Το Κατασκευαστικό Σχέδιο

Μέρος Α΄


Μέρος Β'

  Ο μουσικός που ακολουθεί την παρτιτούρα θα αποδόσει πιστά την σύνθεση. Αν όμως παίζει "με το αυτί", πιθανόν να παίξει φάλτσα. Οι αερομοντελιστές ακολουθούν αντίστοιχα τα "κατασκευαστικά σχέδια", που πριν τυπωθούν και κυκλοφορήσουν ευρύτερα, έχουν τελειοποιηθεί από τους "συνθέτες του αθλήματος", τους παλιούς και έμπειρους αερομοντελιστές.

Το σχέδιο που διαλέγεις να υλοποιήσεις πρέπει να το συμβουλεύεσαι από την αρχή, καταγράφοντας τα υλικά, μέχρι την τελική δοκιμή για την θέση του κέντρου βάρους. Γιατί αν το αγνοήσεις και εργαστείς "με το μάτι", το πιθανότερο είναι να γυρίσεις από το αεροδρόμιο με ένα καινούργιο kit.

Επίσης πρέπει να το εμπιστεύεσαι. Μην αλλάζεις τις επιφάνειες, τις αποστάσεις ή τις γωνίες γιατί νομίζεις ότι έτσι θα γίνει καλύτερο. Και το κυριώτερο μη το παρουσιάζεις σαν δική σου μελέτη αλλάζοντας λίγο το περίγραμμα του πηδάλιου διεύθυνσης, ή την θέση της καλύπτρας.

 

Οι τρείς μορφές σχεδίων

1. Το σκαρίφημα (περίγραμμα) των τριών όψεων

Είναι σε μεγάλη κλίμακα, π.χ. 1:10. Ο προορισμός του είναι να δώσει μια απλή εικόνα του μοντέλου. Εστω και αν μεγεθυνθεί, δεν είναι αξιόπιστο για μετρήσεις εκτός αν συνοδεύεται από τις διαστάσεις του.

 

2. Το αξονομετρικό ή το προοπτικό σχέδιο

Συνοδεύει το κυρίως σχέδιο για να σου δώσει την δυνατότητα να αντιληφθείς το πραγματικό σχήμα ορισμένων κομματιών, την θέση τους στον χώρο, και με ποια άλλα κομμάτια θα συνδεθούν. Από αυτά τα σχέδια δεν μπορείς ή δεν συμφέρει να κάνεις μετρήσεις ή να συγκρίνεις την κλίμακά τους με αυτή του κατασκευαστικού.

 

3. Το κατασκευαστικό σχέδιο

Δείχνει το μοντέλο με λεπτομέρειες σε τρία επί μέρους σχέδια, την πλάγια όψη, την κάτοψη και την πρόσθια όψη, (αν και στα περισσότερα αερομοντελιστικά σχέδια, όπως και στο παράδειγμα, δεν εμφανίζεται η πρόσθια όψη στο σύνολό της αλλά μόνο ορισμένα τμήματα).
Συνήθως είναι σε κλίμακα 1:1 (φυσικό μέγεθος) οπότε μπορείς να μετρήσεις τις διαστάσεις των κομματιών απ' ευθείας στο σχέδιο.

Οταν δεν μπορούμε να αποσπάσουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε από μία όψη, τότε ο σχεδιαστής μας παραπέμπει στις τομές - νοητά κοψίματα του μοντέλου - κάθετα στην επιφάνεια της όψης. Συνήθως υπάρχουν βέλη που δείχνουν την διεύθυνση που κοιτάμε την τομή.

Δεξιά φαίνεται η πλάγια όψη της "μύτης" με την ένδειξη της τομής Α-Α.
Αριστερά φαίνεται η τομή Α-Α. Από την τομή αυτή συνάγεται ότι η μύτη απαρτίζεται από ένα χοντρό φύλλο μπάλσα στη μέση και δύο λεπτά φύλλα εκατέρωθεν. Επίσης ότι το μεσαίο κομμάτι έχει κοπεί στο εσωτερικό της διακεκομένης γραμμής αφήνοντας κενό χώρο. Τέλος φαίνεται ότι τα ξύλα της μύτης είναι στρογγυλεμένα στην περιφέρεια.

Επισημαίνουμε ότι στα κατασκευαστικά σχέδια των μοντέλων, η κάτοψη του φτερού δείχνει τα κομμάτια στην επίπεδη θέση που θα συναρμολογηθούν πριν τον σχηματισμό της διέδρου. Δεν είναι η προβολή ενός συναρμολογημένου φτερού.

Στο σχήμα η προβολή του φτερού εμφανίζεται με γρίζο χρώμα στο κάτω επίπεδο. Το κατασκευαστικό σχέδιο δεν ανταποκρίνεται σ' αυτή, αλλά στις πραγματικές διαστάσεις του φτερού, όπως αυτό εμφανίζεται στο επάνω μέρος του σχήματος.

 

Τεχνικές σχεδίασης

Το κλιμακόμετρο ή κλίμακα

Τα σοβαρά κατασκευαστικά σχέδια περιλαμβάνουν ένα κλιμακόμετρο, που συνήθως το λέμε απλά κλίμακα. Το κλιμακόμετρο είναι η αποτύπωση ενός μήκους διηρημένου σε εκατοστά, ή σε ίντσες. Αρχικά ο σχεδιαστής που ετοιμάζει ένα σχέδιο σε φυσικό μέγεθος σχεδιάζει και το κλιμακόμετρο σε φυσικό μέγεθος. Αν το σχέδιο σμικρυνθεί, θα σμικρυνθεί ταυτόχρονα και το κλιμακόμετρο με την ίδια σχέση. Ετσι μπορείς να ανατρέχεις σ' αυτό για να μετρήσεις την διάσταση ενός κομματιού ή για να υπολογίσεις την κλίμακα που πρέπει να το μεγεθύνεις αν έχει σμικρυνθεί.


Το μικρό σχήμα δεξιά είναι το ίδιο με αυτό αριστερά, αλλά σε μικρότερη διάσταση. Βλέπεις ότι μαζί με τις υπόλοιπες γραμμές έχει σμικρυνθεί ανάλογα και το "κλιμακόμετρο".

 

Η απεικόνιση των κομματιών και υλικών γίνεται με ορισμένους κανόνες

Επάνω: κομμάτι από μπάλσα με την διεύθυνση των "νερών" του παράλληλα στην επιφάνεια που βλέπουμε
Κάτω: κομμάτι από μπάλσα με την διεύθυνση των "νερών" του κάθετα στην επιφάνεια που βλέπουμε

Επάνω: κομμάτι από κόντρα πλακέ
Κάτω: κομμάτι από κόντρα πλακέ με την διεύθυνση των "νερών" του κάθετα στην επιφάνεια που βλέπουμε

Επάνω: κομμάτι από σκληρό ξύλο
Κάτω: κομμάτι από σκληρό ξύλο με την διεύθυνση των "νερών" του κάθετα στην επιφάνεια που βλέπουμε

Τα βελάκια διευκρινίζουν το περίγραμμα ενός κομματιού ανάμεσα από τις πολλές όμοιες γραμμές του σχέδιου

Η διακεκομένη γραμμή δείχνει κρυμμένο κομμάτι, ακριβώς πίσω από το κομμάτι που διαγράφεται με την συνεχή γραμμή

Επάνω: Η διακεκομένη/ στικτή γραμμή δηλώνει άξονα συμμετρίας ή αναφοράς
Κάτω αριστερά: το όρθιο βέλος δείχνει το επιθυμητό Σημείο Ισορροπίας (ΣΙ) - Balance Point (BP)
Κάτω δεξιά: ο στρογγυλός κύκλος με τα δύο μαύρα τεταρτημόρια δηλώνει την θέση του επιθυμητού Κέντρου Βάρους (ΚΒ) - Center of Gravity (CG)

 

Για οικονομία χώρου, ή ειδικούς λόγους ο σχεδιαστής μπορεί επίσης

  • Να απεικονίσει το μισό τμήμα της ατράκτου όπως φαίνεται από επάνω και το άλλο μισό όπως φαίνεται από κάτω.
  • Να μη σχεδιάσει μεγάλα κομμάτια, π.χ. το πλαϊνό της ατράκτου στην πλάγια όψη, ή τα πολλά πηχάκια για να μη καλύψει - και κατ' ακολουθία να τονίσει - τα περιγράμματα των κομματιών στα υπόλοιπα επίπεδα. Η απουσία συνήθως επισημαίνεται, αν και είναι φανερή.
  • Να σχεδιάσει μόνο την μία έδρα του φτερού (είναι εύκολο να σχεδιάσουμε εμείς την άλλη έδρα) ή την μία έδρα επάνω στην άλλη, τονίζοντας τις διαφορές τους.

Χρήσιμες υποδείξεις

  • Σε πολλά kit τα κομμάτια είναι αριθμημένα για την εύκολη αναγνώρισή τους.
  • Ισως χρειαστεί να ξανασχεδιάσεις ορισμένα τμήματα (π.χ. την βάση του κινητήρα, την βάση του συστήματος προσγείωσης κ.λ.π.), για να τα προσαρμόσεις στις διαστάσεις των αντίστοιχων υλικών που έχεις.
  • Ορισμένα kit περιέχουν ελλειπή σχέδια, ή σμικρυσμένα σχέδια (σε μικρότερη κλίμακα), ή απλώς αξονομετρικά. Αυτό το κάνουν για να μην είναι δυνατή η κατασκευή δεύτερου ίδιου μοντέλου ή η επισκευή του, ώστε να υποχρεωθεί ο ενδιαφερόμενος να αγοράσει και δεύτερο kit. Σ' αυτή την περίπτωση, σε συμφέρει να αποτυπώσεις τα περιγράμματα των κομματιών σε ένα χαρτί, πριν αρχίσεις την συναρμολόγησή τους.
  • Το χαρτί του σχέδιου αλλάζει διαστάσεις με τον χρόνο από την υγρασία. Πολλά κομμένα κομμάτια του kit μπορεί να μη ταιριάζουν στο σχέδιο. Οι διαφορές αυτές δεν είναι κρίσιμες. Εσύ φτιάξε το μοντέλο με συμμετρία.

Συμβουλές

  • Προφύλαξε πάντα το σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζεσαι με ένα φύλλο διαφανούς νάϋλον.
  • Μη κόβεις τα ξύλα επάνω του. Χρησιμοποίησε μια ελεύθερη μεριά του πάγκου, ή το ειδικό πλαστικό χαλάκι.
  • Οταν τελειώσεις την συναρμολόγηση φύλαξε το σχέδιο σε ένα ντοσιέ, ή τύλιξέ το σε ρολό.

 

Μέρος Β'


Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα