Το καρμπυρατέρ


Α' μέρος

[ Β' μέρος ]

[ Τύποι κινητήρων ] - [ Τα μέρη των κινητήρων ] - [ Αρχή λειτουργίας ] - [ Ο κυβισμός ] - [ Η εκκίνηση ] - [ Το στρώσιμο ] - [ Κινητήρες ABC ] - [ Σιγαστήρες ] - [ Συντονιζόμενες εξατμίσεις ] - [ Ροπή και Ισχύς ] - [ Φροντίδα - Συντήρηση ] - [ Βάσεις ] - [ Ψύξη ] - [ Δεξαμενές υγρών καυσίμων ] - [ Το μπουζί πυράκτωσης ] - [ Καύσιμα ] - [ Η έλικα ]

Για να αναφλεγούν τα υγρά καύσιμα πρέπει να φτάσουν στον θάλαμο καύσης σε πολύ μικρά σταγονίδια (σαν ατμός) και μάλιστα αναμεμιγμένα με τον αέρα σ' ορισμένη αναλογία. Οι δύο αυτές λειτουργίες, η εξαέρωση και η μίξη, γίνονται από τον εξαερωτή, πιό γνωστό σ' όλο τον κόσμο σαν "καρμπυρατέρ". Το απλούστερο καρμπυρατέρ αποτελείται από το χωνί (1), την μπάρα ψεκασμού (3) και την βελόνα (4). Η είσοδος του υγρού καύσιμου γίνεται από την άκρη της μπάρας (2).

Πως λειτουργεί;

Με ανοικτή την θυρίδα εισαγωγής, η υποπίεση του κάρτερ (7) ρουφάει αέρα. Στο στενό σημείο του χωνιού ο αέρας (5) επιταχύνεται και η πίεση πέφτει. Η διαφορά πίεσης μεταξύ δεξαμενής και χωνιού "σπρώχνει" το καύσιμο από την τρύπα της μπάρας, που στην συνέχεια "αναμιγνύεται" με τον αέρα (6).

Στους δίχρονους η αδράνεια του ταχύτατα εισερχόμενου αέρα σταθεροποιεί την ροή και στον υπόλοιπο χρόνο που η θυρίδα εισαγωγής είναι κλειστή και έτσι έχουμε συνεχή ψεκασμό και σταθερό μίγμα σ' όλο τον κύκλο. Στους τετράχρονους υπάρχει μία μικρή υστέρηση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές φάσεις αναρόφησης, αλλά αυτή δεν επηρεάζει την ομαλή τροφοδοσία.

Τι ρυθμίζει η βελόνα;

Η βελόνα ρυθμίζει την ποσότητα του καύσιμου. Βιδώνοντας/κλείνοντας την βελόνα περιορίζεται το άνοιγμα της μπάρας και διέρχεται λιγότερο καύσιμο. Το μίγμα γίνεται "πτωχότερο".
Ξεβιδώνοντας/ανοίγοντας την βελόνα, αυξάνεται η ποσότητα του καύσιμου. Το μίγμα γίνεται "πλουσιότερο".
Ολα αυτά αναφέρονται σε μία σταθερή ποσότητα εισερχόμενου αέρα.

Η βελόνα πρέπει να είναι μυτερή και ίσια, να εφαρμόζει καλά για στεγανότητα και να έχει λεπτό σπείρωμα για ευκολία ρυθμίσεων.

Παραλλαγές της μπάρας ψεκασμού

Μπάρα με μία τρύπα.

1. Η τρύπα ακριβώς στην κάτω θέση = καλύτερη ροή. 2. Η τρύπα στην άνω θέση = χειρότερη ροή. 3. Η τρύπα στο πλάϊ = μέση ροή

Μπάρα με δύο τρύπες.

4. Οι τρύπες σε οριζόντια θέση (καλύτερη θέση). 5. Οι τρύπες σε κατακόρυφη θέση. Από την επάνω τρύπα δεν εξέρχεται καύσιμο. 6. Οι τρύπες σε τυχαία θέση. Και στις τρείς θέσεις η συνολική ροή είναι πολύ καλή.

Τι διαστάσεις πρέπει να έχει το χωνί;

Η ποσότητα του αέρα που εισρέει στο κάρτερ, εξαρτάται από την ικανότητα άντλησης του κινητήρα και από τη διατομή του χωνιού. Στο στενό χωνί ο αέρας επιταχύνεται περισσότερο και αυξάνεται η αναρροφητική ικανότητα. Η ποσότητα εξαρτάται και σε μικρότερο βαθμό από το σχήμα.

Αλλά από το στενότερο χωνί θα περάσει μικρότερη ποσότητα αέρα και κατ' ακολουθία και μικρότερη ποσότητα καυσίμου αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ίδια αναλογία μίγματος. Η ισχύς του κινητήρα θα μειωθεί.

Στον ίδιο κινητήρα λοιπόν έχουμε δύο δυνατότητες:

  • να μεγαλώσουμε τη διατομή του χωνιού για να αυξήσουμε την ποσότητα του μίγματος (την ισχύ), με μειονέκτημα την αδυναμία ταχείας ροής και ικανοποιητικής αναρροφήσεως του καύσιμου, ή
  • να μικρύνουμε τη διατομή για οικονομία και βελτιωμένη ροή - αναρρόφηση - με ταυτόχρονη μείωση της ισχύος.
Η γωνία της εισόδου του χωνιού ως προς την τροχιά πτήσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην μεταβάλλεται, η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα από την μεταβολή της ταχύτητας πτήσης. Ευτυχώς οι κασκευαστές έχουν βρεί την ιδανική αυτή γωνία.

A: Η μπάρα ψεκασμού διαπερνά όλο το χωνί.

B: Η μπάρα ψεκασμού δεν διαπερνά το χωνί.

Ανάλογα με την ύπαρξη (ή το πάχος της μπάρας) μεταβάλλεται και η ωφέλιμη διατομή του χωνιού.

1. χωνί με παράλληλες πλευρές
2. χωνί με καμπύλες πλευρές (σχήμα κανονικού venturi)
3. χωνί με πρόσθετο στραγγαλιστή σε σχήμα κανονικού venturi

Χρειάζεται βοήθεια η τροφοδοσία;

Η ικανότητα άντλησης καύσιμου ενός κινητήρα είναι ορισμένη. Είναι λογικό ότι όταν το μοντέλο εκτελεί άνοδο, η στάθμη του καύσιμου θα είναι πολύ χαμηλότερα απο το καρμπυρατέρ, και η διαφορά πίεσης, ίσως να μην είναι αρκετή να αντισταθμίσει την υψομετρική διαφορά. Επίσης όταν το μοντέλο εκτελεί ακροβατικούς ελιγμούς, η φυγόκεντρος δυσκολεύει την σωστή τροφοδοσία. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η ποσότητα του καύσιμου που θα φθάσει στο καρμπυρατέρ θα είναι μικρότερη από την ζητούμενη. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να υποβοηθείται η ροή του καυσίμου.

Η πίεση από τον σιγαστήρα

Ο συνηθέστερος τρόπος είναι να συνδέσουμε τον σιγαστήρα (ή την πίπα) και την δεξαμενή, με ένα σωληνάκι (2). Τα αέρια της καύσης, στραγγαλιζόμενα στον θάλαμο της εξάτμισης παρέχουν μία συνεχή πίεση στην δεξαμενή, ελαφρώς μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική, που σπρώχνει το καύσιμο προς το καρμπυρατέρ. Αυτό δεν είναι εφικτό αν ο σιγαστήρας είναι ανοικτός και από μπροστά (διαμπερής).
Η θέση απ' όπου παίρνουμε πίεση από τον κοινό σιγαστήρα έχει ορισθεί απο τον κατασκευαστή, ενώ στην περίπτωση της πίπας, υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Είναι ευνόητο ότι το σύστημα δεξαμενής και σωλήνων δεν πρέπει να έχει άλλο άνοιγμα. Αν υπάρχει και σωληνάκι υπερχείλησης (3), αυτό πρέπει να σφραγίζεται για την πτήση με ένα ξυλαράκι ή βίδα.

Πίεση απ' ευθείας από το "κάρτερ"

Το κάρτερ παρέχει μεγάλη πίεση. Πολλοί κινητήρες δεσμίων ταχύτητας (speed) και αερομαχιών (combat), εκμεταλλεύονται αυτή την δυνατότητα συνδέοντας το κάρτερ με την δεξαμενή με ένα απλό σωληνάκι. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι η μεγάλη αυτή πίεση είναι ανεξέλεγκτη, δηλαδή δεν μπορούμε να την μετριάσουμε, και η ρύθμιση της βελόνας είναι πολύ κρίσιμη. Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί αναγκαστικά σε μία ταχύτητα, όπως συμβαίνει αναγκαστικά στα control line.

Αντλίες

Μπορούμε επίσης να τραβήξουμε καύσιμο από την δεξαμενή με μία από τις πολλές αντλίες που υπάρχουν γι' αυτό τον σκοπό. Οι διαφραγματικές αντλίες έχουν ρύθμιση με την οποία θεωρητικά μπορούμε να ελέγξουμε την πίεση που φθάνει στην δεξαμενή.

Αλλες αντλίες και αντλούν και σπρώχνουν το καύσιμο. Πιό σύνθετες αντλίες ρυθμίζουν αυτόματα την παροχή πίεσης - καύσιμου, ανάλογα με την περιοχή των στροφών που λειτουργεί ο κινητήρας, ιδίως στο ρελαντί.

Η πίεση αυξάνει την ισχύ;

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μία πλάνη: Η πίεση και η άντληση δεν αυξάνουν άμεσα την ισχύ του κινητήρα. Δίνουν όμως την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα φαρδύτερο καρμπυρατέρ από το οποίο περνάει μεγαλύτερη ποσότητα μίγματος, το οποίο είναι τελικά υπεύθυνο για την αύξηση της ισχύος.

Δεν φιλτράρεται ο αέρας;

Οι κινητήρες μας δεν φθείρονται περισσότερο από την λειτουργία, αλλά από την σκόνη που μπαίνει και καταστρέφει τα πάντα. Υπάρχουν ειδικά φίλτρα που προστατεύουν την είσοδο του καρμπυρατέρ και συνιστώνται κυρίως σε όσους πετούν από χωμάτινους διαδρόμους. Μόνο μειονέκτημα του φίλτρου είναι ότι κόβει και την ταχύτητα και την ποσότητα του αέρα μειώνοντας την ισχύ.

 

[ Τύποι κινητήρων ] - [ Τα μέρη των κινητήρων ] - [ Αρχή λειτουργίας ] - [ Ο κυβισμός ] - [ Η εκκίνηση ] - [ Το στρώσιμο ] - [ Κινητήρες ABC ] - [ Σιγαστήρες ] - [ Συντονιζόμενες εξατμίσεις ] - [ Ροπή και Ισχύς ] - [ Φροντίδα - Συντήρηση ] - [ Βάσεις ] - [ Ψύξη ] - [ Δεξαμενές υγρών καυσίμων ] - [ Το μπουζί πυράκτωσης ] - [ Καύσιμα ] - [ Η έλικα ]


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα