Η Επιλογή του Συστήματος Τηλεκατεύθυνσης

Πρώτο Μέρος


[ Δεύτερο Μέρος ]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σημερινός αερομοντελιστής που επιλέγει σαν μέσο διακυβέρνησης την ασύρματη επικοινωνία, έχει μεγαλύτερους στόχους από το να οδηγήσει μακρυά το μοντέλο του και να το ξαναφέρει πίσω. Είτε πρόκειται για ακροβατικό, είτε για ανεμόπτερο, είτε για οποιοδήποτε άλλο τύπο μοντέλου, η επικοινωνία με τον δέκτη εκεί ψηλά πρέπει να διακρίνεται από πιστότητα. Κι αν δεχτούμε τον κανόνα ότι το σύστημα θα καλύψει μία γενιά μοντέλων (από το εκπαιδευτικό έως το αγωνιστικό), η κοινή λογική μας λέει και πάλι ότι πρέπει να διαλέξεις μόνο ένα, αλλά καλό σύστημα.

Τα σύγχρονα συστήματα είναι άριστα δείγματα ηλεκτρονικής τεχνικής, φτιαγμένα από γνωστούς οίκους της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Μπορούμε δε να ισχυριστούμε ότι, ο ασθενής κρίκος της επικοινωνίας βρίσκεται πλέον στο μοντέλο και στα μηχανικά μέρη του ή στους συσσωρευτές τροφοδοσίας τους και όχι στο ηλεκτρονικό μέρος όπως συνέβαινε πριν μερικά χρόνια.

Οπως θα περίμενε κανείς, από την ταχύτητα εξέλιξης των ηλεκτρονικών και τον συναγωνισμό των εταιρειών, τα νέα συστήματα έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, ίσως περισσότερες απ' ότι χρειάζεται στην πράξη ο αερομοντελιστής, που αυξάνουν τις δυσκολίες χρήσης και φυσικά το κόστος.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές μιάς τηλεκατεύθυνσης είναι νέοι με μικρό χαρτζιλίκι αλλά με μεγάλη αγάπη στο άθλημα και επιμονή να ασχοληθούν με την εξελιγμένη τεχνολογικά κατηγορία του. Πως θα αγοράσουν λοιπόν το καλύτερο αλλά συγχρόνως και ακριβότερο σύστημα;

Το επιθυμητό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι να επικοινωνεί με τον δέκτη που έχει το μοντέλο και να ελέγχει όλα τα servo χωρίς διακοπές. Τα συστήματα που μπορούν να καλύψουν απλά αυτή την απαίτηση δεν είναι ακριβά. Με τις πληροφορίες που ακολουθούν θα μπορέσεις να τα ταξινομήσεις με κριτήριο τις δυνατότητές τους και να κάνεις την σωστή αγορά.

Παλαιά συστήματα τηλεκατεύθυνσης στο μουσείο της ΑΜΑ.

Από ποιά μέρη αποτελείται ένα πλήρες σύστημα τηλεκατεύθυνσης;

κάνε κλικ στην εικόνα
 • Από τον πομπό (transmitter) που κρατάμε στο χέρι μας
 • Από τον δέκτη (receiver) και τους σερβομηχανισμούς (servos) που τοποθετούνται μέσα στο μοντέλο
 • Σ' αυτά περιλαμβάνονται οι αντίστοιxες μπαταρίες επαναφορτιζόμενες ή όχι, (batteries, accumulators) και ο διακόπτης των συσσωρευτών του δέκτη (switch)
 • Κομμάτια του συστήματος θεωρούνται επίσης ο φορτιστής (charger) των επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (όταν υπάρχουν) και το βιβλίο με τις οδηγίες χρήσης (manual)

Πως λειτουργεί το σύστημα σε γενικές γραμμές;

κάνε κλικ στην εικόνα

Ο πομπός στέλνει συνεχώς ένα σήμα διαμορφωμένο με εντολές για την θέση κάθε σέρβο. Ο δέκτης πιάνει το σήμα, το αποκωδικοποιεί και το προωθεί στα αντίστοιχα servo. Οταν τα χειριστήρια του πομπού είναι στην ουδέτερη θέση τότε και τα servo παραμένουν κεντραρισμένα. Μετακινώντας ένα χειριστήριο προς μία κατεύθυνση τροποποιείται το σήμα και στρίβει το αντίστοιχο servo στην προκαθωρισμένη φορά (δεξιά ή αριστερά). Εάν το ίδιο χειριστήριο μετακινηθεί αντίθετα, θα κινηθεί το ίδιο servo, αλλά προς την αντίθετη φορά.

Η κίνηση των servo ακολουθεί την κίνηση των χειριστηρίων με αναλογία (proportional). Πράγματι αν κινήσουμε το χειριστήριο έως ένα ποσοστό της διαδρομής και το servo θα κινηθεί έως το ίδιο ποσοστό της ολικής δυνατής διαδρομής του. Επίσης όσο χρόνο κρατάμε το χειριστήριο σταθερό με μία κλίση, το servo θα μένει ακίνητο στην θέση με την αντίστοιχη εκτροπή. Για ορισμένες εντολές όπως το ανέβασμα ή κατέβασμα του συστήματος προσγείωσης, χρησιμοποιούμε διακόπτη δύο θέσεων και το servo κινείται αναγκαστικά από άκρη σε άκρη.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα της ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των καναλιών δηλαδή του ταυτόχρονου ελέγχου της θέσεως όλων των συνδεδεμένων servo. Εδώ βρίσκεται και η δυσκολία στον χειρισμό. Πρέπει να μάθεις να αξιοποιείς το δώρο αυτό προς όφελος της πτήσης, όπως ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί όλα τα σχοινάκια για να ζωντανέψει την μαριονέτα του. Διευκρινίζουμε ότι πολλά από τα στοιχεία που αναλύουμε εδώ δεν αφορούν τα μικρά συστήματα που προσφέρονται με διάφορα παιχνίδια.

Πόσα κανάλια χρειάζονται;

Με τον όρο κανάλι εννοούμε ένα κύκλωμα στον πομπό και τον δέκτη που δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε μία ανεξάρτητη κίνηση στο μοντέλο. Συνήθως κάθε κανάλι ελέγχει ένα servo. Αν συνδέσουμε στο ίδιο κανάλι μαζί δύο ή περισσότερα servo (για λόγους που δεν θα εξετάσουμε εδώ) τότε αυτά θα κινούνται ταυτόχρονα και προς την ίδια φορά με την ίδια εντολή.
Για τον έλεγχο των τριών πηδαλίων και των στροφών του κινητήρα χρειάζονται 4 κανάλια. Αυτά λέγονται κύρια ή πρωτεύοντα κανάλια. Για κάθε επι πλέον λειτουργία όπως πτερύγια καμπυλότητας, ανασυρόμενο σύστημα προσγείωσης κ.λ.π. χρειάζεται από ένα ακόμη κανάλι. Για να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις τα συστήματα προσφέρονται από δύο έως και δέκα κανάλια.

Πάρα πολλά μοντέλα αρχικής εκπαίδευσης, σχεδιασμένα με ικανοποιητικό βαθμό ευστάθειας, χρειάζονται μόνο 2 ή 3 κανάλια. Αυτό οδηγεί τον νέο αερομοντελιστή στο συμπέρασμα οτι ένα σύστημα με τον αντίστοιχο αριθμό καναλιών και μικρό κόστος θα είναι ότι πρέπει. Τι θα κάνει όμως όταν πολύ σύντομα θα χρειάζεται κι άλλα κανάλια;

Αυτός που μπορεί να δει μπροστά δεν θα καταδικαστεί σε μειωμένες δυνατότητες χειρισμών. Επιλέγει από την αρχή το σύστημα που θα τον καλύπτει και στο μέλλον ή το σύστημα που μπορεί να επεκταθεί σε άλλη φάση χωρίς δυσανάλογο κόστος. Η άποψή μας είναι ότι το σύστημα δεν πρέπει να έχει λιγότερα από τα 4 πρωτεύοντα κανάλια. Ενα - δύο παραπάνω δεν διαφοροποιούν σημαντικά την τιμή του πομπού και του δέκτη.

Το σύστημα τ/κ μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα έστω και αν δεν συνδεθούν όλα τα servo. Οι εντολές εκπέμπονται και λαμβάνονται κανονικά, για όλα τα κανάλια, απλά κινούνται μόνο τα servo που είναι συνδεδεμένα. Με βάση το παραπάνω, πολλοί κατασκευαστές πουλάνε μαζί με τον πομπο-δέκτη από ένα έως τρία servo. Ετσι όχι μόνο κρατούν την αρχική τιμή του συστήματος χαμηλά, αλλά επιτρέπουν στον αερομοντελιστή να συμπληρώσει το σύστημα με όποιο τύπο servo θέλει από την μεγάλη ποικιλία που υπάρχει με κριτήριο τις τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος.

Για την ιστορία:
Με την παλιά τεχνολογία (1950-1970) για να κινηθεί ένα servo απαιτούντο δύο κανάλια. Ενα για την μία φορά περιστροφής και ένα για την αντίστροφη. Αν και σήμερα αυτό δεν ισχύει, εν τούτοις ο Graupner εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τα συστήματά του με το διπλάσιο αριθμό καναλιών που έχουν.

Σε ποιά συχνότητα πρέπει να εκπέμπει;

Για να λειτουργήσουν δύο συστήματα ταυτόχρονα στην ίδια γεωγραφική περιοχή, πρέπει να έχουν διαφορετικές συχνότητες. Αν έχουν την ίδια συχνότητα, κάθε πομπός θα παρεμβάλει τον δέκτη του άλλου επομένως δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα.

Η συχνότητα επικοινωνίας πομπού-δέκτη είναι ένα σοβαρότατο στοιχείο που πρέπει να ερευνηθεί πρίν την αγορά του συστήματος. Τα κριτήρια είναι τέσσερα:

 1. Η συχνότητα να επιτρέπεται από τις διατάξεις του κράτους.
 2. Η συχνότητα να είναι ελεύθερη από μόνιμες εξωτερικές παρεμβολές της περιοχής.
 3. Να μην έχουν πολλοί άλλοι αερομοντελιστές την ίδια συχνότητα στο ίδιο μοντελοδρόμιο.
 4. Να είναι επιτρεπόμενη για "ιπτάμενα μοντέλα" σε αντιδιαστολή με τις επιτρεπόμενες μόνο για "επίγεια μοντέλα" (μοντέλα αυτοκινήτων και πλοίων).
Τα συστήματα τηλεκατεύθυνσης για μοντελισμό προσφέρονται στο εξωτερικό σε πολλές
συχνότητες στις μπάντες 26-27 MHz, 31-32 MHz, 35-36 MHz, 40-41 MHz, 50 MHz, 52-53-54 MHz, 60 MHz, 72 MHz, 75 MHz και σε ελάχιστες στα UHF (459 MHz).
Στα σημερινά συστήματα είναι δυνατή η αλλαγή συχνότητας με την αλλαγή του ζεύγους των "κρυστάλλων", πάντα όμως μέσα στα όρια της ίδιας μπάντας. Για να βάλεις συχνότητα άλλης μπάντας πρέπει να αλλάξει το module του πομπού και όλος ο δέκτης.
Η επιλογή της συχνότητας είναι σπουδαία απόφαση κι όμως τις περισσότερες φορές είναι θέμα τύχης. Ο προνοητικός αερομοντελιστής έχει ένα ή δύο ακόμα ζευγάρια κρυστάλλων μαζί του για να μπορεί να πετάει συχνότερα αν υπάρχει συνωστισμός σε μία συχνότητα.

"Ιπτάμενες" και "επίγειες" συχνότητες

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη της μοιρασιάς των επιτρεπομένων συχνοτήτων σε μία ομάδα για τα επίγεια τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα (αυτοκίνητα και πλοία) και σε μία άλλη για τα ιπτάμενα (αεροπλάνα και ελικόπτερα). Οσο και αν είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος των συχνοτήτων στα μοντελοδρόμια (σε συγκεκριμένους χώρους) που συγκεντρώνουν το 100% των αερομοντελιστών, δεν είναι δυνατόν να γίνει στον ευρύτερο χώρο ιδίως γύρω από ένα μοντελοδρόμιο. Ο νέος με το μοντέλο αυτοκίνητο ή το πλοίο μπορεί να βρεί κατάλληλους χώρους πιό εύκολα από τον αερομοντελιστή, και να πάει εκεί να λειτουργήσει το σύστημά του αγνοώντας την ύπαρξη του κοντινού μοντελοδρομίου. Για να μην υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους παρεμβολές, τα κράτη απεφάσισαν να μοιράσουν τις διαθέσιμες συχνότητες σε "επιτρεπόμενες μόνο για ιπτάμενα μοντέλα" και σε "επιτρεπόμενες μόνο για επίγεια μοντέλα". Είναι ευνόητο ότι ο έλεγχος αυτού του απαραίτητου διαχωρισμού μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο από τα καταστήματα ειδών μοντελισμού την στιγμή που πουλάνε το σύστημα.

Κύκλωμα Επιλογής συχνοτήτων (Synthesizers)

Μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγουμε την συχνότητα εκπομπής το πομπού γυρίζοντας δύο διακόπτες, όπως στους ασυρμάτους των αεροπλάνων κ.λ.π. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει ο πομπός να είναι κλειστός. Στην αντίθετη περίπτωση, τη στιγμή που αλλάζει κάποιος συχνότητα από την μία άκρη έως την άλλη της μπάντας θα έκανε παρεμβολή σε όλα τα άλλα συστήματα που λειτουργούσαν ταυτόχρονα. Σε συνδυασμό με αυτή τη τεχνολογία, υπάρχουν δέκτες που συντονίζουν αυτόματα στην συχνότητα που επιλέγεται να εκπέμψει ο πομπός ΤΟΥΣ.

Ποιός τύπος διαμόρφωσης είναι προτιμότερος;

Τα συστήματα AM είναι φθηνότερα αλλά η επικοινωνία μέσω FM είναι πιστότερη. Το FM απορρίπτει καλύτερα τις μικροπαρεμβολές που πάντα υπάρχουν στον "αέρα", και δεν επηρεάζεται από τον στατικό ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας. Σήμερα όλα τα συστήματα είναι FM, με διάφορες παραλλαγές και ονομασίες SSM, FMsss, FMSI.

Ας ξεκαθαρίσουμε εδώ μία πλάνη: Το FM δεν είναι απρόσβλητο στην παρεμβολή ενός ΑΜ της ίδιας συχνότητας, ούτε και αντίστροφα.
Νέα προσπάθεια να φτιαχτεί το απρόσβλητο από παρεμβολές σύστημα υιοθέτησε το γνωστό από άλλους τομείς PCM (Pulse Code Modulation).Το σήμα PCM είναι βασικά ένα σήμα FM που περιλαμβάνει κώδικα. Αν απουσιάζει ο κώδικας ο δέκτης δεν αναγνωρίζει το σήμα άρα δεν δέχεται τον υπόλοιπο (ξένο) παλμό.
Υπάρχει το SPCM (1024 step, 10 bit) και το ZPCM (512 step, 9 bit).
Πολλοί πομποί έχουν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών τύπων δηλαδή FM, SPCM και ZPCM.
Οι δέκτες δεν έχουν τέτοια δυνατότητα επιλογής. Για κάθε ένα από τους προαναφερθέντες τύπους επιλέγεται ο αντίστοιχος δέκτης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο πομπός

Είναι η βάση, μα και η βιτρίνα του συστήματος, γιατί τα χαρακτηριστικά του επηρεάζουν πολύ τον υποψήφιο αγοραστή.

Η καταλληλότητα για τους τύπους των ιπτάμενων μοντέλων

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσει ο αερομοντελιστής είναι αν ο πομπός απευθύνεται σε ιπτάμενα μοντέλα ή σε μοντέλα αυτοκινήτων ή σε μοντέλα πλοίων. Είναι προφανές ότι πομποί που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις δύο άλλες κατηγορίες δεν κάνουν για ιπτάμενα μοντέλα.
Η δεύτερη σημαντική λεπτομέρεια είναι αν ο πομπός (που είναι κατάλληλος για ιπτάμενα μοντέλα) απευθύνεται σε όλους τους τύπους των ιπτάμενων μοντέλων ή μόνο για μοντέλα αεροπλάνων ή μόνο για μοντέλα ελικοπτέρων. Αυτό καθορίζεται από το είδος και την ανάπτυξη των διαφόρων διακοπτών για τις δευτερεύουσες λειτουργίες ή/και από το πρόγραμμα του υπολογιστή του. Συνήθως οι μοντέρνοι πομποί με υπολογιστή έχουν και τις τρείς δυνατότητες προγραμματισμού (αεροπλάνα, ανεμόπτερα, ελικόπτερα).

Αριστερά: Ο κλασσικός πομπός με δύο χειριστήρια. Μέση: Πομπός με ένα χειριστήριο τριών αξόνων. Δεξιά: Πομπός Ευρωπαϊκού στυλ

Το σχήμα του πομπού

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποφασίσει αν εξυπηρετείται καλύτερα εργονομικά από το κλασσικό Ιαπωνικό/Αμερικάνικο σχήμα πομπού ή από το Ευρωπαϊκό σχήμα του πομπού. Οι πρώτοι κρατιώνται με τις παλάμες (εναλλακτικά μπορούν να κρεμαστούν από τον λαιμό) ενώ οι δεύτεροι μπαίνουν σε μία οριζόντια βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα και λόγου του όγκου και του βάρους τους αναγκαστικά κρεμιώνται από τον λαιμό.

Τα stick

Τα stick είναι οι μοχλοί ελέγχου των βασικών λειτουργιών του πομπού. Τα stick μπορεί να είναι μονοαξονικά, διαξονικά ή τριαξονικά. Οσα προορίζονται για να ελέγχουν τα κύρια πηδάλια, έχουν ελατήρια και επιστρέφουν αμέσως στο κέντρο τους μόλις αφεθούν ελεύθερα. Το ακριβές κεντράρισμα, χωρίς τζόγους, είναι απαραίτητο. Το stick που ελέγχει τον κινητήρα δεν έχει ελατήριο επαναφοράς στην κατεύθυνση αυτή, αλλά μία καστάνια, για να μένει στις διάφορες θέσεις που απαιτεί η πτήση.

Αριστερά: stick ενός άξονα - ελέγχει ένα κανάλι. Μπορεί να είναι τοποθετημένο και στην κάθετη διεύθυνση.
Μέση: stick δύο αξόνων - ελέγχει δύο κανάλια.
Δεξιά: stick τριών αξόνων - ελέγχει τρία κανάλια (περιστρέφεται και γύρω από τον εαυτό του)
Tα trims είναι τοποθετημένα στην κατεύθυνση της κάθε κίνησης - ειδικά στο τριαξονικό stick το trim του τρίτου άξονα είναι τοποθετημένο επάνω στην κεφαλή του stick.

Αν κρατάμε τον πομπό με τις παλάμες και τα stick με τους αντίχειρες, τότε αυτά πρέπει να είναι κοντά. Αν ο πομπός κρεμιέται (με μία βάση) από τον λαιμό, τότε μπορούμε να πιάσουμε τα stick με τα δύο δάχτυλα (αντίχειρα και δείκτη) γι' αυτό πρέπει να είναι μακρυά. Συμφέρει το ύψος των stick να είναι ρυθμιζόμενο.

Πόσα "modes" υπάρχουν και ποιό να διαλέξω;

Εχεις δει ποτέ κανένα αυτοκίνητο να έχει τιμόνι που στρέφοντάς το αριστερά το αυτοκίνητο να στρίβει δεξιά; Ούτε θα δεις ποτέ. Αν και ένας οδηγός θα μπορούσε να εκπαιδευτεί να κάνει αντίθετες κινήσεις, έχει επικρατήσει η λογική.
Ετσι αν και οι αντιστοιχίες μεταξύ των κινήσεων των stick και των κινήσεων των πηδαλίων, μπορούν να προγραμματιστούν από τον καθένα, όπως του αρέσει, συνήθως ακολουθούμε την αντιστοιχία που έχει το χειριστήριο "μπαστούνι" ενός ελαφρού αεροσκάφους.
Η κίνηση των πηδαλίων κλίσης (ailerons) αριστερά - δεξιά συμφέρει να γίνεται με την κίνηση του αντίστοιχου stick επίσης στην κατεύθυνση αριστερά - δεξιά, ενώ η κίνηση των πηδαλίων ανόδου - καθόδου (elevator) συμφέρει να γίνεται κάθετα, όπως και στο πραγματικό αεροπλάνο, με τράβηγμα προς το σώμα να ανυψώνεται η μύτη και με σπρώξιμο να κατεβαίνει η μύτη του σκάφους.
Ο έλεγχος του πηδαλίου διεύθυνσης (rudder) συμφέρει να γίνεται επίσης σε κατεύθυνση δεξιά - αριστερά, ενώ οι στροφές του κινητήρα (throttle) συμφέρει να ελέγχονται σε κάθετο άξονα, σπρώχνοντας τον μοχλό να αυξάνουν και τραβώντας τον να μειώνονται.

Ενώ το αεροπλάνο έχει ένα stick, ποδωστήρια και "μανέτα", οι μοντελιστές πρέπει να κάνουν τα ίδια μόνο με τα stick του πομπού. Ο κλασσικός μοντελιστικός πομπός έχει δύο stick (όλες οι άλλες παραλλαγές ή έχουν εκλείψει ή κυκλοφορούν σε μικρό ποσοστό). Ανάλογα με την κατανομή των 4 κυρίων ελέγχων (καναλιών) στα δύο stick, έχουμε 4 συνδυασμούς που ονομάζουμε "modes".

Το mode II προτιμάται από τους περισσότερους αερομοντελιστές, γιατί το δεξί stick που ελέγχει τα ailerons και elevator αναπαριστά το χειριστήριο ενός μεγάλου αεροπλάνου. Αντίθετα τα mode I και mode III βρίσκουν όλο και πιό πολούς υποστηρικτές γιατί έχοντας τα δύο προαναφερθέντα πηδάλια σε διαφορετικά stick υποτίθεται ότι τα ελέγχουν καλύτερα. Το mode IV συναντάται σπάνια, όπως επίσης και τα τριαξονικά single sticks που απευθύνονται μόνο σε δεξιόχειρες.

Δεν είναι περίεργο ότι ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή επικρατούν και διαφορετικά modes, αφού ο νέος μαθαίνει από τους παλιότερους με το mode που έμαθαν να πετάνε κι αυτοί. Το πιθανότερο είναι ότι με όποιο mode μάθεις να πετάς, θα συνεχίσεις σε όλη σου την αερομοντελιστική καριέρα. Δεν είναι εύκολο μετά από χρόνια εξοικίωσης και ανάπτυξης των ανακλαστικών σου να πετάξεις με άλλη διάταξη χειρισμών χωρίς να δώσεις κάποια λάθος κίνηση.

Κατά την αγορά του συστήματος πρέπει να εξασφαλίσεις είτε ότι ο πομπός θα έχει από την αρχή το mode που επιθυμείς, είτε ότι η αλλαγή από το ένα mode στο άλλο είναι εφικτή.

Τι είναι τα "τρίμ" (trim);

Δεν υπάρχει μοντέλο που να μην εμφανίσει κάποια στιγμή εκτροπές στην πτήση. Αυτό είναι πιό λογικό να συμβεί στις πρώτες πτήσεις που το μοντέλο είναι ακόμα αδοκίμαστο. Αυτές οι εκτροπές θα μπορούσαν να διορθωθούν κινώντας ελάχιστα τα stick ώστε να δώσεις εντολή στα αντίστοιχα πηδάλια να εκτραπούν ένα μικρό ποσοστό. Είναι όμως αδύνατο να σταθεροποιήσεις τα stick να δίνουν συνεχώς αυτό το σήμα σε όλη την πτήση. Αυτό το αναλαμβάνουν οι αντισταθμιστικοι μοχλοί, τα "trim".

Το σχήμα δείχνει μηχανικά trim
Αριστερά: Μετακινώντας το trim αλλάζει το ουδέτερο σημείο του πηδάλιου (του servo)
Δεξιά: Η ολική κίνηση του πηδάλιου αναπτύσεται ισότιμα εκατέρωθεν του νέου ουδέτερου σημείου

Σπρώχνοντας λίγο ένα trim αλλάζει το ουδέτερο σημείο του πηδαλίου. Ανεξάρτητα από αυτό, το χειριστήριο δίνει κανονικό σήμα, με τη διαφορά ότι το πηδάλιο ξεκινά από νέο ουδέτερο σημείο, με την ολική διαδρομή κατανεμημένη εκατέρωθεν. Το trim μπορεί να κινήσει το servo μέχρι το 10% της ολικής διαδρομής του. Τα μηχανικά τριμ δεν έχουν αυτόματη επαναφορά στο κέντρο, δηλαδή μένουν όπου τα σπρώξεις. Τα ηλεκτρικά trim επανέρχονται στο κέντρο αλλά σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να αντιληφθείς με μιά ματιά πόσο τριμ έχεις δώσει στο συγκεκριμένο κανάλι.
Trim έχουν μόνο τα 4 πρωτεύοντα κανάλια. Συνήθως το trim κάθε καναλιού βρίσκεται δίπλα από το stick του. Αλλά σε μερικούς πομπούς μπορείς να ανταλλάξεις τις αντιστοιχίες των trim ώστε ότων θέλεις να τριμμάρεις π.χ. το elevator, να το κάνεις με το άλλο χέρι χωρίς να αφήσεις το stick που το ελέγχει.

Οι υπόλοιποι διακόπτες και ποτενσιόμετρα

Σε ένα πομπό μπορείς να βρείς ή να τοποθετήσεις μόνος σου.
 • Διακόπτες στιγμιαίας ενέργειας (για την έναρξη του χρονόμετρου, την ενεργοποίηση του snap roll κ.λ.π.)
 • Διακόπτες δύο θέσεων (για έλεγχο καναλιών ή μίξεων)
 • Διακόπτες τριών θέσεων (για έλεγχο καναλιών ή μίξεων)
 • Ποτενσιόμετρα γραμμικής κίνησης (για έλεγχο καναλιών)
 • Ποτενσιόμετρα περιστροφικά (για έλεγχο καναλιών)
Οι θέσεις των διακοπτών, μοχλών και ποτενσιομέτρων, πρέπει να είναι και αυτές εργονομικές. Υπάρχουν πομποί που σου δίνουν την δυνατότητα να επιλέξεις εσύ που θα βάλεις κάθε επι πλέον διακόπτη. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατό, τότε έστω και αν μπορείς να αλλάξεις τα modes οι υπόλοιποι διακόπτες θα μείνουν σε θέση που τα έβαλε ο κατασκευαστής και που βολεύει μόνο τους δύο από τους τέσσερεις δυνατούς συνδυασμούς mode.

Τι δείχνει το απλό όργανο του πομπού;

Το όργανο στην βάση της κεραίας σε άλλες μάρκες δείχνει την ισχύ της εξόδου του σήματος και σε άλλους την τάση της μπαταρίας. Είτε το ένα είτε το άλλο είναι πολύ καλή ένδειξη για την κατάσταση της μπαταρίας και την ασφάλεια της πτήσης.

Τι δείχνει η οθόνη ;

Η οθόνη υπάρχει όταν ο πομπός έχει μικροϋπολογιστή. Εκεί εμφανίζονται τα μενού και οι εντολές του προγράμματος, ο χρόνος πτήσης, και η τάση της μπαταρίας.

Η κεραία

Η κλασσική κεραία ή αντένα, είναι πτυσσόμενη. Το μήκος της είναι συνήθως συνάρτηση του μήκους κύματος (της μπάντας) που εκπέμπει. Σε άλλους πομπούς χωνεύεται μέσα στην κάσα και σε άλλους είναι εξωτερική και ξεβιδώνεται για τη μεταφορά.
Υπάρχουν και κοντές σε φυσικό μέγεθος κεραίες, που επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με τεχνική που λέγεται "κεντρική φόρτιση" (centre loaded). Και αυτές είναι διαφορετικές για κάθε μπάντα. Με τέτοια κεραία ο πομπός ίσως να έχει μειωμένη εμβέλεια και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο αερομοντελιστής που θέλει να πετάξει πολύ μακρυά.

[ Δεύτερο Μέρος ]


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα