Τα μέρη των κινητήρων


[ Τύποι κινητήρων ] - [ Αρχή λειτουργίας ] - [ Ο κυβισμός ] - [ Η εκκίνηση ] - [ Το στρώσιμο ] - [ Κινητήρες ABC ] - [ Το καρμπυρατέρ ] - [ Σιγαστήρες ] - [ Συντονιζόμενες εξατμίσεις ] - [ Ροπή και Ισχύς ] - [ Φροντίδα - Συντήρηση ] - [ Βάσεις ] - [ Ψύξη ] - [ Δεξαμενές υγρών καυσίμων ] - [ Το μπουζί πυράκτωσης ] - [ Καύσιμα ] - [ Η έλικα ]

 

Αριστερά: τα μέρη του κινητήρα glow. Δεξιά: τα μέρη του κινητήρα diesel.

 

#ΟΝΟΜΑΣΙΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
1σώμα (κάρτερ), και αυτάκια στήριξηςκοινό
2έμβολο (πιστόνι)κοινό
3κύλινδρος (χιτώνιο)κοινό
4άξονας (στρόφαλος)κοινό
5διωστήρ (μπιέλα)κοινό
6βελόνα ρύθμισης μίγματοςκοινό
7χωνί (εισαγωγή αέρα)κοινό
8σωληνάκι τροφοδοσίαςκοινό
9εξαγωγή καυσαερίων (εξάτμιση)κοινό
10πτερύγια ψύξης (ψύκτρες)κοινό
11κυλινδροκεφαλή (με ή χωρίς ψύκτρες) κοινό
12αναφλεκτήρας (μπουζί πυράκτωσης) μόνο στις glow
13κόντρα έμβολο (κόντρα πιστόνι)μόνο στις diesel
14βίδα ρύθμισης συμπίεσηςμόνο στις diesel

  στον πίνακα δεν σημειώνονται:

  • το πίσω κάλυμα της κάσας
  • ο πύρος που συνδέει το έμβολο με την μπιέλα
  • τα εσωτερικά περάσματα του μίγματος
  • οι διάφορες βίδες και φλάντζες


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα