Η συμμετοχή μας στις συνελεύσεις


Το κεφάλαιο αυτό απευθύνεται σε όλα τα "σωματεία" για να τα βοηθήσει να ραφινάρουν την σημερινή φόρμα των συνεδριάσεών τους, ιδιαίτερα δε στα νέα για να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να οικοδομήσουν σωστά τις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις τους.

Ισως πολλές συνεδριάσεις να μην διεξάγονται σε επίσημο τόνο, αλλά όταν φτάσουν στο σημείο που συζητούνται αντίθετα επιχειρήματα, χρειάζονται ένα ψηλό επίπεδο συμπεριφοράς και τάξης με την υιοθέτηση ακλόνητων αλλά δίκαιων διαδικασιών.

Ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της διαδικασίας των συνελεύσεων, τα μέλη θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν περισσότερα θέματα στον διαθέσιμο χρόνο τους, θα ξεπεράσουν τις δύσκολες καταστάσεις και θα επιλέξουν τους καλύτερους χειρισμούς που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των εργασιών τους και στην δικαίωση της ύπαρξης του σωματείου τους.

- Τι είναι η "Διαδικασία των Συνελεύσεων";

Είναι οι κανόνες της διαγωγής μας στις συνελεύσεις !

- Γιατί είναι τόσο σημαντική;

Γιατί είναι μιά δοκιμασμένη από τον χρόνο μέθοδος διεξαγωγής των εργασιών των συνελεύσεων και των δημοσίων συγκεντρώσεων...

...επιτρέπει σε όλους να ακουστούν και να ληφθούν αποφάσεις χωρίς σύγχυση ...

... μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει τις ανάγκες οποιασδήποτε ομάδας !

Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι αυτούς τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.

- "Διαδικασία Συνελεύσεων" σημαίνει:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Η λειτουργία των συνελεύσεων προϋποθέτει μια καθορισμένη σειρά ενεργειών.

Να ένα τυπικό παράδειγμα "ημερήσιας διάταξης":

1. Εναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη λένε "παρών" όταν ακουστεί το όνομά τους.

Ο προεδρεύων λέει: - Υπάρχει "απαρτία" - Αρχίζει η συνεδρίαση... και διαβάζει τα θέματά της. Πολλοί κανονισμοί ορίζουν ότι τα θέματα πρέπει να εγκριθούν πριν προχωρήσει η συνεδρίαση.

2. Πρακτικά.

Ο γραμματέας διαβάζει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

3. Αναφορές στελεχών.

Συνήθως περιορίζεται στον απολογισμό του Ταμία, αλλά μπορούν να αναφέρουν και άλλα στελέχη.

4. Αναφορές των επιτροπών.

Διαβάζονται με προτεραιότητα οι εκθέσεις των μονίμων επιτροπών και μετά των υπολοίπων.

5. Ειδικά θέματα.

Σοβαρά θέματα που είχε συμφωνηθεί να εξεταστούν σ' αυτή τη συνεδρίαση.

6. Ημιτελείς εργασίες.

Θέματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση.

7. Νέα θέματα.

Εισηγήσεις για νέα θέματα που θα εξεταστούν σε μελλοντικές συνελεύσεις.

8. Ανακοινώσεις.

Πληροφόρηση του σώματος για άλλα θέματα & γεγονότα.

9. Λήξη της συνέλευσης.

Η συνεδρίαση λήγει με γενική συγκατάθεση, ή με ψηφοφορία, ή με απόφαση του προεδρείου αν ο χρόνος είχε ορισθεί στην πρόσκληση, ή αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης με ψηφοφορία.

Επεξήγηση όρων:

"Απαρτία": είναι ο αριθμός των μελών που πρέπει να είναι παρόντα για να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της συνέλευσης. Ο αριθμός αυτός συνήθως ορίζεται από το καταστατικό.

"Ημερήσια Διάταξη": είναι ο κατάλογος με τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Συνήθως προαναγγέλεται σε εύλογο διάστημα, όπως και η ημερομηνία της συνέλευσης, για να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη να προετοιμαστούν για τα θέματα και να είναι παρόντες. Νέα θέματα, που δεν έχουν περιληφθεί στην ημερησία διάταξη δεν είναι σωστό να συζητηθούν την ημέρα εκείνη, αλλά και αν συζητηθούν δεν είναι σωστό να ληφθεί απόφαση επί αυτών.

"Καταστατικό": είναι το σύνολο των διατάξεων με βάσει τις οποίες ιδρύεται, υφίσταται και λειτουργεί το σωματείο. Το καταστατικό πρέπει να είναι εγκεκριμμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Πως μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη ενεργά στη συνέλευση;

Τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στο σώμα της συνέλευσης για να πάρει θέση ή να δράσει επάνω σε κάποιο θέμα:

 • κάνοντας προτάσεις,
 • υποστηρίζοντας προτάσεις που έγιναν από άλλο μέλος,
 • συζητώντας προτάσεις, δηλαδή εκφράζοντας την γνώμη τους για προτάσεις που έγιναν από άλλο μέλος,
 • ψηφίζοντας πάνω στις προτάσεις, για να ληφθεί απόφαση.

Υπάρχουν 4 τύποι προτάσεων:

 1. Κύριες προτάσεις
  Φέρνουν θέματα για συζήτηση. Δεν μπορούν να γίνουν αν συζητείται άλλη πρόταση. Υποχωρούν μπροστά στις δευτερεύουσες, προνομιακές ή παρενθετικές προτάσεις.
  π.χ. - Προτείνω να αγοράσουμε δέκα βιβλία για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.
 2. Δευτερεύουσες προτάσεις
  Τροποποιούν ή επηρεάζουν τον χειρισμό της κύριας προτάσεως. Τίθενται σε ψηφοφορία πριν από την κύρια πρόταση.
  π.χ. - Προτείνω ως μέγιστο όριο δαπάνης για την αγορά βιβλίων τα *** ευρώ.
 3. Προνομιακές προτάσεις
  Αφορούν ειδικά & σημαντικά θέματα που δεν έχουν άμεση σχέση με τις εκκρεμείς προτάσεις. Θεωρούνται εξαιρετικά επείγουσες.
  π.χ. - Προτείνω να κάνουμε ολιγόλεπτο διάλειμμα.
 4. Παρενθετικές προτάσεις
  Είναι προτάσεις για θέματα διαδικασίας που προκύπτουν στην εξέλιξη της συνέλευσης. Πρέπει να εξεταστούν πριν από την άλλη πρόταση.
  π.χ. - Ζητώ να εξετασθεί ποιοί από τους παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μερικές απορίες σχετικά με τις προτάσεις σου.

 • Πότε μπορώ να μιλήσω;
  Οταν ο προεδρεύων σου δώσει τον λόγο. Στην συνέχεια αναφέρεται πως θα ζητήσεις τον λόγο.
 • Είναι η πρόταση σύμφωνη με τους κανονισμούς;
  Η πρότασή σου πρέπει να γίνεται την κατάλληλη στιγμή, ανάλογα με το είδος των εργασιών. Να μην παρακωλύει τις εργασίες, να μην είναι επιπόλαια και να μην αντιτίθεται στις ισχύουσες διατάξεις (στο καταστατικό ή τους νόμους).
 • Χρειάζομαι "δεύτερο" υποστηρικτή;
  Συνήθως ναι. Υποστήριξη σημαίνει ότι ένα ακόμη μέλος επιθυμεί να συζητηθεί η πρότασή σου. Ετσι αποφεύγεται απώλεια χρόνου για ένα θέμα που ενδιαφέρει μόνο ένα μέλος.
 • Μπορώ να διακόψω έναν άλλο ομιλητή;
  Μερικές προτάσεις είναι τόσο "σημαντικές" ώστες να επιτρέπεται η διακοπή του ομιλητή. Ο τελευταίος θα συνεχίσει αφού ολοκληρώσεις.
 • Είναι συζητήσιμη η πρότασή μου;
  Η διαδικασία συνελεύσεων εξασφαλίζει το δικαίωμα για ελεύθερη και πλήρη συζήτηση των περισσοτέρων προτάσεων. Ορισμένες όμως προνομιακές ή παρενθετικές προτάσεις δεν είναι συζητήσιμες. (Περνάνε κατ' ευθείαν για ψηφοφορία).
 • Μπορεί να τροποποιηθεί;
  Μερικές προτάσεις μπορούν να τροποποιηθούν με διαγραφές, προσθήκες ή και τα δύο. Πρέπει όμως να αφορούν στο θέμα όπως παρουσιάστηκε στην κύρια πρόταση.
 • Τι είδους πλειοψηφία απαιτείται για να γίνει δεκτή;
  Συνήθως αρκεί "απόλυτη πλειοψηφία", αλλά προτάσεις που αφορούν την τύχη του συλλόγου ή τα δικαιώματά των μελών απαιτούν "εξαιρετική πλειοψηφία". Τέλος για άλλα θέματα αρκεί "σχετική πλειοψηφία".
  • απόλυτη πλειοψηφία: όταν η πρόταση υπερψηφίζεται από το 1/2 + 1 του αριθμού των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
  • εξαιρετική πλειοψηφία: όταν η πρόταση υπερψηφίζεται από τα 2/3 ή τα 3/4 του αριθμού των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία (ο ακριβής αριθμός προβλέπεται από το καταστατικό).
  • σχετική πλειοψηφία: όταν πολλές προτάσεις κατατάσσονται σε σειρά ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήραν, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ψήφων π.χ. σε αρχαιρεσίες εκλέγονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τους ψήφους που πήρε ο καθένας.

 • Μπορεί να επανεξεταστεί;
  Μερικές προτάσεις μπορούν να ξανασυζητηθούν και να ξαναψηφιστούν ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη να αλλάξουν γνώμη. Αλλά για να επανεξεταστεί η πρόταση πρέπει να προταθεί από την πλευρά που πλειοψήφισε.

- Πως θα παρουσιάσω την πρότασή μου που αφορά σε θέμα της συνέλευσης;

Ζήτα "τον λόγο".

 • Περίμενε να τελειώσει ο προηγούμενος ομιλητής.
 • Σήκω και απευθύνσου στο προεδρείο. Πες: - Κύριε (Κυρία) Πρόεδρε ζητώ τον λόγο, και δώσε το όνομά σου.
 • Ο προεδρεύων μπορεί να σου δώσει αμέσως τον λόγο ή να σε γράψει στον πίνακα των ομιλητών. Οταν ακούσεις το όνομά σου είναι ένδειξη ότι ο προεδρεύων σου δίνει τον λόγο.

Πες την πρότασή σου.

 • Διατύπωσε την πρότασή σου καταφατικά. Πές: - Προτείνω να κάνουμε ... αντί - Προτείνω να μην κάνουμε....
 • Μίλα καθαρά, συνοπτικά, και μείνε στο θέμα.
 • Απόφυγε τα προσωπικά.

Θα αναπτύξεις τα επιχειρήματά σου εφ' όσον καλυφθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Περίμενε για μία ακόμη υποστήριξη.

 • Τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος πρέπει να πεί: - Υποστηρίζω την πρόταση., αλλιώς ο προεδρεύων πρέπει να αναζητήσει δεύτερο υποστηρικτή.
 • Αν δεν υπάρξει ένας τουλάχιστον υποστηρικτής σημαίνει ότι η πρότασή σου δεν ενδιαφέρει κανένα και δεν θα ληφθεί υπ' όψη.

Περίμενε να φέρει ο προεδρεύων την πρόταση σου για συζήτηση.

 • Ο προεδρεύων θα πεί: - Προτείνεται και υποστηρίζεται ..... Η πρότασή σου είναι πλέον κτήμα της συνέλευσης και δεν μπορείς να την αλλάξεις χωρίς την συγκατάθεση των μελών.
 • Αν δεν ακολουθήσει συζήτηση μπορεί να τεθεί η πρόταση σε ψηφοφορία.

Ανάπτυξε την πρότασή σου (αφού πρώτα πάρεις τον λόγο).

 • Αυτός που προτείνει έχει το δικαίωμα να μιλήσει πρώτος.
 • Ολες οι παρατηρήσεις και τα επιχειρήματά σου πρέπει να απευθύνονται στον προεδρεύοντα.
 • Περιόρισε τον χρόνο της ομιλίας σου στα όρια που ισχύουν.
 • Μπορείς να δευτερολογήσεις αφού τελειώσουν όλοι οι άλλοι ομιλητές πάνω στην πρότασή σου.
 • Μπορείς να μιλήσεις και για τρίτη φορά, εφ' όσον προβλέπεται από το καταστατικό.

Ο Πρόεδρος θα θέσει το θέμα σε ψηφοφορία.

 • Ο Πρόεδρος ρωτά: - Είστε έτοιμοι για ψηφοφορία;
 • Αν δεν υπάρχει άλλη συζήτηση γίνεται ψηφοφορία.
 • Αν δεν καταλήξει σε ψηφοφορία υιοθετείται ξανά η προηγούμενη πρόταση (αν υπάρχει).

Πριν προχωρήσει η ψηφοφορία.

 • Πότε εκκρεμεί ένα θέμα;
  Ενα θέμα (μία πρόταση) "εκκρεμεί" όταν έχει τεθεί από το προεδρείο αλλά δεν έχει ακόμα περάσει σε ψηφοφορία. Η τελευταία τροποποιητική πρόταση που τέθηκε από το προεδρείο έχει προτεραιότητα στις εκκρεμότητες και πρέπει να συζητηθεί πρώτη. Η κύρια - βασική - πρόταση πρέπει να ψηφιστεί τελευταία.
 • Πρόταση για "προσωρινή αναστολή" ενός θέματος.
  Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την πρόταση σε μιά προσπάθεια να "πνίξεις" προσωρινά ένα θέμα που εκκρεμεί. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επανεξεταστεί από την συνέλευση το θέμα που ανεστάλη.
 • Πρόταση για "αναβολή επ' αόριστον".
  Αυτή είναι μία στρατηγική που επιτρέπει στα μέλη να παραμερίσουν ένα θέμα χωρίς να αποφασίσουν υπέρ ή κατά. Είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που μία πρόταση τελικά οδηγεί σε δυσάρεστα αποτελέσματα είτε ψηφιστεί "ΝΑΙ" είτε "ΟΧΙ".

- Είσαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία;

Η μέθοδος ψηφοφορίας πάνω σε μία πρόταση εξαρτάται κυρίως από το καταστατικό του σωματείου και από τις περιστάσεις.

"Δια γενικής συναίνεσης"

Αν δεν προβλέπεται να υπάρξει αντίθεση σε μία πρόταση, ο προεδρεύων λέει: - Αν δεν υπάρχει διαφορετική άποψη προτείνω να γίνει δεκτή η πρόταση .... Τα μέλη συναινούν με την σιωπή τους. Αν κάποιος "διαφωνήσει" το θέμα ακολουθεί τον δρόμο της ψηφοφορίας.

"Δια βοής"

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που απαιτείται μιά απλή ψηφοφορία. Ο προεδρεύων καλεί τους υποστηρικτές της πρότασης να πουν "ΝΑΙ" και τους αντιτιθέμενους να πουν "ΟΧΙ". Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα συγκρίσιμο, γι' αυτό δεν θεωρείται έγκυρος τρόπος ψηφοφορίας.  Αν μέλος έχει αμφιβολία για την σωστή έκβαση της ψηφοφορίας με αυτό τον τρόπο, μπορεί να ζητήσει "καταμέτρηση".

"Δι' ανατάσεως των χειρών"

Ο προεδρεύων καλεί τους υποστηρικτές της πρότασης να σηκώσουν το χέρι τους, και μετά ζητεί το ίδιο από τους αντιτιθέμενους. Τέλος ζητεί να σηκώσουν το χέρι αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν ΛΕΥΚΟ. Τα μέλη κρατούν σηκωμένο το χέρι έως ότου γίνει η καταμέτρηση των ψήφων.

"Με ονομαστική κλήση"

Κάθε μέλος στο άκουσμα του ονόματός του (της) απαντάει "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ, κ.λ.π. Γίνεται όταν απαιτείται η καταγραφή της ψήφου κάθε προσώπου.

"Με μυστική ψηφοφορία"

Τα μέλη ψηφίζουν εγγράφως και με μυστικότητα. Αυτό γίνεται όταν η προτίμηση του κάθε μέλους πρέπει να μείνει μυστική.

Πόσες είναι οι θέσεις που μπορείς να πάρεις σε μια ψηφοφορία;

 1. Να πεις "ΝΑΙ" (να ψηφίσεις θετικά υπέρ της πρότασης).
 2. Να πεις "ΟΧΙ" (να καταψηφίσεις την πρόταση).
 3. Να ρίξεις "λευκό" ή να δηλώσεις "παρών" (ένδειξη ότι δεν έχεις γνώμη, παρ' όλο ότι το θέμα σε αφορά).
 4. Ορισμένα καταστατικά δίνουν επίσης την δυνατότητα :
  Να δηλώσεις "απών", ή να μη συμμετάσχεις στην ψηφοφορία (ένδειξη ότι δεν σε ενδιαφέρει το θέμα ή δεν θέλεις να επηρεάσεις το αποτέλεσμα).

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων 3 και 4;

Συνήθως, για να περάσει μία πρόταση πρέπει οι θετικοί ψήφοι - τα "ΝΑΙ" - να είναι περισσότεροι από το 1/2 (ή τα 2/3 κ.λ.π.), του συνόλου των μελών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία. Επομένως αν ψηφίσεις "λευκό"/"παρών" η ψήφος σου προσμετράται στο σύνολο των ψηφισάντων και στην ουσία αφού δεν ψήφισες "ΝΑΙ", επηρεάζει το αποτέλεσμα σαν να ψήφισες "ΟΧΙ". Αν δεν έχεις λόγο να επηρεάσεις το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, και εφ' όσον επιτρέπεται από το καταστατικό, προτίμησε να μη ψηφίσεις καθόλου.

Η Διαδικασία Συνελεύσεων είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε τις συνελεύσεις παραγωγικές αλλά αποδίδει ... μόνον αν την ακολουθούν όλοι σωστά.

 • Παρουσίασε σωστά τις προτάσεις σου.

 • Ζήτα τον λόγο πριν μιλήσεις.

 • Μίλα καθαρά και με σαφήνεια.

 • Σεβάσου τους κανόνες της επιχειρηματολογίας ...

 • ... και πέρα απ' όλα να είσαι ευγενής. Αυτό είναι πάντα το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ:

  ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΛΕΣ ΑΥΤΟΜπορείς να διακόψεις τον ομιλητή;Χρειάζεσαι δεύτερη υποστήριξη; Είναι συζητήσιμη;Μπορεί να τροποποιηθεί;Τι πλειοψηφία χρειάζεται; (9) Μπορεί να επανεξεταστεί;
Να προτείνεις νέο θέμα (10)Προτείνω.....ΟΧΙΝΑΙ--------------------
Να τροποποιήσεις μία πρότασηΠροτείνω να τροποποιηθεί η πρόταση ως εξής:ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ (3)ΝΑΙΑπλήΝΑΙ
Να αναστείλεις την περαιτέρω εξέταση κάποιου θέματοςΠροτείνω να αφήσουμε κατά μέρος την πρόταση ..ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑπλήΟΧΙ
Να λήξουν οι συζητήσεις & τροπολογίεςΠροτείνω να επανέλθουμε στην προηγούμενη πρόταση..ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΕξαιρετικήΟΧΙ (1)
Να αναβάλεις την συζήτηση ενός θέματος έως την ...Προτείνω να αναβάλουμε την συζήτηση έως την ....ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑπλήΝΑΙ
Να μελετηθεί καλύτερα το θέμαΠροτείνω να παραπέμψουμε το θέμα (στην επιτροπή) για περαιτέρω μελέτη...ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑπλήΝΑΙ (2)
Να διαμαρτυρηθείς για την παράβαση κανονισμούΘέτω θέμα διαδικασίας...ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ----- (4)ΟΧΙ
Να τεθεί σε ψηφοφορία μιά απόφαση του προεδρείουΕνίσταμαι για την απόφαση του προεδρείου.ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑπλή (5)ΝΑΙ
Να ανασταλεί προσωρινά κάποια διάταξηΠροτείνω να ανασταλεί προσωρινά η διάταξη (αναφέρεται η διάταξη)....., ώστε....ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΕξαιρετικήΟΧΙ
Να μη ληφθεί υπ' όψη μία απαράδεκτη πρότασηΕνίσταμαι στην εξέταση αυτής της προτάσεωςΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΕξαιρετική (6)----- (7)
Να επαληθεύσεις μία ψήφο "δια βοής"Ζητώ να γίνει καταμέτρηση.ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ-----ΟΧΙ
Να επαναφέρεις για συζήτηση ένα θέμα που είχε ανασταλείΠροτείνω να επανεξετάσουμε το θέμα...ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑπλήΟΧΙ
Να επανεξεταστεί μία βιαστική απόφασηΠροτείνω να επανεξετάσουμε την απόφαση πάνω στο θέμα.ΝΑΙΝΑΙ----- (8)ΟΧΙΑπλήΟΧΙ
Να διακόψεις την συνεδρίασηΠροτείνω την αναβολή της συνεδρίασης...ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑπλήΟΧΙ
Να ζητήσεις πληροφορίαΘα ήθελα να πληροφορηθώ...ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ-----ΟΧΙ
Να ζητήσεις διάλειμμαΠροτείνω να κάνουμε διάλειμμα ..ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΑπλήΟΧΙ
Να παραπονεθείς για τον θόρυβο ή την ζέστη ..Επιθυμώ να ......ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ----ΟΧΙ
(συνήθως)

 

(1) Εκτός αν δεν έχει ήδη ψηφιστεί η πρόταση
(2) Εκτός αν η επιτροπή έχει ήδη αναλάβει το θέμα
(3) Μόνο αν η πρόταση που τροποποιείς είναι συζητήσιμη
(4) Εκτός από ασαφείς περιπτώσεις
(5) Για να ανατραπεί η πρόταση του προεδρείου χρειάζεται απορριπτική πλειοψηφία
(6) Για να εμποδιστεί ή εξέταση της κύριας προτάσεως χρειάζεται εξαιρετική απορριπτική πλεοψηφία
(7) Μόνο αν η κύρια πρόταση δεν είχε πραγματικά εξεταστεί
(8) Μόνο αν η πρόταση που πρόκειται να επανεξεταστεί είναι συζητήσιμη
(9) Ενδεικτικά μόνο - Ισχύει ότι προβλέπει το καταστατικό
(10) Για την επόμενη συνέλευση

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα