Τα μέρη ενός αερομοντέλου


 

1 Ακροπτερύγιο10 Οριζόντιο πτερύγιο ουράς19Κεντρικά πλευρίδια
2 Δεξιά πτέρυγα/έδρα 11 Κάθετο πτερύγιο ουράς 20 Ελικα
3 Χείλος εκφυγής 12 Αντισταθμιστικό διεύθυνσης 21Ανω νεύρο ατράκτου
4 Ατρακτος 13 Βακτηρία 22 Νομέας
5 Κεντρικό τμήμα πτέρυγας 14 Αριστερή πτέρυγα/έδρα 23 Κάτω νεύρο ατράκτου
6 Χείλος προσβολής 15Ακραίο πλευρίδιο24 Οριζόντιοι αποστάτες
7 Παρμπρίζ 16Κεντρικοί δοκοί 25 Πλαϊνοί αποστάτες
8 Κάλυμα μηχανής 17Πήχυς χείλους εκφυγής26 Πήχυς χείλους προσβολής
9 Σύστημα προσγείωσης 18Βασικά πλευρίδια

 


Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα