Μία παλαιότερη έκδοση του σήματος της ΕΑΑ.


Ιδρυση και οργάνωση
αερομοντελιστικού σωματείου


Ιδρυση σωματείου

Οιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ιδρύσει ή να οργανώσει ένα αεραθλητικό σωματείο, και κατ' επέκταση ένα αμιγές αερομοντελιστικό σωματείο ή αερολέσχη με τμήμα αερομοντελισμού, πρέπει να αποτανθεί στην Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.). Από την ΕΛ.Α.Ο. θα πάρει συμβουλές για όλες τις διαδικασίες νομιμοποίησης του σωματείου από το πρωτοδικείο, την εφορία, τις αθλητικές αρχές, την ένταξή του στην δύναμη της ΕΛ.Α.Ο., την λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών του κ.λ.π.

Διευκρινίζεται εδώ ότι όσα αναφέρονται σε αυτή την σελίδα για την οργάνωση ενός αερομοντελιστικού σωματείου ή τμήματος αερομοντελισμού σε μία αερολέσχη δεν απέχουν από την πράξη, αλλά δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι μόνη αρμόδια για επίσημη συμβουλή σε αυτά τα θέματα είναι η ΕΛ.Α.Ο.

 


 

Οργάνωση σωματείου

 

Το εντευκτήριο

Εντευκτήριο καλείται ο χώρος που συγκεντρώνονται τα μέλη. Αν υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη αίθουσα, αυτή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με τα απαραίτητα για σεμινάρια και προβολές.

Δυστυχώς, την εποχή που ζούμε η διατήρηση ενός ενοικιαζόμενου εντευκτήριου είναι ακριβή επιλογή. Ετσι πολλά σωματεία δεν μπορούν να έχουν την πολυτέλεια ενός εντευκτήριο στην πόλη, αλλά τα μέλη συγκεντρώνονται στο μοντελοδρόμιο ή σε ανεξάρτητο παραχωρούμενο χώρο.

Το εργαστήριο

Και πάλι είμαστε αναγκασμένοι να πούμε ότι η ύπαρξη κοινόχρηστου εργαστήριου είναι μεγάλη πολυτέλεια. Βέβαια δεν είναι ανάγκη να καταλαμβάνει μεγάλο ή μόνιμο χώρο. Εργαστήριο για τον αερομοντελιστή σημαίνει ένας χώρος που να μπορεί να σκουπίσει από το πάτωμα την τριμμένη μπάλσα. Η αίθουσα να εκπληρώνει τις γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην οργάνωση των σεμινάριων.

Η βιβλιοθήκη

Δεν είναι λογικό όλα κάθε μέλος να επιβαρύνονται με την αγορά όλων των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών μέσων που ενδιαφέρουν. Ετσι μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω της βιβλιοθήκης, video-θήκης, και σχεδιοθήκης του σωματείου.
Ο τρόπος απόκτησής των βιβλίων, περιοδικών κ.λ.π., περιγράφεται με λεπτομέρειες στο κεφάλαιο "Η αερομοντελιστική βιβλιοθήκη". Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αρχές περί coyright, οι video-ταινίες δεν μπορούν να προβάλλονται δημοσίως ή να δανείζονται ευρέως χωρίς ειδική άδεια.

  Eίναι ευνόητο ότι οι κανόνες χρήσης αυτών των χώρων και αγαθών πρέπει να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σωματείου.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σωματείου

(υπόδειγμα)
 1. Δικαίωμα χρήσης

  1. Δικαίωμα χρήσης των χώρων της Ενωσης Αερομοντελιστών ...../ Αερολέσχης ...... έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτή.
   Υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία των χώρων της δικαιοδοσίας της Ενωσης είναι οι εκλεγμένοι έφοροι και οι επόπτες που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να υπακούουν στις οδηγίες και εντολές τους.

 2. Ωράριο λειτουργίας

  1. Το ωράριο λειτουργίας των εντευκτηρίων, της αποθήκης, του εργαστηρίου και του μοντελοδρομίου ορίζεται ανάλογα με την εποχή από το Δ.Σ.

 3. Κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς

  1. Οσοι βρίσκονται στους χώρους των εντευκτηρίων οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, να τους διατηρούν καθαρούς και να μη θορυβούν.
   Απαγορεύεται το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους.

 4. Εντευκτήρια

  1. Ο χώρος των εντευκτηρίων προσφέρεται για τις συγκεντρώσεις των μελών.

 5. Εργαστήριο

  1. Τα ατομικά υλικά και εργαλεία φυλάσσονται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη.
  2. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων από μέλη τα οποία αγνοούν την λειτουργία τους.

 6. Βιβλιοθήκη, Video-θήκη

  1. Τα έντυπα της βιβλιοθήκης δανείζονται στα μέλη από τον υπεύθυνο και επιστρέφονται μόνο σ' αυτόν.
  2. Οσοι δανείζονται έντυπα είναι υπεύθυνοι για την φθορά ή την απώλειά τους.

 7. Πίνακας ανακοινώσεων

  1. Στον πίνακα ανακοινώσεων στα εντευκτήρια ή στο μοντελοδρόμιο αναρτώνται μηνύματα της Ενωσης/Αερολέσχης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
  2. Αν μέλος επιθυμεί να αναρτήσει ένα προσωπικό μήνυμα (π.χ. πωλητήριο υλικών) πρέπει πρώτα να πάρει άδεια από τον έφορο της Λέσχης.

 8. Χώροι πτήσεων - Μοντελοδρόμιο

  1. Οι όροι για την παραμονή στο μοντελοδρόμιο και την χρήση του για πτήσεις μελών της Ενώσεως/ Αερολέσχης ή μελών άλλων σωματείων ορίζονται από τον "κανονισμό λειτουργίας μοντελοδρομίου" που συντάσσει το Δ.Σ. (ή ο κανονισμός λειτουργίας του μοντελοδρόμιου μπορεί να είναι αναπόσπαστο μέρος του κύριου κανονισμού).

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα