Ο "μαιτρ" της πλαγιάς Κ. Παπαδόπουλος, με scale ανεμόπτερο, στον λόφο της Θήβας.


Πτήση ανεμόπτερου
σε πλαγιά


[ Το ξεκίνημα ] - [ Πτήση στην πεδιάδα ]
[ Κατηγορίες ανεμοπτέρων ] - [ Kατηγορία F3J ]
[ Θεωρία ]

  Οταν φυσάει κόντρα σε μια πλαγιά, η μάζα του αέρα αναγκάζεται να ακολουθήσει την κλίση της πλαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από οριζόντια, η μάζα του αέρα κινείται και προς τα επάνω. Η ένταση του δυναμικού ρεύματος εξαρτάται από την κλίση της πλαγιάς και την ταχύτητα του ανέμου. Αν το ανοδικό της πλαγιάς είναι έντονο, το ανεμόπτερο που θα βρεθεί μέσα σε αυτό, μπορεί να διατηρηθεί σε πτήση όση ώρα φυσάει.

Ανάλογη πρέπει να είναι και η διεισδυτικότητα του ανεμόπτερου, και ο βαθμός καθόδου του, γι' αυτό για κάθε διαφορετική πλαγιά και ένταση ανέμου επιλέγεται το ανάλογο ανεμόπτερο, στο οποίο προστίθεται (ή αφαιρείται) έρμα, για να συνδυαστεί με τις παραμέτρους της πλαγιάς.

Η καλύτερη θέση του ανεμόπτερου ως προς την πλαγιά είναι αυτή που σημειώνεται στο παραπλεύρως σχήμα με πορτοκαλί γραμμές.

Συνήθως η θέση του χειριστή είναι στο επάνω μέρος της πλαγιάς, οπότε η απογείωση γίνεται με απλή ώθηση του σκάφους από το χέρι.

Δεν αποκλείεται όμως η θέση του χειριστή να είναι χαμηλά στην βάση της πλαγιάς, οπότε το ανεμόπτερο απογειώνεται από ένα βοηθό στο επάνω μέρος του λόφου, ή με ρυμούλκηση από την πεδιάδα, και μετά οδηγείται στο ιδανικό σημείο που μπορεί να εκμεταλλευτεί το δυναμικό του λόφου.

Η πτήση μέσα στο δυναμικό θέλει την δική της τεχνική. Η τροχιά της πτήσης είναι σχετικά περιορισμένη. Τις περισσότερες φορές το ανεμόπτερο ακολουθεί τροχιά σχήματος 8 με την μύτη πάντα στραμμένη λοξά προς την διεύθυνση του ανέμου, και εκτελώντας όλες τις στροφές απομακρυνόμενο από την πλαγιά (στρέφοντας την μύτη προς τον άνεμο). Αν φυσάει δυνατός άνεμος, κάθε στροφή προς την μεριά της πλαγιάς δεν αφήνει πάντα περιθώριο ελιγμού, και το ανεμόπτερο μπορεί να κτυπήσει σ' αυτή.

 

Δύσκολες συνθήκες

Οταν η ένταση του ανέμου είναι πολύ μικρή, για να κρατηθεί το ανεμόπτερο σε πτήση, πρέπει να πετάει πολύ κοντά στο επάνω άκρο της πλαγιάς.

Οταν η πλαγιά είναι απότομη, η περιοχή με άντωση είναι περιορισμένη.

Οταν η πλαγιά είναι σχεδόν κατακόρυφη, η ροή του αέρα δεν είναι ομαλή. Σχηματίζονται δίνες και ορισμένες περιοχές είναι απαγορευτικές για το ανεμόπτερο.

Εάν η πλαγιά δεν έχει εξερευνηθεί, δηλαδή δεν έχουν πετάξει πριν μερικά ανεμόπτερα για να εντοπισθούν τα αόρατα ρεύματα, η προσέγγιση για προσγείωση μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Απόφυγε με κάθε τρόπο την πίσω πλευρά του λόφου, με τα καθοδικά, και προγραμμάτισε την προσέγγιση ώστε να φέρεις το ανεμόπτερο και πάλι κόντρα στον άνεμο. Εάν ο χώρος προσγείωσης είναι στενός (όπως συμβαίνει στους περισσότερους λόφους) προσγείωσέ το με πλάγιο άνεμο, παράλληλα προς την πλαγιά.

Αυτό να το θυμάσαι όταν έρχεσαι για προσγείωση. Μην απομακρύνεις το ανεμόπτερο πολύ στο υπήνεμο του λόφου.

 

[ Το ξεκίνημα ] - [ Πτήση στην πεδιάδα ] - [ Κατηγορίες ανεμοπτέρων ] - [ Kατηγορία F3J ] - [ Θεωρία ]

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα