Πανελλήνιοι αγώνες F3A-GR, Κρήτη, 1992


Το pattern F3A-GR


[ εισαγωγή στην F3A ] - [ οι ακροβασίες ] - [ προπόνηση και αγώνας ] - [ η σημερινή πραγματικότητα ] - [ aresti ]

  [ τριμάρισμα F3A - Α' μέρος ] - [ Β' μέρος ] - [ Γ' μέρος ]

 

Οι πλήρεις κανονισμοί της κατηγορίας F3A-GR υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ).

ΑΣΚΗΣΗΚ
1) Take off sequence1
2) Inside Loop2
3) Half Reverse Cuban 81
4) Two rolls2
5) Stall Turn1
6) Square loop (w/o rolls)3
7) Humpty Bump (w/options)1
8) Cobra Roll (1/2 rolls up and down)3
9) Immelman Turn1
10) Reverse Top Hat (w/o rolls)2
11) Split "S"1
12) Cuban Eight4
13) Half Square with 1/2 roll2
14) 3 Turn Spin3
15) Landing pattern1
Σύνολο συντελεστών "Κ"28

 

[ εισαγωγή στην F3A ] - [ οι ακροβασίες ] - [ προπόνηση και αγώνας ] - [ η σημερινή πραγματικότητα ] - [ aresti ]

  [ τριμάρισμα F3A - Α' μέρος ] - [ Β' μέρος ] - [ Γ' μέρος ]

 


 
Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα