Ο κώδικας ARESTI


[ εισαγωγή στην F3A ] - [ οι ακροβασίες ] - [ προπόνηση και αγώνας ] - [ η σημερινή πραγματικότητα ] - [ Το pattern F3A-GR ]

  [ τριμάρισμα F3A - Α' μέρος ] - [ Β' μέρος ] - [ Γ' μέρος ]

 

Ωραία είναι τα προοπτικά σχήματα των ελιγμών, αλλά δεν είναι δυνατόν να τα ζωγραφίζουν όλοι όταν θέλουν να αποτυπώσουν στο χαρτί κάποιο από αυτούς.
Οι ασχολούμενοι με τα ακροβατικά αεροπλάνα έφτιαξαν ένα πίνακα με κωδικοποιημένη παράσταση των ελιγμών, που ονομάζονται ARESTI, τον οποίο πλέον χρησιμοποιούμε και στον αερομοντελισμό.


 

[ εισαγωγή στην F3A ] - [ οι ακροβασίες ] - [ προπόνηση και αγώνας ] - [ η σημερινή πραγματικότητα ] - [ Το pattern F3A-GR ]

  [ τριμάρισμα F3A - Α' μέρος ] - [ Β' μέρος ] - [ Γ' μέρος ]

 


 
Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα