Μπαταρίες #2

Φόρτιση Συσσωρευτών


[ #1-Γενικά περί Ηλεκτρικών Στοιχείων ] - [ #3-Φορτιστές ] - [ #4-Εκφόρτιση-Εκφορτιστές-Cyclers ] - [ #5-Συσ. Ni-Cd ]
[ #6-Συσ. Ni-MH ] - [ #7-Συσ. Λιθίου ] - [ #8-Συσ. Μολύβδου ] - [ #9-Συχνές ερωτήσεις ]
[ #10-Τροφοδοσία συστημάτων Τ/Κ ]

Πως φορτίζονται τα δευτερογενή στοιχεία;

Για να φορτίσεις ένα συσσωρευτή πρέπει να τον συνδέσεις με μία ηλεκτρική πηγή για κάποια χρονική περίοδο. Ο θετικός πόλος της πηγής συνδέεται με τον θετικό πόλο της μπαταρίας και ο αρνητικός με τον αρνητικό, ώστε να περάσει ρεύμα αντίθετα απ' ότι στην φάση της εκφόρτισης - λειτουργίας.
Για να περάσει το ρεύμα πρέπει η τάση της πηγής να είναι λίγο μεγαλύτερη από την τάση της φορτιζόμενης μπαταρίας. Αλλιώς, είτε δεν θα ξεκινήσει η φόρτιση, είτε αυτή θα είναι ατελής. Δεδομένου ότι η τάση κάθε στοιχείου Ni-Cd ανέρχεται στα 1,6 V στο τέλος της φόρτισης, χρειάζεται μία πηγή με τουλάχιστον 1,1 Volt περισσότερο από το σύνολο της τάσης που θα φθάσει η φορτιζόμενη μπαταρία.

Παράδειγμα:

Για να φορτίσεις
στοιχεία Ni-Cd (1,2V):
4 στοιχεία5 στοιχεία6 στοιχεία7 στοιχεία8 στοιχεία
Χρειάζεται τάση
τουλάχιστον:
7,5 Volts 9,1 Volts10,7 Volts12,3 Volts13,9 Volts

Παραλλαγές του τρόπου φόρτισης

Κατ' αρχή το ρεύμα της φόρτισης πρέπει να είναι DC (συνεχές). Δεν γίνεται φόρτιση με ρεύμα AC (εναλλασόμενο).

Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι για να φορτίσεις με συνεχές ρεύμα ένα συσσωρευτή.

 • με σταθερή τάση - φθίνουσα ένταση
  Είναι ο κλασσικός τρόπος για τους συσσωρευτές μολύβδου. Η φόρτιση αρχίζει με μεγάλη ένταση και στο τέλος καταλήγει σε πολύ μικρό ρεύμα και διακόπτεται αυτόματα.

 • με σταθερή ένταση
  Είναι ο κλασσικός τρόπος για τους συσσωρευτές Ni-Cd και NiMH. Η ένταση διατηρείται σταθερή σε όλη την διάρκεια της φόρτισης, ή σχεδόν σταθερή ανάλογα με την ποιότητα του φορτωτή.

 • με σταθερή τάση και ελεγχόμενη ως προς το μέγιστο ένταση
  Είναι μία παραλλαγή της πρώτης περίπτωσης, και υιοθετείται για τη φόρτιση μπαταριών Λιθίου.

 • με μεταβαλλόμενη τάση - μεταβαλλόμενη ένταση
  Είναι ένας αποδοτικός τρόπος για να φορτιστούν γρήγορα μπαταρίες Ni-Cd. Στην αρχή που η μπαταρία είναι ξεφόρτιστη, η φόρτιση ξεκινάει με μεγάλη ένταση, και σταδιακά στο τέλος καταλήγει να την φορτίζει με μικρή ένταση.

 • με σταθερή ένταση σε δόσεις
  Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για να συντηρούμε το φορτίο μιάς ήδη φορτισμένης μπαταρίας (trickle charging).

 • με παλμούς
  Είναι μία παραλλαγή της μεθόδου με σταθερή ένταση. Σ΄αυτή το ρεύμα περνάει με παλμούς, δηλαδή σαν να ανοιγοκλείνει ένας διακόπτης on-off πολύ γρήγορα.

 • με την μέθοδο "reflex"
  Ο όρος "reflex" σημαίνει ότι ο φορτιστής παρέχει μία σειρά θετικών παλμών στους οποίους παρεμβάλλει, κάθε τόσο, και ένα αρνητικό παλμό. Το μάρκετινγκ λέει ότι ο συνδυασμός θετικών και αρνητικών παλμών, δυαλύει τις φυσσαλίδες που κάθονται στα ηλεκτρόδια. Αλλά φυσσαλίδες δημιουργούνται μόνο σε στοιχεία με υγρό ηλεκτρολύτη. Τα στοιχεία Ni-Cd και Ni-MH που συναντάμε στον αερομοντελισμό δεν έχουν υγρό ηλεκτρολύτη. Επομένως η μέθοδος reflex δεν προσφέρει κάτι, αλλά ούτε και βλάπτει αυτά τα στοιχεία.

  Οι παράγοντες "ένταση" και "χρόνος"

  Οι δύο βασικοί παράγοντες της φόρτισης είναι η ένταση του ρεύματος και ο χρόνος. Ενας συσσωρευτής μπορεί θεωρητικά να φορτιστεί αργά με μικρή ένταση, ή γρήγορα με μεγάλη ένταση. Στην συνέχεια θα δούμε τους τρείς γνωστούς συνδυασμούς: την κλασσική φόρτιση, την γρήγορη φόρτιση και την ταχεία ή υπερταχεία φόρτιση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γρήγορη και ταχεία/υπερταχεία φόρτιση δεν είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των συσσωρευτών, ή για κάθε μέγεθος μπαταρίας, ή για κάθε φορά που γίνεται σ' αυτά φόρτιση, ή με φορτιστή που δεν είναι κατάλληλος γι' αυτή την φόρτιση.

  Η "κλασσική" φόρτιση (C/10 rate charge)

  Γίνεται με ένταση ίση με το ένα δέκατο της ονομαστικής τιμής της χωρητικότητας "C". Δηλαδή την μπαταρία των 500 mAh την φορτίζουμε με ένταση 50 mA, την μπαταρία των 800 mAh με ένταση 80 mA κ.ο.κ. Τις περισσότερες φορές το ρεύμα της κλασσικής φόρτισης θα το δείς γραμμένο ως C/10 ή 0,1C.
  Οταν η μπαταρία είναι εντελώς αφόρτιστη, ο χρόνος για την κλασσική φόρτιση είναι 14-16 ώρες. Επειδή συνήθως βάζουμε να φορτίσουν το βράδυ πριν πάμε για πτήση, την κλασσική φόρτιση την λέμε και "ολονύκτια" φόρτιση (overnight charge).
  Αλλά γιατί θέλει 14-16 ώρες; Αφού την φορτίζουμε με C/10 κανονικά σε 10 ώρες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επανάκτηση της χωρητικότητάς της (10Χ10=100). Από την ενέργεια που παρέχει ο φορτιστής μόνο το 60% μένει στον συσσωρευτή. Το υπόλοιπο μετατρέπεται σε θερμότητα και χάνεται. Γι' αυτό είναι αναγκαία η επιμήκυνση του χρόνου φόρτισης κατά 40-60%.

  Η "γρήγορη" φόρτιση (Quick charge)

  Γρήγορη καλείται η φόρτιση με ρεύμα διπλάσιο (C/5) έως και πενταπλάσιο (C/2), του ρεύματος της κλασσικής φόρτισης.
  Οι συσσωρευτές Ni-Cd και Ni-MH μπορούν να δεχθούν γρήγορη φόρτιση με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι αναλογούντες χρόνοι. Δηλαδή ένα συσσωρευτή 500 mAh μπορούμε να τον φορτίσουμε με ρεύμα 100 - 250 mA αλλά πάντα μειώνοντας αναλογικά τον χρόνο.

  Πρόβλημα: Αν για μία 500άρα η κλασσική φόρτιση γίνεται με 50 mA * 14 ώρες, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτιστεί με 100 mA (δηλαδή με C/5);
  Λύση: 50mA * 14 ώρες / 100 mA = 7 ώρες (αν στην αρχή είναι τελείως αφόρτιστος)

  Αντίστοιχα:

  • για φόρτιση με ένταση 170 mA (δηλαδή με C/3) ο χρόνος θα είναι 4,7 ώρες (αν στην αρχή είναι τελείως αφόρτιστος),
  • για φόρτιση με ένταση 250mA (δηλαδή με C/2) ο χρόνος θα είναι 2,8 ώρες (αν στην αρχή είναι τελείως αφόρτιστος)

  Οι ανωτέρω χρόνοι πρέπει να μειωθούν αναλογικά, αν ο συσσωρευτής την στιγμή που αρχίζει "γρήγορη φόρτιση" έχει ήδη ένα ποσοστό της ενέργειάς του (δεν είναι τελείως ξεφόρτιστος).
  Οι χρόνοι της γρήγορης φόρτισης δεν πρέπει να παρατείνονται. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, εκτός βέβαια από την ταχύτατη καταστροφή των στοιχείων.
  Στην γρήγορη φόρτιση δεν υπάρχει άλλη μέθοδος για αυτόματη διακοπή της πλην της παρεμβολής χρονοδιακόπτη. Δεν λειτουργούν τα peak detectors.

  Η "ταχεία" ή "υπερταχεία" φόρτιση (Fast charge)

  Ταχεία φόρτιση (λέγεται και υπερταχεία) είναι κάθε ρυθμός που φορτίζει την μπαταρία σε μία ώρα ή συντομώτερα. Αυτό επιτυγχάνεται με εντάσεις από C έως 3C, δηλαδή από 10 έως 30 φορές μεγαλύτερες από ότι στην κλασσική φόρτιση.
  • Για να αντέξει ένας συσσωρευτής την υπερταχεία φόρτιση πρέπει να είναι κατασκευασμένος ειδικά γι' αυτή την μεταχείρηση και να φέρει την ανάλογη ένδειξη.
  • Η υπερταχεία φόρτιση επιτρέπεται μόνο αν ο φορτιστής έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει το τέλος της και να την τερματίσει αυτόματα.
  Ο κυριώτερος τρόπος τερματισμού της φόρτισης είναι η ανίχνευση της μεταβολής της τάσης της μπαταρίας. Καθώς η μπαταρία φθάνει στο τέλος της φόρτισής της η τάση κάθε στοιχείου αυξάνει λίγο, και μετά από λίγο μειώνεται. Στο γράφημα αυτό φαίνεται σαν το επάνω μέρος του γράμματος "Δ" γι' αυτό και λέγεται "κορυφή Δ" (delta peak) Ο κατάλληλος φορτιστής έχει ανιχνευτή της "κορυφής Δ" (delta peak detector) και την στιγμή που μειώνεται η τάση (μετά την προηγηθείσα άνοδο) διακόπτει την φόρτιση.

  Ο δεύτερος επικουρικός τρόπος διακοπής της ταχείας φόρτισης είναι η ανίχνευση της ανόδου της θερμοκρασίας της μπαταρίας με ένα αισθητήρα που έρχεται σε επαφή με ένα στοιχείο (μπαίνει σε μιά τρύπα του μονωτικού περιβλήματος της μπαταρίας). Την στιγμή που φθάνει η τάση στην κορυφή Δ, η μπαταρία έχει ήδη φορτιστεί. Κάθε επι πλέον παροχή ενέργειας σ' αυτή θα μετατραπεί σε θερμότητα. Η αύξηση της θερμοκρασίας αρχίζει από το κέντρο του στοιχείου, δηλαδή όταν θα γίνει αισθητή η αύξηση στο περίβλημά του, θα έχει ήδη περάσει κρίσιμος χρόνος, αλλά "κάλλιο αργά παρά ποτέ".

  Ο τρίτος, επίσης επικουρικός, τρόπος διακοπής της φόρτισης (δεν αφορά μόνο την ταχεία φόρτιση) είναι ένας χρονοδιακόπτης, εξωτερικός ή σε κύκλωμα του φορτιστή. Αν ξέρεις πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτίσει η μπαταρία σου, ρυθμίζεις αντίστοιχα και τον χρονοδιακόπτη. Αυτό δεν είναι εφικτό αν η μπαταρία ξεκινάει την ταχεία φόρτιση με μέρος του φορτίου της, γιατί ποτέ δεν θα ξέρεις πόσο είναι αυτό για να προγραμματίσεις και τον χρονοδιακόπτη. Ομως ρύθμισε τον χρονοδιακόπτη με διάρκεια λίγα λεπτά περισσότερο από την αναμενόμενη λήξη της φόρτισης, ώστε αν οι άλλοι δύο ανιχνευτές αστοχήσουν η φόρτιση να σταματήσει τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο.

  Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί η φόρτιση πέρα από τα ενδεικτικά σημεία, (μεταβολή της τάσης ή αύξηση θερμοκρασίας ή χρόνος όποιο από τα τρία επέλθει συντομώτερα) γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

  Τι να προσέξεις:

  • Πριν αρχίσει η ταχεία φόρτιση ο συσσωρευτής πρέπει να είναι ξεφόρτιστος, και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Στην διάρκεια της ταχείας φόρτισης ο συσσωρευτής πρέπει να αερίζεται στο περιβάλλον, όχι κλεισμένος μέσα στην άτρακτο του μοντέλου.
  • Να επιτηρείς την πορεία της φόρτισης ακουμπώντας συχνά το χέρι σου στην μπαταρία για να αισθανθείς την αλλαγή της θερμοκρασίας της. Αν δεν μπορείς να πιστοποιήσεις κάποια αλλαγή της θερμοκρασία τους η φόρτιση δεν έχει τελειώσει. Οταν οι μπαταρίες είναι χλιαρές στην αφή η φόρτιση έχει τελειώσει. Αν είναι τόσο θερμές που να ενοχλεί την αφή, έχουν υπερφορτιστεί.

  Στο σχήμα φαίνονται οι μεταβολές της τάσης, της θερμοκρασίας και της πίεσης σε ένα στοιχείο Ni-Cd συναρτήσει του χρόνου φόρτισης. Πρώτα αρχίζει να αυξάνει η πίεση, μετά η θερμοκρασία και πολύ μετά ολοκληρώνεται η αυξομείωση της τάσης ώστε να κόψει ο φορτιστής. Επαναλαμβάνουμε ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η μεταβολή Δ.

  Γιατί να χρειαστεί να φορτίσω τις μπαταρίες μου πιό γρήγορα;

  Μπαταρίες πομπού και δέκτη

  Ενα ωραίο πρωϊνό αποφασίζεις να πας να πετάξεις σε λίγες ώρες, αλλά δεν έχεις φορτίσει τις μπαταρίες του συστήματος, ή θέλεις να πετάξεις περισσότερες πτήσεις απ' ότι μπορεί να αποδόσουν με μία φόρτιση.

  Πολλά από τα μοντέρνα συστήματα έχουν μπαταρίες που μπορούν να αντέξουν υπερταχεία φόρτιση μέχρι και ρεύμα C. (π.χ. αν είναι 600σάρες με ρεύμα 600 mA). Αν οι μπαταρίες σου δεν έχουν αυτή την δυνατότήτα, περιορίσου στην γρήγορη φόρτιση με ρεύμα έως και C/3 (π.χ. αν είναι 600σάρες με ρεύμα 200mA).

  Για λόγους που δεν θα εξηγήσουμε εδώ, δεν πρέπει να υπερβείς το όριο της πλήρους φόρτισης. Η καλύτερη στρατηγική σ' αυτή την περίπτωση είναι να μη στοχεύσεις σε πλήρη φόρτιση.

  Ο σκοπός είναι να μπορέσεις να πετάξεις μερικές ακόμα πτήσεις. Σ' αυτή την περίπτωση η ανάκτηση του 80% της συνολικής χωρητικότητας είναι αρκετή, και επιπροσθέτως δεν επιβαρύνει την μπαταρία με υψηλή θερμοκρασία. Αν μετά από λίγες πτήσεις θέλεις να συνεχίσεις, φόρτισέ την ξανά έως το 80%. Για να υπολογίσεις με σχετική ακρίβεια αυτό τον στόχο πρέπει να γνωρίζεις επακριβώς την δυναμικότητα των μπαταριών σου, και να σημειώνεις τις πτήσεις που έκανες και θα κάνεις μετά από κάθε φόρτιση.

  Στο σπίτι θα τις φορτίσεις κανονικά, με ρεύμα C/10.

  Μπαταρίες ηλεκτροκινητήρων

  Η "υπερταχεία φόρτιση" είναι κανόνας για τους συσσωρευτές τροφοδοσίας ηλεκτροκινητήρων. Με το κατάλληλο ρεύμα μπορείς να τους φορτίσεις σε 20-60 λεπτά, σαν να ξαναγεμίζεις την δεξαμενή με καύσιμο για την επόμενη πτήση.

  Οι μπαταρίες που προορίζονται για τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρων (άρα για ταχεία εκφόρτιση) όχι μόνο είναι κατάλληλες και για υπερταχεία φόρτιση, αλλά και αποδίδουν πολύ καλύτερα αν ταχυφορτίζονται.

  Ο συνδυασμός του αριθμού των στοιχείων τους, και της μεγάλης έντασης δίνει σαφή ένδειξη στον ειδικό φορτωτή για τον αυτόματο τερματισμό της φόρτισης. Παρ' όλα αυτά εσύ πρέπει να παρακολουθείς και την αύξηση της θερμοκρασίας τους με την αφή.

  Τους ταχυφόρτιστους συσσωρευτές μετά από 6-7 ταχείες φορτίσεις, πρέπει να τους φορτίζεις μία φορά με κλασσική φόρτιση (ρεύμα C/10) για να ισορροπήσουν τα στοιχεία.

  Πότε μπορεί να αστοχήσει ο ανιχνευτής της "κορυφής" και να μην σταματήσει την φόρτιση;

  • Οταν η φόρτιση γίνεται με μικρότερη ένταση από C. Η μεταβολή της τάσης είναι τόσο μικρή που δεν γίνεται αισθητή από τον φορτιστή.

   Καμπύλες φόρτισης ενός στοιχείου. Παρατηρείστε ότι όταν το στοιχείο φορτίζεται με 1C εμφανίζεται καμπύλη Δ. Οσο χαμηλότερο είναι το ρεύμα φόρτισης, τόσο πιό μικρή είναι η μεταβολή της τάσης V και ο φορτιστής δεν μπορεί να την αναγνωρίσει. Το σχήμα επίσης δείχνει την διαφοροποίηση της τάσης αν η φόρτιση παραταθεί έως το διπλάσιο του απαιτούμενου αρχικά χρόνου.

  • Οταν τα στοιχεία της μπαταρίας δεν είναι ισορροπημένα. Την στιγμή που στα πιό φορτισμένα στοιχεία η τάση θα μειώνεται στα άλλα η τάση θα αυξάνει, και το αλγεβρικό τους άθροισμα θα είναι μηδέν, ή πολύ μικρό για να γίνει αισθητό.
  • Οταν στο κύκλωμα παρεμβάλλεται μία δίοδος. Η αντίσταση αυξάνει και η τάση που διαβάζει ο ανιχνευτής είναι μικρότερη από την ευαισθησία του.
  • Οταν τα στοιχεία της μπαταρίας είναι λιγότερα από 8. Το άθροισμα της μεταβολής των τάσεων είναι μικρότερο από την ευαισθησία του ανιχνευτή.
  • Οταν οι μπαταρίες είναι Ni-MH και το πρόγραμμα της φόρτισης είναι για Ni-Cd. Οι Ni-MH δεν δίνουν κορυφή "Δ" στο τέλος της φόρτισής τους όπως οι Ni-Cd. Η μεταβολή της τάσης στο τέλος της φόρτισης είναι μικρότερη και χρειάζεται ένας σύνθετος αλγόριθμος για να αντιληφθεί ο φορτωτής την κορυφή του τέλους της φόρτισης. Αν φορτίσεις Ni-MH με φορτωτή για Ni-Cd το πιό πιθανό είναι να μην αντιληφθεί το τέλος της φόρτισης και να συνεχίσει υπερφορτίζοντας δραματικά τα στοιχεία και μειώνοντας την ζωή τους (αν και υπάρχουν εξαιρέσεις)

  Πότε μπορεί να κόψει νωρίτερα ο ανιχνευτής της "κορυφής";

  • Οταν οι μπαταρία έχει μεγάλη εσωτερική αντίσταση (εν γένει δεν είναι κατάλληλη για ταχυφόρτιση) ή είναι παλιά, ή έχει "μνήμη", δηλαδή έχει αυξηθεί η εσωτερική της αντίσταση με τον χρόνο. Η φόρτιση ολοκληρώνεται νωρίτερα στα εξωτερικά σημεία των στοιχείων, ανεβαίνει η τάση και ο ανιχνευτής διαβάζει ότι "φόρτισε".
  • Επίσης μπορεί να κόψει πρόωρα σε διάφορες μπαταρίες του τύπου Ni-MH, λόγω της ευαισθησίας στην αύξηση της τάσης τους, οπότε επιλέγεται πρόγραμμα με καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του ανιχνευτή "κορυφής". Σ' αυτή την περίπτωση αν κατά λάθος βάλεις να φορτίσει μία ήδη φορτισμένη μπαταρία Ni-MH ή Ni-Cd, αυτή θα υπερφορτιστεί αφού ο ανιχνευτής θα αργήσει να ενεργοποιηθεί.

  Πότε μπορεί να αστοχήσει ο ανιχνευτής θερμοκρασίας και να μην σταματήσει έγκαιρα την φόρτιση;

  • Οταν τα στοιχεία μπαίνουν σε φόρτιση ενώ είναι ήδη φορτισμένα
  • Οταν το περίβλημα της μπαταρίας ή των στοιχείων είναι παχύ και αργεί η διάχυση της θερμότητας προς τα έξω

  Πότε μπορεί να κόψει νωρίτερα ο ανιχνευτής θερμοκρασίας;

  • Οταν η μπαταρία με τον αισθητήρα είναι εκτεθειμένη απ' ευθείας στον ήλιο
  • Οταν τα στοιχεία είναι ήδη ζεστά
  • Αν βάλεις την μπαταρία της τροφοδοσίας του μοτέρ σε φόρτιση αμέσως μετά την προσγείωση. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των στοιχείων από την γρήγορη εκφόρτιση, θα γίνει αισθητή στην επιφάνειά τους μετά από 10 λεπτά.

  Η διατήρηση του φορτίου (Trickle charge)

  Πριν λίγα χρόνια οι "καλοί φορτιστές της εποχής" όταν ολοκλήρωναν την κανονική φόρτιση, άλλαζαν ρυθμό (αυτόματα ή χειροκίνητα), και συνέχιζαν να παρέχουν στην μπαταρία χαμηλό συνεχές ρεύμα C/100-C/50 (δηλαδή για μία μπαταρία 500 mAh ρεύμα 5-10 mA).

  Στόχος αυτής της χαμηλής φόρτισης ήταν η αντιστάθμιση του ρυθμού αποφόρτισης κατά την αποθήκευση, ώστε οι μπαταρίες να βρίσκονται πάντα φορτισμένες, και όταν μας έρθει η διάθεση για πτήση να τις πάρουμε και να πάμε χωρίς καθυστέρηση στο μοντελοδρόμιο. Αυτό δεν επιβαρύνει την ζωή της μπαταρίας αν γίνεται για μικρό διάστημα π.χ. για μερικές ημέρες μία φορά τον μήνα. Ομως μακρόχρονη παραμονή στο ρεύμα συντήρησης, επιβαρύνει την ζωή της μπαταρίας.

  Δηλαδή να μην αφήνω τις μπαταρίες στο trickle;

  Ναι, μπορείς να τις αφήσεις στο trickle μόνο αν ξέρεις ότι θα τις βγάλεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης να θυμάσαι ότι μετά μία παραμονή των μπαταριών στο trickle, η πρακτική χωρητικότητά τους είναι μειωμένη.

  Εναλλακτικές μέδοθοι διατήρησης του φορτίου

  Υπάρχουν εναλλακτικά οι εξής μέθοδοι για να διατηρηθεί μία φορτισμένη μπαταρία με πλήρη χωρητικότητα στην αποθήκευση.
  • Να της δίνουμε κανονικό ρεύμα C/10 "σε μικρές δόσεις". Για παράδειγμα η 500σάρα να δέχεται ρεύμα 50mA για 1 δευτερόλεπτο, να διακόπτεται για 9 δευτερόλεπτα, κ.ο.κ.
  • Να αναπληρώνουμε την χαμένη ενέργεια μία φορά ημερησίως. Γι'αυτό αρκεί ο κανονικός φορτιστής, που θα ελέγχεται από ένα χρονοδιακόπτη ακριβείας, ώστε να ανοίγει για 15-30 λεπτά μία φορά κάθε ημέρα.

  Επισημαίνουμε καμμία από τις προαναφερθείσες μεθόδους συντήρησης δεν μπορεί να φορτίσει μία αφόρτιστη μπαταρία όσο χρόνο και αν επιμείνουμε. Η αποστολή τους είναι μόνο να διατηρήσουν το φορτίο μιάς ήδη φορτισμένης μπαταρίας.

  Πως γίνεται η πρώτη φόρτιση στην ζωή της μπαταρίας;

  Μία καινούργια (αμεταχείριστη) μπαταρία Ni-Cd ή Ni-MH θέλει "στρώσιμο". Την πρώτη φορά την φορτίζουμε για 20-24 ώρες με ρεύμα C/10, την οποία ακολουθεί μία ήπια εκφόρτιση. Συνιστάται να γίνει και δεύτερος ή και τρίτος κύκλος (με C/10 για 14-16 ώρες) για:
  • να ζωντανέψει πλήρως η μπαταρία πριν χρησιμοποιηθεί σε αερομοντέλο
  • να ελεγχθεί αν μπορεί να διατηρήσει την τάση της κάτω από τα φορτία της πτήσης
  • να ελεγχθεί για βλάβες, κάτι που δεν είναι παράδοξο να εμφανιστεί σε καινούργια μπαταρία
  Αυτό ισχύει και για τα στοιχεία μικρής εσωτερικής αντίστασης που δέχονται ταχυφόρτιση και προορίζονται για την τροφοδοσία ηλεκτρικών μοτέρ. Η πρώτη φόρτιση πρέπει να γίνει με C/10 επί 24 ώρες.

  Μπορεί να γίνει φόρτιση με ρεύμα μικρότερο του C/10 σε μία Ni-Cd ή Ni-MH;

  Θεωρητικά μπορεί. Στην πράξη όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι μία μέθοδος θα αποδίδει πάντα το 100% δεν την εμπιστευόμαστε.

  Αν η ένταση με την οποία φορτίζεται μία 500άρα είναι 45 mA αντί 50 mA, μπορούμε να αυξήσουμε αναλογικά τον χρόνο σε 16-18 ώρες και να την φορτίσουμε πλήρως.
  Αν όμως η ένταση με την οποία φορτίζεται μία 500ρα είναι 20 mA όσο κι' αν αυξήσουμε την διάρκεια η μπαταρία δεν θα φορτιστεί επαρκώς.

  Σε κάθε φόρτιση, το αρχικό 80% της χωρητικότητας ανακτάται σχετικά ευκολώτερα από το τελευταίο 20%. Καθώς προχωρεί η φόρτιση, μεγαλώνει και η αντίσταση της μπαταρίας. Το πολύ χαμηλό ρεύμα δεν μπορεί να υπερνικήσει αυτή την αντίσταση και στους θεωρητικούς χρόνους θα έχει επανακτήσει μόνο μέρος του φορτίου της. Οσο κι αν συνεχίσουμε την φόρτιση αυτή ο συσσωρευτής δεν θα φορτίζει άλλο, γι'αυτό σταματάμε στις 24 ώρες.

  Για πρακτικούς λόγους μπορούμε να πούμε ότι η 500ρα που φορτίσαμε με 20 mA μπορεί να έχει πάρει το 80-90% του φορτίου της και να μας εξυπηρετήσει ανάλογα. Εντάσεις μικρότερες από το C/20 αφ'ενός είναι χρονοβόρες και αφ'ετέρου δεν φορτίζουν τελείως τον συσσωρευτή.

  Πόσο χρόνο χρειάζεται να φορτίσει μία μπαταρία, αν δεν είναι τελείως ξεφόρτιστη;

  Αν γνωρίζεις καλά την μπαταρία, και πόση ενέργεια έχει αναλωθεί, μπορείς να υπολογίσεις τις παραμέτρους του χρόνου και της έντασης για να επανακτηθεί η ενέργεια που λείπει. Με απλά λόγια αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί έως την μέση του φορτίου της, θα χρειαστεί τον μισό χρόνο για να φορτίσει τελείως.

  Αυξάνει η θερμοκρασία των στοιχείων κατά την φόρτιση;

  Στην διάρκεια της φόρτισης των Ni-Cd η χημική αντίδραση είνα ενδόθερμη, άρα η θερμοκρασία πέφτει. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνει μόνο όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και η προσφερόμενη ενέργεια μετατρέπεται όλη σε θερμότητα.

  Επηρεάζει η θερμοκρασία την φόρτιση των Ni-Cd;

  Αν φορτίζεις με C/10 (κλασσική φόρτιση) το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος να είναι από 0o έως 45ο κελσίου Αν φορτίζεις με C/3 (γρήγορη φόρτιση) να είναι από 10o έως 45ο κελσίου Οι ιδανικές θερμοκρασίς για φόρτιση είναι μεταξύ 10οC και 30οC. Μη φορτίζεις κάτω από 0οC. Ενα κρύο στοιχείο δεν μπορεί να πάρει την ίδια φόρτιση όπως ένα ζεστό στοιχείο. Δεν εννοούμε να καίει από την προηγηθείσα χρήση, αλλά ότι τον χειμώνα τα στοιχεία θα φορτίζονται λιγότερο απ' ότι το καλοκαίρι.

   

  [ #1-Γενικά περί Ηλεκτρικών Στοιχείων ] - [ #3-Φορτιστές ] - [ #4-Εκφόρτιση-Εκφορτιστές-Cyclers ] - [ #5-Συσ. Ni-Cd ]
  [ #6-Συσ. Ni-MH ] - [ #7-Συσ. Λιθίου ] - [ #8-Συσ. Μολύβδου ] - [ #9-Συχνές ερωτήσεις ]
  [ #10-Τροφοδοσία συστημάτων Τ/Κ ]


 •  

  Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα