Το Κατασκευαστικό Σχέδιο

Μέρος Β'


Α' μέρος

 

Η μεγέθυνση

Οπως προαναφέραμε τα περισσότερα σχέδια κυκλοφορούν σε κλίμακα 1:1. Για να δημοσιευτούν όμως στα βιβλία και τα περιοδικά, έχουν σμικρυνθεί. Αν επιθυμείς να φτιάξεις το συγκεκριμένο μοντέλο και δεν μπορείς να παραγγείλεις το σχέδιο στο φυσικό του μέγεθος, θα πρέπει να το μεγεθύνεις.
Αν το αρχικό σχέδιο ήταν σε δύο φύλλα, επαλήθευσε την κλίμακα και των δύο φύλλων στο περιοδικό, γιατί είναι πιθανό η σμίκρυνση να μην έχει γίνει στο ίδιο ποσοστό.
Τονίζουμε ότι δεν πρέπει να μεγεθύνεις το σχέδιο σε διάσταση μεγαλύτερη από την αρχική χωρίς νέα μελέτη αντοχής. Διπλασιάζοντας τις γραμμικές διαστάσεις οι επιφάνειες τετραπλασιάζονται και χρειάζεται νέος υπολογισμός των διατομών και του είδους των υλικών.

Α) Η κλασσική μεγέθυνση

Γίνεται πολλαπλασιάζοντας όλες τις διαστάσεις του μικρού σχέδιου επί την κλίμακα, αποτυπώνοντας παράλληλα τα μεγέθη στο χαρτί. Αν η κλίμακα δεν σημειώνεται πουθενά, υπολογίζεται εύκολα διαιρώντας μια γνωστή διάσταση από το φυσικό μέγεθος (π.χ. το άνοιγμα των φτερών ή το κλιμακόμετρο) με το μήκος της ίδιας διάστασης στο μικρό σχέδιο. Η κλίμακα δεν βγαίνει υποχρεωτικά ακέραιος αριθμός.

Ο μηχανικός πολλαπλασιαστής

Στερέωσε τα δύο σκέλη του πολλαπλασιαστή σε τέτοια θέση, ώστε το μεγάλο μήκος b να είναι τόσες φορές μεγαλύτερο από το μικρό a, όσο είναι και η κλίμακα του σχέδιου.
Τα τρίγωνα που σχηματίζονται είναι όμοια και έτσι ανοίγοντας τις δύο βελόνες του μικρού τριγώνου στην διάσταση του μικρού σχέδιου a', αυτόματα έχεις τις μεγάλες βελόνες στην μεγενθυμένη διάσταση b', την οποία αποτυπώνεις στο χαρτί.

Μεγέθυνση καμπύλης με την μέθοδο των τετραγώνων
Ο πρακτικότερος τρόπος για να μεγεθύνεις μια καμπύλη, όπως αυτή των ακροπτερύγιων, είναι να την εντάξεις μέσα σε ένα δάσος από τετράγωνα.

Κάλυψε το μικρό σχέδιο με διαφανές χαρτί "μιλλιμετρέ" που είναι διαβαθμισμένο σε τετράγωνα του ενός χιλιοστού και του ενός εκατοστού του μέτρου.
Στο χαρτί που θα σχεδιάσεις τράβα οριζόντιες και κάθετες γραμμές για να σχηματιστούν και εκεί τετράγωνα που οι πλευρές τους θα έχουν μήκος τόσα εκατοστά (ή χιλιοστά) όσο είναι το νούμερο της κλίμακας.
Στην συνέχεια σημείωσε στα μεγάλα τετράγωνα τα σημεία τομής της καμπύλης με τα αντίστοιχα μικρά τετράγωνα.
Ενώνοντας τα σημεία αυτά με την βοήθεια ενός καμπυλόγραμμου, παίρνεις την καμπύλη σου μεγενθυμένη.
Αν και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μεγενθύνουμε θεωρητικά και μα αεροτομή, προτιμούμε για μεγαλύτερη ακρίβεια να την σχεδιάσουμε με την αποτύπωση των συντεταγμένων της που θα βρούμε σε ειδικούς πίνακες.

Β) Μεγέθυνση με φωτοτυπικό μηχάνημα

Εφαρμόζεται σε μικρά σχέδια που βρίσκονται σε κλίμακα έως και 1:2 της φυσικής διάστασης. Κάνοντας απλή διαίρεση στα κλιμακόμετρα βρες την ζητούμενη μεγέθυνση και απλά δώσε εντολή στο φωτοτυπικό μηχάνημα να την εκτελέσει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να τυπώσει σε μεγάλο χαρτί. Μετά την πρώτη εκτύπωση έλεγξε και πάλι την ακρίβεια των διαστάσεων, ίσως να χρειαστεί να φτιάξεις και νέο μεγενθυμένο αντίγραφο με +(1-2%) ή -(1-2%) ανάλογα με το σφάλμα του μηχανήματος

Γ) Φωτογραφική μεγέθυνση

Είναι παραδεκτή μέθοδος, αλλά ακριβή. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της παραμόρφωσης των γραμμών από τον φακό.

Δ) Σκανάρισμα

Είναι ακριβέστερη από την φωτογραφική μέθοδο, αλλά χρειάζεται ένα μεγάλο plotter για να γίνει και η αποτύπωση σε φυσικό μέγεθος. Τα διάφορα περιοδικά αντελήφθησαν ότι όσο πλήθαιναν τα scanners τόσο ελαττώνονταν οι πωλήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων τους, γι' αυτό πρόσφατα άρχισαν να δημοσιεύουν τα σχέδια κομμένα για να μην μπορεί να επωφεληθεί κάποιος που έχει scanner.

 

Εξειδικευμένες οδηγίες για προχωρημένους

Η αποτύπωση μιας αεροτομής όταν γνωρίζεις τις συντεταγμένες της

 1. 1. Τράβηξε μια ευθεία, τον άξονα αναφοράς, ίση με το μήκος της χορδής C που επιθυμείς.
  Προσοχή: ο άξονας αναφοράς δεν είναι υποχρεωτικά και η χορδή της αεροτομής.

 2. 2. Σύρε κάθετες γραμμές στα σημεία που αντιστοιχούν στις υποδιαιρέσεις Χ που δίνει ο πίνακας των συντεταγμένων. Οι υποδιαιρέσεις Χ δείχνουν την "επί τοις εκατό" (%) οριζόντια απόσταση από την μία άκρη του άξονα που θεωρούμε ότι βρίσκεται το σημείο 0.
  Συνήθως οι τιμές Χ (μεταξύ 0 - 100) είναι: 1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 95. Συμβουλέψου τον πίνακα που έχεις, πιθανόν να προσθέσεις ή να παραλείψεις κάποια υποδιαίρεση.
  Στην πράξη, για να βρεις την πραγματική απόσταση των σημείων Χ από το σημείο 0, πολλαπλασίασε τα νούμερα των υποδιαιρέσεων Χ επί το ένα εκατοστό του μήκους της χορδής.
  παράδειγμα: σε χορδή 130 χιλ τα πάντα θα πολλαπλασιάζονται επί 1,3 (= 130/100). Αρα το σημείο Χ = 20 θα απέχει από την αρχή του άξονα απόσταση 26 χιλ (= 20 * 1,3) κ.ο.κ.
 3. Μετά πολλαπλασίασε όλες τις συντεταγμένες Υ επί το ένα εκατοστό της χορδής, και τα γινόμενα θα είναι οι αποστάσεις του περιγράμματος της αεροτομής από τον άξονα αναφοράς στο σημείο Χ που αντιστοιχούν. Σημείωσε αυτά τα σημεία με τελείες.
  παράδειγμα: Υs = 7,5 * 1,3 = 9,75 χιλ. Αν η συντεταγμένη είναι αρνητική (-) το σημείο βρίσκεται και θα σημειωθεί κάτω από τον άξονα π.χ. Υi = -3,97 * 1,3 = -5,16.
 4. Με την βοήθεια ενός καμπυλόγραμμου ένωσε τις τελείες μεταξύ τους. Βρες το καταλληλότερο καμπυλόγραμμο (ή τμήμα του καμπυλόγραμμου) που σε κάθε θέση μπορεί να ενώσει τουλάχιστον 4-5 τελείες, για να βγει στρωτή η καμπύλη.
 5. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην αποτύπωση του χείλους προσβολής δίνεται η ακτίνα της καμπύλης του (σε εκατοστά της χορδής) καθώς και η κλίση (η εφαπτόμενη) της ευθείας a/b που περνάει από το σημείο 0, επάνω στην οποία βρίσκεται το κέντρο της ακτίνας.
  Συντεταγμένες της αεροτομής NACA 23012, που υλοποιείται στο παράδειγμα.
  XYsYi
  000
  1,252,67-0,13
  2,53,61-1,71
  54,91-2,26
  7,55,8-2,61
  106,43-2,92
  157,19-3,5
  207,5-3,97
  257,6-4,28
  307,6-4,46
  407,14-4,48
  506,41-4,17
  605,47-3,67
  704,36-3,00
  803,08-2,16
  901,68-1,23
  950,92-0,7
  1000,13-0,13
  Ακτίνα χείλους προσβολής 1,58. Εφαπτομένη 0,305

  Η αποτύπωση αεροτομής μέσω Η/Υ

  Και εδώ χρησιμοποιούνται οι συντεταγμένες της, απλά αυτές είναι ήδη καταχωρημένες (ή καταχωρούνται από εμάς) στο αντίστοιχο πρόγραμμα του P/C. Προγράμματα τέτοιου είδους υπάρχουν πολλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξάπλωση του Internet, θα δούμε πολλά θαύματα ακόμα σ' αυτό το πεδίο.

  Με τις κατάλληλες εντολές αποτυπώνουμε στο printer ή καλύτερα στο plotter, όποια αεροτομή και σε όποιο μέγεθος θέλουμε και φυσικά γρήγορα.

  Μία επίσης ευκολία είναι η εκτύπωση αεροτομής που βρίσκεται σε κάποιο τμήμα του φτερού, όταν το φτερό αυτό έχει άλλη αεροτομή στην ρίζα και άλλη στα ακροπτερύγια. Η ζητούμενη αεροτομή συντίθεται από τις δύο αυτές αεροτομές με συμμετοχή της κάθε μίας στο ποσοστό που αντιστοιχεί ανάλογα με την απόσταση της ζητούμενης αεροτομής από αυτές.

  Α' μέρος


Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα