JUPITER 2 & 3


[ Jupiter εισαγωγή ] - [ Jupiter 1 ] - [ Jupiter 3] - [ Πτήση]

jup2_02_300.jpg

Jupiter 2


Το σχέδιο των Jupiter 2 & 3
Πίνακας υλικών για το φτερό και το ουραίο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η άτρακτος

Η άτρακτος των Jupiter 2 & 3 είναι η ίδια που εμφανίζεται στο σχέδιο του Jupiter 1. Ομως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί όπως βολεύει τον καθένα.

Το φτερό

 • Φτιάξε ένα οδηγό από κόντρα πλακέ, σύμφωνα με το περίγραμμα του πλευρίδιου 34 (συνεχής εξωτερική γραμμή). Ακουμπώντας τον οδηγό στο φύλλο της μπάλσα κόψε με το μαχαιράκι 25 όμοια πλευρίδια.
 • Τα πλευρίδια 34δ φτιάχνονται διευρύνοντας την εγκοπή έξι κοινών πλευριδίων στο επάνω μέρος τους όσο και το πάχος της ενισχύσεως No 37, 31ε.
 • Τα κεντρικά πλευρίδια 34κ θα γίνουν κόβοντας τρία από τα κοινά πλευρίδια έως την εσωτερική διακεκομένη γραμμή. Συμφέρει να αφήσεις αρχικά το πίσω άκρο όλων των πλευριδίων περίπου 1 χιλ μακρύτερο και να τα ταιριάξεις μετά ένα - ένα στη θέση τους, λιμάροντας το περίσσευμα.
 • Σχημάτισε τις εγκοπές - υποδοχές των πλευριδίων στα χείλη εκφυγής No 32.
 • Στερέωσε το σχέδιο στον πίνακα εργασίας κα προστάτεψε το με διαφανές νάΰλον.

 • Καρφίτσωσε το αμορφοποίητο χείλος προσβολής No 30 κα το χείλος εκφυγής No 32, στίς θέσεις τους πάνω στο προστατευμένο σχέδιο.
 • Κόψε δύο όμοια κομμάτια No 36 με τα νερά τους παράλληλα προς την μεγαλύτερη διάσταση τους. Κόλλα το ένα στο χείλος προσβολής και το άλλο στο χείλος εκφυγής, έτσι που να ακουμπούν ταυτόχρονα και στο επίπεδο του σχεδίου.
 • Συμπλήρωσε το ορθογώνιο τμήμα μεταξύ των δυο No 36 με φύλλο μπάλσα No 35 κάτω, ίδιου πάχους και με τα νερά του στην ίδια διεύθυνση.
 • Κόλλα στην θέση τους, επάνω στο κεντρικό φύλλο της μπάλσα, τα τρία κεντρικά πλευρίδια No 34κ.

 • Συνέχισε με τα υπόλοιπα πλευρίδια. Μη κολλήσεις ακόμα τα πλευρίδια 34δ που αντιστοιχούν στις ενώσεις των διέδρων.
 • Κόλλα μέσα στις εγκοπές των πλευριδίων την κεντρική δοκό No 31 μαζί με την ενίσχυση 31ε, και τις ακραίες δοκούς No 33.
 • Κάλυψε το κεντρικό τμήμα πάνω από τα πλευρίδια 34κ με φύλλο μπάλσα No 35 επάνω, ταιριάζοντας επί τόπου ένα ή δυο κομμάτια μπάλσα. Τα νερά τους να είναι παράλληλα με την διεύθυνση της δοκού.
 • Κόλλα τα δύο ακροπτερύγια No 39. Ασε τις τρείς έδρες καρφιτσωμένες στον πίνακα έως ότου στέγνωσα καλά η κόλλα
 • Ελευθέρωσε τις έδρες από τον πίνακα κα μορφοποίησε το χείλος προσβολής No 30 όπως δείχνουν οι τομές Κ-Κ, Λ-Λ κα Ρ-Ρ. Στρογγύλεψε συμμετρικά τα δύο ακροπτερύγια No 39.
 • Λόξευσε τα άκρα των χειλέων προσβολής και εκφυγής και των δοκών, στα σημεία της επικείμενης ενώσεως των εδρών, για να εφαρμόσουν καλά στην γωνία που θα κολληθούν μεταξύ τους. Συμβουλέψου την επόμενη παράγραφο.
 • Στερέωσε και πάλι την κεντρική έδρα στον πίνακα και κόλλα σ' αυτήν τις δύο πλαϊνές με την σωστή δίεδρο γωνία. (Το ακροπτερύγιο κάθε πλαϊνής έδρας να απέχει από τον πίνακα περίπου 85 χιλ.) Στήριξέ τες σ' αυτή την θέση με ένα υποστήριγμα, βιβλίο, τάκο κ.λ.π.

 • Κόλλα τις ενισχύσεις No 37 στις ενώσεις των δοκών. Περίμενε να στεγνώσει καλά η κόλλα
 • Ελευθέρωσε το φτερό και πρόσθεσε δύο πλευρίδια 34δ μαζί και συμμετρικά σε κάθε δίεδρο.
 • Ενίσχυσε με πανάκι και κόλλα τις ενώσεις των χειλέων προσβολής και εκφυγής όπως κα τα κεντρικά σημεία των δύο αυτών ξύλων όπου θα πατήσουν τα τεντωμένα λάστιχα.

Πιθανά σκευρώματα σ' αυτή την φάση δεν πρέπει να ανησυχήσουν, θα διορθωθούν με την χάρτινη επικάλυψη.

Το ουραίο πτερύγιο

Είναι κοινό και για το JUPITER 3
 • Καρφίτσωσε στη θέση τους το χείλος προσβολής No 40 και το χείλος εκφυγής No 42.
 • Κόλλα στη θέση τους τα πλευρίδια No 44, προσέχοντας την απόσταση των δυο κεντρικών να είναι όση και το πάχος του No 45. To No 45 συμφέρει να κολληθεί μετά την χάρτινη επικάλυψη.
 • Κόλλα την δοκό No 41 στίς υποδοχές των πλευριδίων.
 • Κόλλα τα δύο πτερύγια No 49.
 • Κόλλα τα τρίγωνα No 48.
 • Κόλλα το συρματάκι No 46 με κόλλα και πανάκι.
 • Οταν στεγνώσει όλη η κατασκευή ελευθέρωσε το από τον πίνακα και μορφοποίησε το χείλος προσβολής όπως δείχνει η τομή Ο-Ο και τα δύο ακροπτερύγια όπως δείχνει η τομή Π-Π.
 • Για την τοποθέτηση των No 45 κα 46 συμβουλέψου την πλάγια όψη του ουραίου του Jupiter 1.

Η επικάλυψη των αεροδυναμικών επιφανειών

Τα φτερά των Jupiter 2 & 3 θα τα ντύσεις με το ειδικό χαρτί επικάλυψης μέτριου βάρους (21-23 γρ./τ.μ.). Για το ουραίο να προτιμήσεις ψιλότερο (12-17 γρ./τ.μ.), αλλά στην ανάγκη μπορείς να χρησιμοποιήσεις από το πρώτο. Λευκό ή χρωματιστό αφήνεται στην προτίμηση σου ή στην διαθεσιμότητα των υλικών. Για την επικάλυψη των παραπάνω αεροδυναμικών επιφανειών συνιστάται η μέθοδος του "βρεγμένου" χαρτιού αλλά κατάλληλη είναι επίσης και αυτή του "στεγνού" χαρτιού.

Υιοθέτηση συστροφής

Στα Jupιter 2 & 3 μπορείς να υιοθετήσεις μία από τις δύο περιπτώσεις συστροφής των φτερών που αναφέρονται στην συνέχεια. Και οι δύο αφορούν σε δεξιά στροφή ολίσθησης.

α) Θετική συστροφή 3 χιλ (περίπου) στην άκρη της δεξιάς έδρας. Κεντρική και αριστερή έδρα επίπεδες.

β) Αρνητική συστροφή 3 χιλ (περίπου) στην άκρη της αριστερής έδρας. Κεντρική και δεξιά έδρα επίπεδες.

Αν εσύ θέλεις να δώσεις στο ανεμόπτερο αριστερή στροφή ολίσθησης, η συστροφή θα είναι αντίθετη με όσα προαναφέρθησαν.

Για να επιτευχθεί κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις βάλε τα αντίστoιχα πάχη ξύλων κάτω από τα χείλη στα σημεία που υποδεικνύονται, όση ώρα στεγνώνει το βερνίκι της επικάλυψης.

 

 

jup3_04_300.jpg

Jupiter 3


Πίνακας υλικών για το φτερό και το ουραίο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το φτερό

Τα φτερά με αεροτομές μεγάλης καμπυλότητας ζητούν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση στην φάση αυτή, γιατί α) δεν ακουμπούν ολόκληρα στον πίνακα αλλά μόνο τα χείλη προσβολής καιεκφυγής τους και β) τα πλευρίδια είναι λεπτά και εύθραυστα στην εκφυγή τους.

 • Ακολούθησε τα στάδια 1-5 όπως στο Jupiter 2. Τα πλευρίδια έχουν No 54, 54κ, και 54δ αντίστοιχα.
  Στο σχήμα φαίνονται τα πηχάκια που τοποθετούνται κάτω από την δοκό και το χείλος εκφυγής. Το πρώτο για να απομακρυνθεί η δοκός όσο χρειάζεται από τον πίνακα, και το δεύτερο για να δώσει γωνία στο χείλος.

 • Στερέωσε το αμορφοποίητο χείλος προσβολής No 50 επάνω στο σχέδιο.
 • Στερέωσε την δοκό No 51 και 53, 3 χιλιοστά ψηλότερα από τον πίνακα, επάνω ακριβώς από το ίχνος της, παρεμβάλλοντας ισόπαχα κομμάτια μπάλσα 3 χιλιοστών.
 • Στερέωσε το χείλος εκφυγής No 52 λοξά πάνω από το ίχνος του παρεμβάλλοντας κομμάτια μπάλσα 1 χιλιοστού κάτω από την παχύτερη πλευρά του (η λεπτή πλευρά, βρίσκεται στο πίσω μέρος του, και θα ακουμπάει στον πίνακα).
 • Κόλλα τις ενισχύσεις No 56 στα δύο χείλη.
 • Πρόσθεσε τα τρία κεντρικά πλευρίδια No 54κ και μετά σήκωσε την ελεύθερη πλευρά των 56 να κολλήσουν στην κάτω μεριά των πλευριδίων.
 • Συμπλήρωσε τα κενά μεταξύ των δύο No 56 και της δοκού 51ε με ισόπαχο φύλλο μπάλσα No 55-κάτω.

Ακολούθησε την υπόλοιπη σειρά συναρμολόγησης όπως περιγράφεται στο Jupiter 2.

Το σωστό και τα λάθη στην συναρμολόγηση ενός φτερού με καμπύλη κάτω επιφάνεια:

 1. Το βοηθητικό πηχάκι έχει το σωστό πάχος και φάλτσο. Το χείλος εκφυγής είναι στην σωστή απόληξη της καμπύλης της αεροτομής.
 2. Δεν έχει παρεμβληθεί πηχάκι. Το χείλος εκφυγής ακουμπάει ολόκληρο στην πινακίδα.
 3. Το πηχάκι είναι παχύτερο από ότι πρέπει. Το χείλος εκφυγής παίρνει μεγαλύτερη καμπύλη, σαν να είχε η αεροτομή κατεβασμένο πτερύγιο καμπυλότητας.
 4. Το πηχάκι είναι στο σωστό πάχος, αλλά σ' αυτό ακουμπάει μόνο το πλευρίδιο, ενώ δεν μπορεί να ακουμπήσει αρκετά το χείλος εκφυγής, σαν να βρίσκεται στον αέρα. Δύσκολη η ευθυγράμιση από τον κατασκευαστή.
 5. Το πηχάκι είναι πολύ πλατύ, και φέρνει τα πλευρίδια και το χείλος σε διαφορετικό επίπεδο.
 6. Το χείλος εκφυγής είναι πολύ μαλακό, και οι καρφίτσες το έχουν παραμορφώσει.

 • Μορφοποίησε το χείλος προσβoλής Νο 50 όπως δείχνουν οι τομές Μ-Μ, Ν-Ν, καi Ξ-Ξ.
 • Επικάλυψε το φτερό με χαρτί ακολουθώντας μια από τις γνωστές μεθόδους. Μόνη παραλλαγή, στο κοίλο (κάτω) μέρος των πλευριδίων θα κολλήσεις το χαρτί με κόλλα σελλουλόζης. Δώσε στις πλάγιες έδρες washout, όπως περιγράφεται στο Jupiter 2.

jup3_07_a.jpg Κοντινό πλάνο της κάτω επιφάνειας του φτερού Jupiter 3, που δείχνει καθαρά την καμπυλότητα της αεροτομής, και το πως το χαρτί επικάλυψης είναι κολλημένο στα πλευρίδια, την δοκό και τα δύο χείλη.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΤΕΡΟΥ & ΟΥΡΑΙΟΥ
(Κοινός για τα JUPITER 2 & 3)

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστάNoΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πήχυς μπάλσα σκληρή1000X8X530 ή 50χείλος προσβολής φτερού
πήχυς μπάλσα ημίσκληρη500X5X333 ή 53ακραίες δοκοί φτερού
πήχυς μπάλσα μαλακή660X3X340χείλος προσβολής ουραίου
>>>>41δοκός ουραίου
πήχυς πεύκη500X6X331 ή 51κεντρική δοκός φτερού
πήχυς πεύκη300X6X331ε ή 51εενίσχυσις κεντρικής δοκού
>>>>37 ή 57ενισχύσεις ενώσεων δοκών
χείλος εκφυγής μπάλσα μαλακή1000X15X332 ή 52χείλος εκφυγής φτερού
χείλος εκφυγής μπάλσα μαλακή330X10X342χείλος εκφυγής ουραίου
φύλλο μπάλσα ημίσκληρη1000X80X1,534 ή 54πλευρίδια φτερού
>>>>35 ή 55κεντρικές ενισχύσεις φτερού
>>>>36 ή 56κεντρικές ενισχύσεις φτερού
>>>>38 ή 58τρίγωνες ενισχύσεις φτερού
>>>>44πλευρίδια ουραίου
>>>>48τρίγωνες ενισχύσεις ουραίου
φύλλο ή πήχυς μπάλσα μαλακή250X15X1039 ή 59ακροπτερύγια φτερού
φύλλο ή πήχυς μπάλσα μαλακή200X8X549ακροπτερύγια ουραίου
κόντρα πλακέΧ 1.5-245μοχλός ουραίου
σύρμαΦ 0,8-1,246γάντζος ουραίου
χαρτί επικάλυψης χοντρό1 φύλλο
επικάλυψη φτερού
χαρτί επικάλυψης ψιλό1/2 Φύλλο
επικάλυψη ουραίου
κόλλαβλέπε γενικές οδηγίες

βερνίκι και διαλυτικόβλέπε γενικές οδηγίες

 

[ Jupiter εισαγωγή ] - [ Jupiter 1 ] - [ Jupiter 2 ] - [ Jupiter 3 ] - [ Πτήση]

 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα