Καύσιμα

Γ' μέρος


[ Α' μέρος - εισαγωγή στα καύσιμα ] - [ Β' μέρος - καύσιμα glow ] - [ Δ' μέρος - ερωτήσεις - αναμίξεις - προφυλάξεις ]
[ Τύποι κινητήρων ] - [ Τα μέρη των κινητήρων ] - [ Αρχή λειτουργίας ] - [ Ο κυβισμός ] - [ Η εκκίνηση ] - [ Το στρώσιμο ] - [ Κινητήρες ABC ] - [ Το καρμπυρατέρ ] - [ Σιγαστήρες ] - [ Συντονιζόμενες εξατμίσεις ] - [ Ροπή και Ισχύς ] - [ Φροντίδα - Συντήρηση ] - [ Βάσεις ] - [ Ψύξη ] - [ Δεξαμενές υγρών καυσίμων ] - [ Το μπουζί πυράκτωσης ] - [ Η έλικα ]

ΚΑΥΣΙΜΑ DIESEL

Το καύσιμο για τους κινητήρες diesel δεν είναι απαραίτητο να έχει χαμηλό σημείο ανάφλεξης αλλά απαραίτητα πρέπει να έχει χαμηλό σημείο αυτανάφλεξης αφού η ανάφλεξή του βασίζεται στην αύξηση της θερμοκρασίας, με μεγάλη και απότομη αύξηση της συμπίεσης.

Το φωτιστικό πετρέλαιο

Η βάση του καύσιμου είναι οι παραφινικοί υδρογονάνθρες, που στο εμπόριο προσφέρονται με το όνομα φωτιστικό πετρέλαιο(11.000 kcal/*).

Το φωτιστικό πετρέλαιο δεν μπορεί να αυταναφλεγεί στους μικροσκοπικούς μας κινητήρες γιατί δεν φθάνει στο σημείο αυτανάφλεξής του με τον βαθμό συμπίεσης που έχουν.

Ο αιθέρας

Για να αναφλεγεί το καύσιμο προσθέτουμε το συστατικό αιθέρα (διαιθυλαιθέρα, θειϊκό αιθέρα), που όχι μόνο έχει μικρό σημείο αυτανάφλεξης αλλά και ευρύτατα όρια ανάφλεξης.

Σαν μειονεκτήματα αναφέρουμε την μικρότερη θερμιδική του απόδοση, (8.800 kcal/*) και την βεβιασμένη εκτόνωσή του. Επομένως μεγάλη προσθήκη αιθέρα σε βάρος του πετρελαίου, μειώνει την συνολική θερμιδική απόδοση του καύσιμου και κουράζει την μπιέλα.
Ο αιθέρας είναι απαραίτητος μόνο για την αρχική εκκίνηση, και δεν χρειάζεται να βάλουμε περισσότερη από την απαραίτητη γι' αυτό ποσότητα. (θεωρητικά θα μπορούσαμε να εκκινήσουμε τον κινητήρα με καύσιμο που έχει την απαραίτητη ποσότητα αιθέρα, και όταν φθάσει στην θερμοκρασία λειτουργίας του να συνεχίσει την λειτουργία με καύσιμο μικρότερης περιεκτικότητας σε αιθέρα)

Σαν μέγιστη απαραίτητη περιεκτικότητα για εκκίνηση ή λειτουργία θεωρούμε το 33%. Παλαιά καύσιμα diesel μπορεί να έχουν χάσει μέρος του αιθέρα τους, και να δυσκολεύουν την εκκίνηση.

Το λάδι

Κατάλληλα λιπαντικά για το καύσιμο diesel είναι τα ορυκτά και τα φυτικά λιπαντικά και ορισμένα συνθετικά.
Τα φυτικά λάδια όπως το καστορέλαιο δεν αναμιγνύονται με το πετρέλαιο, αλλά ο αιθέρας που προστίθεται αναγκαστικά για την ανάφλεξη βοηθάει στην λήψη ομοιογενοποιημένου μίγματος. Προαιρετικά η ανάμιξη υποβοηθείται με την προσθήκη μικρής ποσότητας νιτροβενζόλιου. Από τα ορυκτά λιπαντικά κατάλληλα είναι τα κοινά SAE 40 αλλά δεν προτιμούνται.
Η αναλογία του καστορέλαιου είναι κατά βάση στο 33%. Μικρότερη περιεκτικότητα μπορεί να γίνει αποδεκτή αν ο αερομοντελιστής γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει και τι κάνει, δεδομένου ότι το πετρέλαιο έχει μία μικρή λιπαντική ικανότητα αφ' εαυτού.

Το πρόσθετο amyl nitrite

Προκειμένου περί αγωνιστικών κινητήρων diesel (πολύστροφοι πέρα των 18.000 σ.α.λ.), που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία team racing, ή combat, ο χρόνος καθυστέρησης της ανάφλεξης είναι σημαντικός.
Για να μειώσουμε το χρόνο αυτό προσθέτουμε το συστατικό Amyl Nitrite (ή το υποκατάστατο υποδεέστερο Amyl nitrate) σε πολύ μικρή αναλογία από 0,5%-3%. Η ιδανική αναλογία εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, και την υπόλοιπη σύθεση του καύσιμου, και βρίσκεται πειραματικά.. Το Amyl nitrite (nitrate) προστίθεται μόνο στην ποσότητα του καύσιμου που θα χρησιμοποιηθεί τις επόμενες ώρες, γιατί το μίγμα που το περιέχει χαλάει γρήγορα (καθιζάνουν αδιάλυτα συστατικά).
Επειδή είναι οξειδωτικά ο κινητήρας πρέπει να καθαρίζεται καλά μετά την χρήση.

Αναλογίες

Δεν υπάρχει μία ορισμένη αναλογία των συστατικών όπως και στους άλλους τύπους καυσίμων. Διάφοροι κινητήρες σε διάφορες χρήσεις και σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες χρειάχονται ιδιαίτερες αναλογίες για μια καλή απόδοσηκαι φυσικά διαφορετικές ρυθμίσεις μίγματος και συμπίεσης.


Για στρώσιμο
& απλή Λειτουργία
Για αγωνιστική
χρήση
Φωτιστικό πετρέλαιο33,33% (1:3)52-55%
Αιθέρας33,33% (1:3)30%
Καστορέλαιο33,33% (1:3)18-15%
Amyl nitrite00,5-3%
(επι του συνόλου)

Για στρώσιμο και καθημερινή χρήση σε απλά μοντέλα οι αναλογίες είναι απλές : ίσες ποσότητες από τα τρία συστατικά χωρίς πρόσθετο.

Για την κατηγορία Team Racing που έχει στόχο την εμβέλεια και την ταχύτητα με περιορισμένη ποσότητα καυσίμου, εκ πρώτης όψεως συμφέρει να αυξήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την βάση (φωτιστικό πετρέλαιο).
Ο κινητήρας diesel λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ζεστός αλλά η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία της κεφαλής είναι οι 180 βαθμοί κελσίου. Στα team racing υπάρχει δυσκολία ικανοποιητικής ψύξης, γι' αυτό δεν μειώνουμε το λιπαντικό κάτω από το 15%.
Ο αγώνας μπορεί να χαθεί από μία αργή επανεκκίνηση. Ετσι δεν ρισκάρουμε να κατεβάσουμε την περιεκτικότητα του αιθέρα κάτω από 30% που για την υπόλοιπη φάση - δηλαδή όλη την πτήση - είναι υπερβολικά πολύς.

 

Καύσιμα SPARK IGNITION

Μη φανταστεί κανείς ότι η βενζίνη δεν χρησιμοποιείται σήμερα σαν καύσιμο σε αερομοντελιστικούς κινητήρες. Πριν την εφεύρεση της πυροκεφαλής και την υιοθέτηση της μεθυλικής αλκοόλης, οι αερομομοντελιστικοί κινητήρες είχαν μπουζί σπινθήρα και έκαιγαν βενζίνη.

Oι βενζινοκινητήρες έρχονται ξανά στο προσκήνιο. Οι λόγοι που ο σημερινός αερομοντελιστής επιλέγει βενζινοκινητήρα στους μεγάλους κυβισμούς είναι απλοί:

  • Οι βενζινοκινητήρες είναι σχεδιασμένοι για χαμηλές στροφές, και δυνατότητα να γυρίζουν έλικες μεγάλης διαμέτρου.
  • Το μοντέλο δεν λερώνει από τα προϊόντα της εξάτμισης.
  • Από το ρελαντί έως την ταχεία λειτουργία ο κινητήρας είναι αξιόπιστος.
  • Το μέγεθος της δεξαμενής, το βάρος του μεταφερόμενου καύσιμου και το κόστος του ανά πτήση, είναι πολύ μικρότερα.

Αναλογίες

Το καύσιμο των βενζινοκινητήρων αποτελείται απο αμόλυβδη βενζίνη και λιπαντικό. Κατάλληλα λιπαντικά είναι τα ειδικά για δίχρονους κινητήρες, όπως τα αλυσοπρίονα κ.λ.π. που προστίθενται σε αναλογία περίπου 0,5% (κάθε κινητήρας έχει την δική του αναλογία).
[ εισαγωγή στα καύσιμα ] - [ καύσιμα glow ] - [ ερωτήσεις - αναμίξεις - προφυλάξεις ]

[ Τύποι κινητήρων ] - [ Τα μέρη των κινητήρων ] - [ Αρχή λειτουργίας ] - [ Ο κυβισμός ] - [ Η εκκίνηση ] - [ Το στρώσιμο ] - [ Κινητήρες ABC ] - [ Το καρμπυρατέρ ] - [ Σιγαστήρες ] - [ Συντονιζόμενες εξατμίσεις ] - [ Ροπή και Ισχύς ] - [ Φροντίδα - Συντήρηση ] - [ Βάσεις ] - [ Ψύξη ] - [ Δεξαμενές υγρών καυσίμων ] - [ Το μπουζί πυράκτωσης ] - [ Η έλικα ]

 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα