Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Α' Βαθμίδας


[   σεμινάρια Β' βαθμίδας  ]

1. Σεμινάριο υποδοχής νέων αερομοντελιστών

Πρόγραμμα # 1 - Κατασκευή και πτήση

ΣΤΟΧΟΣ

Εχει στόχο την κατασκευή, το τριμάρισμα και την πτήση ενός απλού μοντέλου (ανεμόπτερου ή λαστιχοκίνητου). Η πράξη συνοδεύεται με την απαραίτητη θεωρία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε υποψήφιους αερομοντελιστές μεγαλύτερους από 8 χρονών, σε σωματεία αερομοντελιστών και αερολέσχες, σχολεία, προσκοπικές ομάδες, τεχνικές σχολές κ.λ.π.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τάξη: Εως 15 εκπαιδευόμενοι
Εκπαιδευτές/Προπονητές: Ενας για κάθε 5-6 εκπαιδευόμενους

Εργαστήριο: Σχολική αίθουσα, εντευκτήριο σωματείου ή υπόστεγο κ.λ.π. με καλό φωτισμό, κλιματισμό, εξαερισμό και ανάλογο αριθμό θέσεων εργασίας και καθισμάτων. Δυνατότητα ασφάλισης των υλικών και εργαλείων μετά την καθημερινή αποχώρηση. Κουτί πρώτων βοηθειών. Πυροσβεστικά μέσα. Εξοδοι κινδύνου. Τουαλέτες. Ηλεκτρική παροχή. Δυνατότητα συσκότισης για προβολές.

Εργαλεία: Ενα σετ εργαλείων για κάθε θέση εργασίας.

Πάγκοι εργασίας: Πάγκοι ή τραπέζια ή θρανία. Για κάθε θέση εργασίας χρειάζεται μία επίπεδη επιφάνεια από χαρτόνι ή ξύλο.

Υλικά: Ενα kit (ή δύο) για κάθε εκπαιδευόμενο, εφεδρικά kit ή εφεδρική ξυλεία, κόλλες, βερνίκια κ.λ.π. Τα επιλεγέντα μοντέλα δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβώς τα ίδια για όλους, αρκεί να είναι της ίδιας δυναμικότητας και να κατασκευάζονται στον διαθέσιμο χρόνο.

Οργανα: Πίνακας ή flip chart ή overhead projector ή video ή slides, οθόνη προβολών (ανάλογα με την προετοιμασία του εισηγητή), χρονόμετρα.

Βοηθήματα: Σκαλωσιά (jig) για το στάδιο της ένωσης της διέδρου, καλίμπρα ελέγχου γωνιών πρόσπτωσης, έντυπες οδηγίες και σχέδια. Ενα τελειωμένο μοντέλο σαν αυτό που θα φτιαχτεί στο σεμινάριο, και προαιρετικά ένα - δύο όμοια ημιτελή σε διαφορετικά στάδια. Νήματα ρυμούλκησης για ανεμόπτερα.

Χώρος πτήσεων: Στεγασμένος ή ανοιχτός, ανάλογος σε έκταση με τον τύπο του μοντέλου (γυμναστήριο, γήπεδο, χωράφι, αεροδρόμιο). Δυνατότητα προσπέλασης όλου του χώρου για την συλλογή των μοντέλων που θα απομακρυνθούν. Για ρυμουλκούμενα ανεμόπτερα, απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα ρυμούλκησης προς την πλευρά του πνέοντος ανέμου.

Διάρκεια: Για το MARS (και τα συναφή) συνολικά 3-4 ώρες για την κατασκευή, 2 ώρες για τις πτήσεις. Για τα VENUS 1, MERCURY 1, 6-8 ώρες για την κατασκευή, 3 ώρες για τις πτήσεις. Για τα VENUS 2, MERCURY 2, 8-12 ώρες για την κατασκευή, 3 ώρες για τις πτήσεις.

Χρονολογία: Να ληφθεί υπ' όψη ο ελεύθερος χρόνος των ενδιαφερομένων, και οι κλιματολογικές συνθήκες της εποχής.

Διπλώματα: Αναμνηστικά διπλώματα ή πιστοποιητικά πτητικής επίτευξης για τους συμμετέχοντες. Επαθλα για τους νικητές του (προαιρετικού) διαγωνισμού.

Κόστος: Αμοιβές προπονητών, οδοιπορικά λοιπών εισηγητών, η αξία των kits, των σχεδίων και έντυπων οδηγιών, των λοιπών υλικών και εργαλείων, των διαφανειών, ενοικίαση μεταφορικών μέσων, ενοικίαση αίθουσας και οργάνων προβολής, αναψυκτικά, κ.λ.π.

Χρηματοδότηση: Κάθε νόμιμος τρόπος

Σημείωση: Εάν ο εκπαιδευόμενος καταβάλει αυτός το δικαίωμα συμμετοχής, τα υλικά και τα εργαλεία που περιλαμβάνονται σ' αυτό πρέπει να αποδοθούν σε αυτόν μετά το τέλος του σεμινάριου.

Προαιρετικά: Μπορεί να γίνει και διαγωνισμός πτήσης. Οι οδηγίες μπορούν να δοθούν ζωντανά ή/και μαγνητοσκοπημένες.

 


 

2. Σεμινάριο εκπαίδευσης νέων αερομοντελιστών

Πρόγραμμα # 2 - Επίδειξη μεθόδων κατασκευής και θεωρία πτήσης

ΣΤΟΧΟΣ

Εχει στόχο να παρουσιάσει τους κλασσικούς τρόπους κατασκευής μοντέλων. Οι οδηγίες μπορούν να δοθούν ζωντανά ή/και μαγνητοσκοπημένες. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Απευθύνεται σε υποψήφιους αερομοντελιστές μεγαλύτερους από 8 χρονών, σε αερομοντελιστικά σωματεία, αερολέσχες, σχολεία, προσκοπικές ομάδες, τεχνικές σχολές κ.λ.π.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Γνωριμία με τις κατηγορίες των μοντέλων. Με τι να ασχοληθεί ο νέος αερομοντελιστής. Οργάνωση εργαστηρίου και εργασίας.

2. Τα μέρη του μοντέλου. Το κατασκευαστικό σχέδιο. Υλικά και κόλλες. Πως κόβουμε τα ξύλινα κομμάτια.

3. Κατασκευές απλών φτερών από ξύλο. Η δίεδρος. Κατασκευές φτερών με προχωρημένο βαθμό δυσκολίας. Η αντοχή των φτερών. Κατασκευές ατράκτων από ξύλο. Συναρμολόγηση φτερών και ατράκτων.

4. Επικάλυψη με χαρτί και βερνίκι. Φινίρισμα και βαφή. Επικάλυψη με πλαστικά φίλμς.

5. Μετρήσεις, αλφάδιασμα, ζυγοστάθμισμα, τελικός έλεγχος πριν την πτήση. Επισκευές.

6. Θεωρία πτήσης, οι 3 άξονες, βαθμοί ανόδου - καθόδου, λόγοι ανόδου - ολίσθησης, αεροτομές, γωνίες πρόσπτωσης - προσβολής, δίεδρος, διαμήκης δίεδρος, το κέντρο βάρους, ισορροπία, ευστάθεια.

7. Τριμάρισμα. Ρυμούλκιση ενός μικρού ανεμοπτέρου. Tύλιγμα ελαστικού μοτέρ.

8. Προβολή video ή slides αερομοντελιστικού περιεχομένου 30'-60'.

9. Επίδειξη πτήσεων διαφόρων τύπων μοντέλων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τάξη: Μόνος περιορισμός η χωρητικότητα της αίθουσας.

Εκπαιδευτές/Προπονητές: Ενας ή δύο

Αίθουσα:Αμφιθέατρο, εντευκτήριο σωματείου, σχολική αίθουσα, ή υπόστεγο με καλό φωτισμό, κλιματισμό, εξα ερισμό και ανάλογο αριθμό καθισμάτων. Πυροσβεστικά μέσα. Εξοδοι κινδύνου. Τουαλέτες. Ηλεκτρική παροχή. Δυνατότητα συσκότισης για προβολές.

Εργαλεία: Αντιπροσωπευτικά εργαλεία για επίδειξη

Υλικά: Αντιπροσωπευτικά υλικά για επίδειξη

Αερομοντέλα:Αντιπροσωπευτικά μοντέλα για επίδειξη

Οργανα: Πίνακας ή flip chart ή overhead projector ή video ή slides, οθόνη προβολών (ανάλογα με την προετοιμασία του εισηγητή).

Διάρκεια: Θεωρία 6-8 ώρες επιμερισμένες σε δύο ημέρες. Πτήσεις επίδειξης 1-3 ώρες όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα με την θεωρία.

Χώρος πτήσεων: Στεγασμένος χώρος (γυμναστήριο) για μικρά ανεμόπτερα, λαστιχοκίνητα και υπερελαφρά τ/κ. Ανοιχτός χώρος, ανάλογος σε έκταση με τους τύπους των μοντέλων, (γήπεδο, χωράφι, αεροδρόμιο). Δυνατότητα προσπέλασης όλου του χώρου για την συλλογή των μοντέλων που θα απομακρυνθούν. Για ρυμουλκούμενα ανεμόπτερα, απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα ρυμούλκησης προς την πλευρά του πνέοντος ανέμου.

Χρονολογία: Να ληφθεί υπ' όψη ο ελεύθερος χρόνος των ενδιαφερομένων, και οι μετεωρολογικές συνθήκες για πτήσεις σε εξωτερικό χώρο.

Κόστος: Aμοιβές προπονητών, οδοιπορικά λοιπών εισηγητών, ενοικίαση αίθουσας και οργάνων προβολής, προετοιμασία διαφανιών (άπαξ), έντυπες οδηγίες, μεταφορά στον χώρο πτήσεων, αναψυκτικά, κ.λ.π.

Χρηματοδότηση: Κάθε νόμιμος τρόπος

 


 

3. Σεμινάριο εκπαίδευσης αερομοντελιστών

Πρόγραμμα # 3 - Εκπαίδευση στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων

ΣΤΟΧΟΣ

Να εκπαιδεύσει σωστά τους ενδιαφερόμενους αθλητές στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων, από την αρχική εκπαίδευση έως και τον πρωταθλητισμό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: προετοιμασία

 1. Επιλογή του εκπαιδευτικού μοντέλου
 2. Επιλογή του κινητήρα
 3. Επιλογή του συστήματος τηλεκατεύθυνσης
 4. Εγκατάσταση του συστήματος τ/κ στο σκάφος
 5. Λειτουργία του συστήματος τ/κ
 6. Φόρτιση και συντήρηση των μπαταριών του συστήματος τ/κ
 7. Το αλφάδιασμα των ενεργών επιφανειών, τριμάρισμα, γωνίες, κέντρο βάρους
 8. Πως πετάει το αεροπλάνο
 9. Πως επενεργούν τα πηδάλια
 10. Οι φάσεις της πτήσης και οι χειρισμοί
 11. Ενέργειες συντήρησης
 12. Ασφάλεια των πτήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ειδικές γνώσεις

 1. Ανεμόπτερα
 2. Ηλεκτροκίνητα
 3. Ελικόπτερα
 4. Κινητήρες εσωτερικής καύσης, καύσιμα, έλικες
 5. Ηλεκτρικά μοτέρ, μπαταρίες, φορτιστές, μειωτήρες, έλικες, κυκλώματα ρύθμισης στροφών

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: πρακτική εξάσκηση με εκπαιδευτικό μοντέλο

Πτήσεις στο μοντελοδρόμιο με βάση τον επίσημο οδηγό προπόνησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ανάλυση αγωνιστικών κατηγοριών

Kατηγορία F3A, F3A-GR (ακροβατικά)
Επιλογή μοντέλου και κινητήρα. Το τριμάρισμα. Οι πρώτες ασκήσεις. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα.
Κατηγορίες F3B, F3J, F3J-GR (ανεμόπτερα)
Επιλογή μοντέλου. Το τριμάρισμα. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα.
Κατηγορία F3D,F3D-Q500-GR (pylon racers)
Επιλογή μοντέλου και κινητήρα. Το τριμάρισμα. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα.
Κατηγορία F3C,F3C-GR (ελικόπτερα)
Επιλογή μοντέλου και κινητήρα. Το τριμάρισμα. Οι πρώτες ασκήσεις. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα.
Κατηγορία F5Β, F5-***-GR (ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα)
Επιλογή μοντέλου, μοτέρ και μπαταρίας. Το τριμάρισμα. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα.
Κατηγορία F4C, F4C-GR (μακέττες)
Ερευνα και συλλογή στοιχείων αυθεντικότητας. Η ρεαλιστική ταχύτητα πτήσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: πρακτική εξάσκηση σε αγωνιστικές κατηγορίες
Πτήσεις στο μοντελοδρόμιο με βάση τις οδηγίες των εκπαιδευτών/προπονητών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τάξη:Μόνος περιορισμός η χωρητικότητα της αίθουσας.

Εισηγητές θεωρίας: Ο ειδικότερος για κάθε θέμα.

Εκπαιδευτές πτήσεων: Η ιδανική αναλογία είναι ένας εκπαιδευτής/προπονητής για 2-3 εκπαιδευόμενους.

Αίθουσα: Με καλό φωτισμό, κλιματισμό, εξαερισμό και ανάλογο αριθμό θέσεων. Πυροσβεστικά μέσα. Εξοδοι κινδύνου. Τουαλέτες. Ηλεκτρική παροχή. Δυνατότητα συσκότισης για προβολές.

Οργανα: Πίνακας ή flip chart ή overhead projector ή video ή slides, οθόνη προβολών (ανάλογα με την προετοιμασία των εισηγητών)

Υλικά επίδειξης: Διάφορα μοντέλα και μέρη αυτών ανάλογα με τις ενότητες. Video-ταινίες.

Χώρος πτήσεων: Μοντελοδρόμιο τηλεκατευθυνομένων. Δυνατότητα ρυμουλκήσεως ανεμοπτέρων προς την πλευρά του πνέοντος ανέμου.

Μεταφορικά μέσα: Ανάλογα με τις αποστάσεις, τον αριθμό των συμμετοχών και τις οικονομικές δυνατότητες του οργανωτή ή την διάθεση ιδιωτικών μέσων.

Ξενοδοχείο: Καλό και φθηνό ξενοδοχείο κοντά στην αίθουσα εισηγήσεων ή το μοντελοδρόμιο (για τους εκτός έδρας).

Διάρκεια: Για τα θεωρητικά μαθήματα προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις επιλεγείσες ενότητες. Για την πρακτική εκπαίδευση ο χρόνος δεν μπορεί να προϋπολογιστεί.

Καιρικές συνθήκες: Για τις πτήσεις να μη βρέχει και να μη φυσάει περισσότερο από 8 μ/δ.

Χρονολογία: Καθοριστικοί παράγοντες ο διαθέσιμος χρόνος εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Κόστος: Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω πηγές κόστους

Ενοικίαση αίθουσας και οργάνων προβολής, έντυπα (οδηγίες - σχέδια), ταινίες video (άπαξ), αγορά εξοπλισμού πτήσεων (μοντέλα, κινητήρες, συστήματα τ/κ κ.λ.π.), μεταφορικά προς και από χώρο πτήσεων, οδοιπορικά και αποζημιώσεις των εκπαιδευτών, οδοιπορικά και κόστη διαβίωσης συμμετεχόντων (εκτός έδρας), πιστοποιητικά παρακολούθησης, αναψυκτικά κ.λ.π.

Χρηματοδότηση: Κάθε νόμιμος τρόπος

 

[   σεμινάρια Β' βαθμίδας  ]


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα