (Combat/Diesel)

Κλάση F.3./ F.5. Αερομοντέλα Τηλεκατευθυνόμενης Πτήσης / Radio Control

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F.3.AΑκροβατικά (Aerobatic Power Models)
F.3.BΑνεμόπτερα τριάθλου "διάρκειας-απόστασης-ταχύτητας" (Multi Task Thermal Soaring Models)
F.3.CΕλικόπτερα (Helicopters)
F.3.DΤαχύτητας σε κλειστή διαδρομή (Pylon Racing Models)
F.3.FΑνεμόπτερα "ταχύτητας" εκμεταλλευόμενα ανοδικά πλαγιάς (Slope Soaring Models)
F.3.GΑνεμόπτερα "διάρκειας" με βοηθητικό κινητήρα (Motor Powered Gliders)
F.3.HΑνεμόπτερα "μεγάλων αποστάσεων" (Cross Country Gliders)
F.3.IΑνεμόπτερα "διάρκειας" αερορυμουλκούμενα (Aero-Tow Gliders)
F.3.JΑνεμόπτερα "διάρκειας" εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά (Thermal Duration Gliders)
F.3.KΑνεμόπτερα "διάρκειας" εκτοξευόμενα με το χέρι (Hand Launched R/C Gliders)
F.5.AΗλεκτροκίνητα ακροβατικά (Electric Powered Aerobatic Models)
F.5.BΗλεκτροκίνητα ανεμόπτερα διάθλου με 30 στοιχεία (Electric Powered Motor Gliders)
F.5.CΗλεκτροκίνητα ελικόπτερα (Electric Powered Helicopters)
F.5.DΗλεκτροκίνητα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή (Electric Powered Pylon Racers)
F.5.FΗλεκτροκίνητα ανεμόπτερα διάθλου με 10 στοιχεία (Electric Powered Motor Gliders)

Κλάση F.4. Αερομοντέλα Μακέττες / Scale

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F.4.AΜακέττες ελεύθερης πτήσης (Free Flight Scale)
F.4.BΜακέττες κυκλικής πτήσης (Control Line Scale)
F.4.CΜακέττες τηλεκατευθυνόμενης πτήσης (Radio Control Scale)
F.4.DΜακέττες εσωτερικών χώρων με μοτέρ λάστιχου (Indoor F/F Scale with extensible motor)
F.4.EΜακέττες εσωτερικών χώρων με κινητήρα CO2 ή ηλεκτροκινητήρα (Indoor F/F Scale with CO2 or Electric motor)
F.4.FΜακέττες εσωτερικών χώρων με μοτέρ λάστιχου κατηγορίας "Peanut" (Indoor Peanut Scale)

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛ.Α.Ο.

Κλάση F1. Αερομοντέλα Ελεύθερης Πτήσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F1-H-GRΑνεμόπτερα εξωτερικών χώρων
F1-N-GRΑνεμόπτερα εκτοξευόμενα με το χέρι
F1-K-GRΜηχανοκίνητα με μοτέρ διοξειδίου του άνθρακα
F1-E-GRΗλεκτροκίνητα
F1-P-GR(3 υποκατηγορίες) Λαστιχοκίνητα
F1-M-GRΜηχανοκίνητα

Κλάση F.3./ F.5. Αερομοντέλα Τηλεκατευθυνόμενης Πτήσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F3A-GR Ακροβατικά
F3B-GRΑνεμόπτερα τριάθλου (διάρκειας-απόστασης-ταχύτητας)
F3C-GRΕλικόπτερα
F3F-GRΑνεμόπτερα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή
F3-Q500-GRΤαχύτητας σε κλειστή διαδρομή
F3J-GRΑνεμόπτερα (διάρκειας)
F3K-GRΑνεμόπτερα εκτοξευόμενα από το χέρι
F3-PL-GRΑγώνας ακρίβειας προσγείωσης (precision Landing)
F3-WL-GRΑγώνας ανύψωσης έρματος (weight Lifting)
F5-LMR-GR(3 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (limited motor run)
F5-BF1-GRΗλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (battery factor)
F5-BF2-GRΗλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (battery factor)
F5-ESLOT-GR(2 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (electroslot)
F5F-GR(2 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα διάθλου (απόστασης-διάρκειας)
F5D-GRΗλεκτροκίνητα ταχήτητας σε κλειστή διαδρομή
F5D-400-GRΗλεκτροκίνητα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή

Κλάση F.4. Αερομοντέλα Μακέττες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

F4C-SPORT-GRΜακέττες τηλεκατευθυνόμενης πτήσης

 

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Ρεκόρ)

Οπως και σε όλα τα αθλήματα που υπάρχει συναγωνισμός, έτσι και στον αερομοντελισμό οι επιδόσεις βελτιώνονται στοιχειοθετώντας νέα ρεκόρ.

Σε ελάχιστες κατηγορίες, που οι προδιαγραφές αγώνων και επίτευξης ρεκόρ είναι οι ίδιες, αν η βελτιωμένη επίδοση επιτευχθεί στην διάρκεια Διηπειρωτικών ή Παγκόσμιων αγώνων, συνήθως αναγνωρίζεται από τη επίσημη αρχή σαν νέο ρεκόρ χωρίς άλλες διατυπώσεις.
Ομως επειδή οι κανονισμοί των περισσοτέρων κατηγοριών για ρεκόρ δεν συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους κανονισμούς των αγώνων, οι προσπάθειες κατάρριψης γίνονται σε ιδιαίτερες προσπάθειες που απαιτούν γραφειοκρατική κάλυψη με διακριβωμένα όργανα μετρήσεων, και επίσημους παρατηρητές.
Ο φάκελλος της προσπάθειας υποβάλλεται προς έγκριση στην εποπτεύουσα αεραθλητική αρχή (στην FAI για διεθνείς επιδόσεις, ή στην ΕΛ.Α.Ο. για Ελληνικές επιδόσεις) και εφ' όσον όλα είναι στην ουσία και στους τύπους σωστά, γίνεται η αναγνώριση της νέας επίδοσης.

 Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα