Το πρωτότυπο (με τα κίτρινα φτερά) και δύο αναπαραγωγές του λαστιχοκίνητου Mercury  


Το πρόγραμμα "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"


Στόχος του προγράμματος είναι:

Να βοηθήσει τους νέους στην ηλικία αερομοντελιστές να ολοκληρώσουν με επίβλεψη μία σειρά επιλεγμένων σχεδίων, ώστε χωρίς απώλεια χρόνου και υλικών, να πάρουν τα ελάχιστα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν να εξελίσσονται μόνοι τους.

Γιατί ακόμα ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχαρίων;

Υπάρχουν πολλά καλά σχέδια σ' ολόκληρο τον κόσμο για την εκπαίδευση των αρχαρίων, αλλά δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Από την άλλη μεριά πολλά από αυτά τα σχέδια που φέρουν τον τίτλο εκπαιδευτικό ή κατάλληλο για αρχάριους δεν έχουν σχεδιαστεί απο εκπαιδευτές και ατυχώς, πολύ συχνά, έχουν ένα από τα παρακάτω μειονεκτήματα:
  • Το μοντέλο δεν μπορεί να συναρμολογηθεί από τον αρχάριο, λόγω δυσκολίας.
  • Το μοντέλο μπορεί μεν να συναρμολογηθεί από τον αρχάριο, αλλά θα καταγράψει μία και μόνη πτήση μικρής διάρκειας με απρόβλεπτη τροχιά, πριν κτυπήσει και καταστραφεί στο έδαφος λόγω κακών πτητικών χαρακτηριστικών.
  • Τα kits είναι ακριβά και μερικά από αυτά δεν μπορούν να κατασκευαστούν δεύτερη φορά, είτε γιατί δεν περιλαμβάνεται λεπτομερές κατασκευαστικό σχέδιο, είτε γιατί η ολοκλήρωση της κατασκευής εξαρτάται από ειδικά έτοιμα κομμάτια.

Τέλος κάθε εκπαιδευτής αντιπετωπίζοντας διαφορετικούς μαθητές, με ποικίλα ενδιαφέροντα, ικανότητες και εισόδημα, κατασταλάζει στις δικές του ιδέες για το πως πρέπει να χειριστεί το θέμα. Τι πιό φυσικό από το να σχεδιάσει τα δικά του μοντέλα και να οργανώσει το δικό του πρόγραμμα;

 

Τι προσφέρει το πρόγραμμα ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα κατασκευαστικά στάδια και ειδικά σχεδιασμένα μοντέλα με κλασσική μορφή που βαφτίστηκαν με ονόματα γνωστών αστέρων, πλανητών και δορυφόρων τους.

Τα προτεινόμενα μοντέλα μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα στα διάφορα στάδια όπως και τα στάδια μπορούν να διευρυνθούν, ή να περιοριστούν ή ακόμα και να παραλειφθούν ανάλογα με τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου και του διαθέσιμου χρόνου. Ακόμα ο εκπαιδευόμενος παρακινείται - ή οδηγείται - να διερευνήσει συναφή πεδία των θετικών επιστημών ιδίως της φυσικής.

Η μέθοδος μαθαίνω μέσα από την κατασκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί η πανάκεια της επιμόρφωσης, παρ' όλ' αυτά αν χρησιμοποιηθεί με σύνεση αιχμαλωτίζει τη φαντασία των μαθητών, ερεθίζει την επιθυμία τους να μάθουν και δείχνει ότι η μόρφωση είναι αναγκαία. Είναι μία αποδοτική στρατηγική που προσθέτει άλλες διαστάσεις στην διαδικασία διδασκαλίας.

Με μία λέξη το πρόγραμμα ΓΑΛΑΞΙΑΣ προσφέρει ευελιξία, που αυξάνει τις πιθανότητες της επιτυχίας.

 

Τα μοντέλα

Ολα τα μοντέλα του προγράμματος ΓΑΛΑΞΙΑΣ σχεδιάστηκαν για να γεμίσουν το αντίστοιχο κενό που υπήρχε στη χώρα μας. Μπορούν και να συναρμολογηθούν από τον αρχάριο και να πετάξουν.

Υιοθετώντας μελετημένα υποπολλαπλάσια των διαστάσεων ξυλείας που υπάρχουν στην αγορά (μήκη 100 εκ, πλάτη 8 εκ) γίνεται οικονομία, ώστε είτε να μη πετιέται τίποτε, είτε τα υπόλοιπα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλο ίδιο μοντέλο.

Οι διατομές των ξύλων δεν είναι κρίσιμες και μπορούν να αντικατασταθούν από παραπλήσιες με μικρές ή καθόλου μετατροπές. Αυτό κρατάει το κόστος χαμηλό, πολύ σημαντικό για τις ομαδικές κατασκευές. Παράλληλα η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων παραλλαγών καλύπτει διαφορετικές κατασκευαστικές ικανότητες και την έλλειψη ορισμένων υλικών. Τα μοντέλα αυτά είναι απλά και μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομο σχετικά χρόνο. Είναι ανθεκτικά και μπορούν να αντέξουν την κακομεταχείρηση που αναπόφευκτα θα υποστούν στις αρχικές πτήσεις τριμαρίσματος. Η επιτήρηση του εκπαιδευτή μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Αναπόφευκτα όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα συμβιβασμό για μία "συνήθη" απόδοση αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αρχάριος θέλει να δει το δημιούργημα του να πετάει όσο πιο σύντομα γίνεται και όσες πιο πολλές φορές μπορεί. Η μέγιστη διάρκεια πτήσης ή η πτήση σε δυνατούς ανέμους δεν είναι στους στόχους του προγράμματος.

Ολοκληρώνοντας, τα σχέδια του προγράμματος προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα περαιτέρω πειραματικής επανασχεδίασης από τους κατασκευαστές τους, δύο ευπρόσδεκτα χαρακτηριστικά για τον ζεστό εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο.

 

Τα τέσσερα κατασκευαστικά στάδια του προγράμματος

 

1ο στάδιο: Υποδοχή

Τα μοντέλα υποδοχής πρέπει να είναι απλά και να παρουσιάζουν πάντα πτήσιμο αποτέλεσμα. Για μια σύντομη σε προετοιμασία και διάρκεια υποδοχή, προτείνονται το ανεμόπτερο PLUTO ή το λαστιχοκίνητο DIONE. Κατάλληλο επίσης είναι το το λαστιχοκίνητο MARS (το DELTA DART / AMA CUB του Frank Ehlling). Είναι φθηνά, συναρμολογούνται γρήγορα, και δίνουν την ευκαιρία στους νεοφώτιστους αερομοντελιστές να διαγωνιστούν στην διάρκεια πτήσης των δημιουργημάτων τους.

Αν ο αερομοντελιστής ξεκινώντας ήταν ζεστός, σίγουρα μετά την πρώτη επιτυχία του θα βράζει. Θέλει να ξεκινήσει το δεύτερο μοντέλο του, που θα έχει ήδη επιλεγεί και θα τον περιμένει. Αυτό πρέπει να είναι επίσης απλό για να συναρμολογηθεί σε 4-6 ώρες, αλλά να είναι σοβαρό για να αποβάλει την εικόνα του παιχνιδιού σ' αυτό το σημείο και να τον οδηγήσει βαθύτερα στα μυστικά της πράξης και της θεωρίας της αεροναυτικής.

Μερικοί εκπαιδευτές προτείνουν ένα ανεμόπτερο ενώ άλλοι ένα λαστιχοκίνητο. Δεν διαφωνούμε με κανένα, όσο τα μοντέλα εκπληρούν τις βασικές προδιαγραφές. Προτείνονται τα ανεμόπτερα VENUS και τα λαστιχοκίνητα MERCURY.

 

2o στάδιο: Εκτόνωση

Ο αερομοντελιστής δεν μπορεί να μένει άπρακτος. Πριν ακόμα τελειώσει αυτό που φτιάχνει ψάχνει για το επόμενο. Συνήθως έλκεται από τα πολύχρωμα, γρήγορα, θορυβώδη, ευέλικτα τηλεκατευθυνόμενα. Ακόμα η πρόσφατη επιτυχία του τον έχει γεμίσει με υπερεμπιστοσύνη σε βαθμό που θέλει να σχεδιάσει το δικό του μοντέλο. Δεν είναι παράλογος, δεν είναι διαφορετικός από εμάς. Και εμείς οι παλιοί έτσι σκεφτόμασταν.

Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για να τον κερδίσουμε ή να τον χάσουμε. Πρέπει να ασκήσουμε όλη την επιρροή μας για να πειστεί να αναβάλει τις επιθυμίες του για λίγο αργότερα, όταν θα έχει συλλάβει το πραγματικό νόημα του αερομοντελισμού. Φυσικά πρέπει κάτι να κάνει. Η καλύτερη λύση είναι να τον οδηγήσουμε να ξανασχεδιάσει με παραλλαγές ένα από τα μοντέλα που έχει ήδη φτιάξει. Και τα VENUS και τα MERCURY είναι κατάλληλα για να επανασχεδιαστούν με παραλλαγές στην αεροτομή, τη δίεδρο, το σχήμα των φτερών, της ουράς, ή της ατράκτου. Υπάρχουν τόσοι συνδυασμοί που μπορούν να τον κρατήσουν απασχολημένο για πολλές εβδομάδες χαρίζοντάς του μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, εκτονώνοντας ταυτόχρονα το αεροναυπηγικό του δαιμόνιο και ελαττώνοντας την εξάρτησή του από τον εκπαιδευτή του.

 

3ο στάδιο: Συντήρηση

Ο αερομοντελιστής είναι ακόμα ευάλωτος. Είμαστε υπεύθυνοι να τον αξιολογήσουμε και να τον οδηγήσουμε στην επιλογή των κατάλληλων μοντέλων για το άμεσο μέλλον. Ο νέος στην ηλικία καλύτερα να συνεχίσει με μικρά ανεμόπτερα και λαστιχοκίνητα ή ακόμα καλύτερα με τα μοντέλα που κινούνται με μοτέρ πεπιεσμένου αερίου. Υπάρχει πλήθος ελκυστικών μοντέλων σε kits ή σε σχέδια χωρίς τον κίνδυνο να τα βαρεθεί ή να απογοηθευτεί με κάτι δυσκολώτερο από τις δυνάμεις του. Κατάλληλα είναι τα μικρά μοντέλα των κατηγοριών Ν, K, και P. Προτείνεται το MERCURY CO2. Οι "ενήλικες" μπορούν να περιορίσουν αυτό το στάδιο σε ένα μοντέλο ή να πάνε κατ' ευθείαν στην εξέλιξη.

 

4ο στάδιο: Εξέλιξη

Ανάλογα με την ικανότητα και την ηλικία του αργά ή γρήγορα ο ανερχόμενος αερομοντελιστής θα περάσει και από το τελευταίο στάδιο. Εδώ τον περιμένουν τα μοντέλα των κατηγοριών F1-H-GR, F1-P30-GR, F1-K30-GR και F1-E30-GR με κύριους εκπρόσωπους τα JUPITER και SATURN. Σχεδιάστηκαν ειδικά για την μύηση στα μυστικά των αγωνιστικών κατηγοριών χωρίς να απαιτούν ειδικές γνώσεις ή τον χρόνο και το κόστος των μεγαλύτερων ανεμόπτερων και λαστιχοκίνητων.

Κατάλληλα είναι επίσης τα λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων με απλή επικάλυψη, και οι μακέττες ελεύθερης πτήσης με μοτέρ λάστιχου ή με μοτέρ CO2 ή με ηλεκτροκινητήρα όχι όμως απαραίτητα και όλα τα μοντέλα που εμπίπτουν σ' αυτές. Πρέπει να επιλεγούν μόνο αυτά που μπορούν να κατασκευαστούν και να τριμαριστούν από τον ίδιο τον αερομοντελιστή και παράλληλα να αποφευχθούν τα "καθαρόαιμα" αγωνιστικά.

Τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί με μεγάλο αγωνιστικό δυναμικό μπορεί να είναι δύσκολα στην κατασκευή και το τριμάρισμά τους. Δεν πρέπει να σπρώξουμε τον αρχάριο στην απογοήτευση. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι στους στόχους αυτού του προγράμματος. Στο στάδιο αυτό η συμμετοχή του εκπαιδευτή μπορεί και πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο.

 

Και μετά;

Ο αερομοντελιστής πετάει πλέον με τα δικά του φτερά. Εμαθε αρκετά για να προχωρεί με σωστά βήματα, χωρίς εξάρτηση, μη διστάζοντας να ρωτήσει για να λύσει τις νέες απορίες του.

Εκπληρώσαμε τον στόχο μας;

Οι σπόροι που φυτέψαμε αργούν να δώσουν καρπούς. Εως τότε θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να φυτέψουμε κι άλλους.

  Γιάννης Κωνσταντακάτος

 

 

Το πρόγραμμα Γαλαξίας συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 1985 και δημοσιεύτηκε:

  • στο "CIAM FLYER" το newsletter της Επιτροπής Αερομοντελισμού της FAI (CIAM) τον Μάρτιο του 1990
  • στο 2ο τεύχος του περιοδικού "Το Αεροπλάνο" το 1990
  • στο "SAMAA News" το newsletter της Ομοσπονδίας Αερομοντελισμού της Νότιας Αφρικής τον Ιανουάριο του 1991
  • στα προτεινόμενα προγράμματα εκπαίδευσης και διάδοσης του αερομοντελισμού της Επιτροπής Αερομοντελισμού CIAM το 1999

 


 

Κατάλογος εκπαιδευτικών κατασκευαστικών σχεδίων

pluto_001_280

PLUTO

Κατηγορία F1-N-GR

Ανεμόπτερο η/και λαστιχοκίνητο εσωτερικών / εξωτερικών χώρων με άνοιγμα 240 χιλ.
Κατασκευή από μπάλσα.
Σχέδιο 1:1 σε ένα φύλλο Α4.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
cione_02_280

DIONE

Κατηγορία F1-P14-GR

Λαστιχοκίνητο εσωτερικών / εξωτερικών χώρων με άνοιγμα 310 χιλ.
Κατασκευή από μπάλσα.
Σχέδιο 1:1 σε ένα φύλλο Α3.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
venus1_05_300

VENUS 1

Κατηγορία F1-H-GR

Ανεμόπτερο με άνοιγμα φτερών 636 χιλ και αεροτομή "φύλλο σε καμπύλη".
Κατασκευή από μπάλσα, κόντρα πλακέ και πεύκη. Δεν χρειάζεται επικάλυψη με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε ένα φύλλο 25 Χ 70 εκ.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
venus2_10_300

VENUS 2

Κατηγορία F1-H-GR

Ανεμόπτερο με άνοιγμα φτερών 636 χιλ και αεροτομή τύπου Clark Y.
Κατασκευή από μπάλσα και πεύκη. Το φτερό επικαλύπτεται με χαρτί.
Σχέδιο. 1:1 σε ένα φύλλο 25 Χ 70 εκ.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
merc1_01_300

MERCURY 1

Κατηγορία F1-P24-GR

Λαστιχοκίνητο με άνοιγμα φτερών 556 χιλ και αεροτομή "φύλλο σε καμπύλη".
Κατασκευή από μπάλσα. Δεν χρειάζεται επικάλυψη με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε ένα φύλλο 25 Χ 70 εκ.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
merc2_04_300

MERCURY 2

Κατηγορία F1-P24-GR

Λαστιχοκίνητο με άνοιγμα φτερών 566 χιλ και αεροτομή δύο επιφανειών.
Κατασκευή από μπάλσα. Το φτερό επικαλύπτεται με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε ένα φύλλο 25 Χ 70 εκ.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
merc3_03_300

MERCURY CO2

Κατηγορία F1-K24-GR

Τροποποιημένα Mercury με κινητήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Οδηγίες μετατροπής και οδηγίες πτήσης.
jup1_13_300

JUPITER 1

Κατηγορία F1-H-GR

Ανεμόπτερο με άνοιγμα φτερών 965 χιλ και αεροτομή τύπου Jedelsky.
Κατασκευή από μπάλσα, κόντρα πλακέ και πεύκη. Δεν χρειάζεται επικάλυψη με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε ένα φύλλο 28 Χ 81 εκ.
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
jup2_02_300

JUPITER 2

Κατηγορία F1-H-GR

Ανεμόπτερο με άνοιγμα φτερών 975 χιλ και αεροτομή τύπου Clark Y.
Kατασκευή από μπάλσα, κόντρα πλακέ και πεύκη. Το φτερό και το ουραίο επικαλύπτονται με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε δύο φύλλα 28 Χ 81 εκ. Το ένα περιλαμβάνει τα φτερά των Jupiter 2 & 3, και το άλλο είναι αυτό του Jupiter 1 (η άτρακτος είναι κοινή αλλά εμφανίζεται μόνο στο σχέδιο του Jupiter 1).
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
jup3_02_300

JUPITER 3

Κατηγορία F1-H-GR

Ανεμόπτερο με άνοιγμα φτερών 975 χιλ και αεροτομή undercambered.
Kατασκευή από μπάλσα, κόντρα πλακέ και πεύκη. Το φτερό και το ουραίο επικαλύπτονται με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε δύο φύλλα 28 Χ 81 εκ. Το ένα περιλαμβάνει τα φτερά των Jupiter 2 & 3, και το άλλο είναι αυτό του Jupiter 1 (η άτρακτος είναι κοινή αλλά εμφανίζεται μόνο στο σχέδιο του Jupiter 1).
Οδηγίες κατασκευής και οδηγίες πτήσης.
sat_18_300

SATURN

Κατηγορία F1-P30-GR

Λαστιχοκίνητο κατηγορίας P-30. Ανοιγμα φτερών 760 χιλ. Αεροτομή τύπου Clark Y.
Κατασκευή από μπάλσα. Το φτερό και το ουραίο επικαλύπτονται με χαρτί.
Σχέδιο 1:1 σε δύο φύλλα 28 Χ 81 εκ.
Οδηγίες κατασκευής και πτήσης σε περίληψη.
 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οταν φτιάξεις ένα Jupiter ή το Saturn, είσαι έτοιμος να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.

Ποιό μπορεί να είναι αυτό;

Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις το μοντέλο που σε ευχαριστεί περισσότερο, πάντα μέσα από τις κατασκευαστικές και χειριστικές δυνατότητές σου.

Σίγουρα σου αρέσουν τα τηλεκατευθυνόμενα. Και σε ποιόν δεν αρέσουν; Αν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις είναι ευνοϊκές, σε λίγο θα μοιραζόμαστε τις διαθέσιμες συχνότητες. Μη ξεχνάς όμως ότι εκτός από τον "κυριακάτικο" αερομοντελισμό με τα "σπορ" μοντέλα, υπάρχουν και οι αγωνιστικες κατηγορίες. Αν σε ενδιαφέρει να ανέβεις τα σκαλοπάτια των γνώσεων και των επιτυχιών του αεραθλήματόςμας, διάλεξε να ασχοληθείς και με μιά επίσημη αγωνιστική κατηγορία.

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα