Οργάνωση Λειτουργίας Μοντελοδρόμιου


[ Ιδρυση Μοντελοδρόμιου ] [ Προτεραιότητα Πτήσεων ]

Ο Κανονισμός λειτουργίας του μοντελοδρόμιου

Κάθε σωματείο που έχει δικό του μοντελοδρόμιο πρέπει να έχει σε ισχύ κανονισμό που να επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων σχετικών με την ασφαλή άσκηση του αθλήματος όπως και τις πτήσεις αναψυχής των αθλητών και των μελών. Ο κανονισμός λειτουργίας μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή μέρος του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σωματείου. Εκτός από τον βασικό κορμό, που καλύπτει τις ώρες λειτουργίας, το δικαίωμα χρήσης κ.λ.π., ο κανονισμός πρέπει να περιέχει και τις διατάξεις που στοχεύουν στη σωστή χωροταξική εκμετάλλευση, την λειτουργικότητα του χώρου, και την ασφάλεια των πτήσεων.

Προαιρετικά ο κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει και τεχνικές συμβουλές για την προστασία των αερομοντελιστών και την κατασκευή ασφαλών μοντέλων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Οδηγίες για την σωστή χρήση και συντήρηση του συστήματος της τηλεκατεύθυνσης, ο έλεγχος των συχνοτήτων και η προτεραιότητα των πτήσεων, οι κίνδυνοι στο έδαφος, περιπτώσεις επικίνδυνης πτήσης, ιδιαίτερες προφυλάξεις για κάθε κατηγορία μοντέλων, πίνακας με διαδικασίες ελέγχων και ενεργειών πριν και μετά την πτήση (Check Lists), πίνακας συχνοτήτων.

Εκτός από τους γραπτούς κανόνες της ασφάλειας των πτήσεων θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να ισχύουν και οι άγραφοι κανόνες που απορρέουν από την κοινή λογική.

(υπόδειγμα βασικών άρθρων του κανονισμού)

 • Οι αερομοντελιστές συγκεντρώνονται με τα μοντέλα τους στον ειδικό χώρο των pits. Οσοι δεν έχουν σχέση με την πτήση πρέπει να παραμένουν στο χώρο των θεατών.

 • Απαγορεύεται η χρήση συσκευής τηλεκατεύθυνσης αν δεν είναι ελεύθερη η συχνότητα εκπομπής της και αν δεν είναι σίγουρο ότι δε θα παρεμβάλλει παραπλήσιες συχνότητες.

 • Για τη διευκόλυνση στην τήρηση του παραπάνω κανόνα, στο μοντελοδρόμιο ισχύει το "προσθετικό" (ή το "αφαιρετικό") σύστημα ελέγχου συχνοτήτων. Η τήρηση αυτού του συστήματος και κατ' επέκταση ο έλεγχος για τις συχνότητες γίνεται με ατομική ευθύνη.

 • Ο μέγιστος αριθμός αερομοντέλων που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα είναι ... (συνήθως 4-6).

 • Ο μέγιστος χρόνος χρήσης της συχνότητας (εφ' όσον περιμένει κι' άλλος) ορίζεται στα ... (συνήθως 12-15 λεπτά).

 • Απαγορεύεται η πτήση στον εναέριο χώρο που ορίζεται από το επίπεδο της "κόκκινης γραμμής" προς το μέρος των pits και των θεατών. Η πρώτη στροφή μετά την απογείωση θα γίνεται αντίθετα από την κόκκινη γραμμή ασφάλειας.

 • Οι χειριστές πρέπει να στέκονται πίσω από την "κόκκινη γραμμή". Η είσοδος στο διάδρομο επιτρέπεται μόνο για να τοποθετηθεί ή να παραληφθεί το μοντέλο και αφού προηγηθεί μεγαλόφωνη ανακοίνωση: "ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ".

 • Απαγορεύεται να γίνεται εκκίνηση (ή επανεκκίνηση) κινητήρα μέσα στον διάδρομο.

 • Οι απο-προσγειώσεις γίνονται παράλληλα με τον κεντρικό άξονα του διαδρόμου που είναι σε χρήση και αντίθετα από την φορά του ανέμου. Η κόκκινη γραμμή όπως και οι θέσεις των χειριστών αλλάζουν ανάλογα με τον εν χρήσει διάδρομο.

 • Προτεραιότητα έχουν τα μοντέλα που προσγειώνονται, ιδίως αυτά με σβηστή μηχανή.

 • Απαγορεύεται η τροχοδρόμηση μέσα στα pits.

 • Απαγορεύεται η απογείωση μέσα από τα pits.

 • Απαγορεύονται οι πτήσεις όσο διαρκεί το κούρεμα του χόρτου του διαδρόμου.

 • Η χρήση σιγαστήρα για κινητήρες μεγαλύτερους από 1.0 κυβικό εκατοστό (.06 κ.ι.) είναι υποχρεωτική.

 • Το στρώσιμο των κινητήρων πρέπει να γίνεται μακρυά από τα pits, και τον χώρο των θεατών.

 • Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν για καύσιμο βενζίνη, και τα δοχεία με την βενζίνη, να τοποθετούνται στο ειδικό μέρος των pits με ένδειξη "έυφλεκτα".

 • Τα παιδιά να κρατούνται μακριά από τις επικίνδυνες ζώνες και τα κατοικίδια ζώα να είναι δεμένα με λουρί.

 • Οι έλεγχοι των μοντέλων από τους εντεταλμένους επόπτες γίνονται με σκοπό να διαπιστωθεί ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει το κατασκευαστικό σχέδιο, ο πίνακας ελέγχων (chek list) και οι άγραφοι νόμοι που πηγάζουν από την εμπειρία ώστε να κριθούν ασφαλή για πτήση.

 • Οι έφοροι μοντελοδρομίου, οι έφοροι ασφάλειας πτήσεων και οι επόπτες, εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. του σωματείου να συντονίζουν τη σωστή λειτουργία του μοντελοδρόμιου και να φροντίζουν για την εφαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού και της ασφάλειας των πτήσεων.

Εποπτεία πτήσεων

Η πειθαρχία είναι προσόν του αερομοντελιστή και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας πρωταρχικό μέλημά του. Δυστυχώς όμως, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι, γι' αυτό σαν μόνη λύση για την ευχάριστη και ασφαλή άσκηση του αθλήματος του αερομοντελισμού είναι η εποπτεία.

Οι Εφοροι και οι Επόπτες της ασφάλειας των πτήσεων πρέπει, εκτός των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων να:

 • είναι άτομα ώριμα και να συννενοούνται με τους άλλους με ήρεμο και πειστικό τρόπο.
 • έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τρίτους που δημιουργούν προβλήματα.
 • έχουν το χάρισμα του "κοινού νού".

Ο έφορος ασφάλειας των πτήσεων

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του είναι:

 • να εκπονεί τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων για το συγκεκριμένο μοντελοδρόμιο
 • να επιλέγει και να προγραμματίζει τους επόπτες ασφάλειας πτήσεων
 • να αναλύει κάθε αιτία πτώσηςμοντέλου από μηχανική βλάβη, ή λάθος χειρισμού
 • να οργανώνει ομιλίες πάνω σε θέματα αφορώντα στην ασφάλεια πτήσεων στις συνελεύσεις του σωματείου και να δημοσιεύει ανάλογα άρθρα στο ενημερωτικό φυλλάδιο του σωματείου.

Για να χρισθεί κάποιος έφορος ασφάλειας των πτήσεων πρέπει να παρακολουθήσει το σεμινάριο "Ασφάλεια των Πτήσεων" με επιτυχία.

Για να ασκήσει τις αρμοδιότητες του εφόρου πρέπει να του δοθεί η εντολή/εξουσιοδότηση από το σωματείο του.

Ο επόπτης ασφάλειας των πτήσεων

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του είναι:

 • να επιβάλει τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων
 • να ελέγχει τα νέα και τα επισκευασμένα μοντέλα πριν την πρώτη τους πτήση και να απαγορεύει την πτήση τους αν αυτά ή οι χειριστές τους δεν καλύπτουν τους όρους της ασφάλειας.
 • να επιβλέπει τους θεατές
 • να επιβλέπει την γραμμή πτήσεων, το σύστημα ελέγχου συχνοτήτων και τον χώρο φύλαξης των πομπών
 • να γνωρίζει τα άτομα που μπορούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες, που είναι το κουτί των πρώτων βοηθειών, το νοσοκομείο που εφημερεύει και τον συντομώτερο δρόμο γι' αυτό.
 • να γνωρίζει πως να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και πως να ειδοποιήσει την πυροσβεστική υπηρεσία.
 • να γνωρίζει που είναι και πως χρησιμοποιείται ο πυροσβεστήρας του μοντελοδρόμιου.
 • να συμπληρώνει στο τέλος της εποπτείας του το ημερολόγιο του μοντελοδρόμιου αναφέροντας με λεπτομέρειες αν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο.
 • να συμπληρώνει την "αναφορά ατυχήματος" σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο συμβάν

Για να χρισθεί κάποιος ενδιαφερόμενος επόπτης ασφάλειας των πτήσεων αρκεί να πάρει οδηγίες από τον έφορο ασφάλειας των πτήσεων και να του δοθεί η αντίστοιχη εντολή/εξουσιοδότηση από το σωματείο του. Συνιστάται να παρακολουθήσει και το αντίστοιχο σεμινάριο που διοργανώνει η ΕΛ.Α.Ο.

Συνιστάται ο επόπτης να φέρει ταμπελίτσα με την λέξη "ΕΠΟΠΤΗΣ ".

Εξουσιοδότηση

Ο επόπτης πρέπει να εξουσιοδοτηθεί εγγράφως:

 • να εποπτεύει την σωστή και ασφαλή λειτουργία του μοντελοδρομίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας και ασφαλείας, και συγκεκριμένα:
  • να απαγορεύει τις πτήσεις αερομοντέλων ή τις πτήσεις από αερομοντελιστές που κατά την απόλυτη κρίση του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας.
  • να αναφέρει στο Δ.Σ. του σωματείου οιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αερομοντελιστή που αντιτίθεται στους κανόνες ασφάλειας των πτήσεων.

Οι αθλητές και τα μέλη πρέπει να αποδεχθούν εγγράφως την τυφλή υπακοή στις υποδείξεις των εποπτών.
Να λαμβάνονται μέτρα εναντίον κάθε είδους παράβασης, αλλιώς ο θεσμός θα εκφυλιστεί.
Ο επόπτης απαιτεί την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη όλων για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ασφαλιστική κάλυψη

Ολοι οι αθλητές αερομοντελιστές πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες ή/και θάνατο που μπορούν να προκύψουν από τα αερομοντέλα τους.

Επίσης πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, για τις ίδιες περιπτώσεις και τα μέλη των σωματείων που κάνουν πτήσεις αναψυχής ή συμμετέχουν σε επιδείξεις.

Τρίτον πρέπει να είναι ασφαλισμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ενασχόληση με τον αερομοντελισμό όπως τα μέλη των Δ.Σ. των Αερομοντελιστικών σωματείων, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., τα μέλη της Επιτροπής Αερομοντελισμού της ΕΛ.Α.Ο., τα μέλη των επιτροπών διοργάνωσης αγώνων, οι ιδιοκτήτες των μοντελοδρομίων, κ.λ.π. για τις ίδιες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από πτήσεις των αθλητών και των μελών του σωματείου τους.

Η ΕΛ.Α.Ο. μεριμνά ώστε να συνάπτει ομαδικά συμβόλαια με έγκυρες ασφαλιστικές εταιρείες, με καλύψεις που να προβλέπουν υψηλές χρηματικές αποζημιώσεις για μεμονωμένα περιστατικά όπως και για συνολικά περιστατικά στην ασφαλιζόμενη περίοδο.

Αντίγραφο του συμβολαίου πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σωματεία. Οι όροι του συμβολαίου όπως και τα οφέλη από την ασφάλιση αυτή πρέπει να εξηγηθούν σε όλα τα μέλη.

Η ασφάλιση μεμονωμένων αερομοντελιστών σε άλλες εταιρείες μπορεί να γίνει αποδεκτή εφ' όσον οι όροι είναι ισότιμοι με αυτούς που περιλαμβάνει το συμβόλαιο της ΕΛ.Α.Ο. με την επιλεγμένη ασφαλιστική εταιρεία.

[ Ιδρυση Μοντελοδρόμιου ] [ Προτεραιότητα Πτήσεων ]

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα