Η Πτήση των Ανεμόπτερων Jupiter


[ Εισαγωγή στα Jupiter ] - [ Jupiter 1 ] - [ Jupiter 2 & 3 ]

Οι έλεγχοι πριν από κάθε πτήση

  • Επαλήθευσε την θέση του KB και ότι οι αεροδυναμικές επιφάνειες δεν έχουν ανεπιθύμητα σκευρώματα.
  • Ελεγξε ότι δεν έχει σπάσει τίποτε στην μεταφορά ή στην προηγούμενη πτήση.
  • Επιβεβαίωσε ότι οι αεροδυναμικές επιφάνειες είναι τοποθετημένες σωστά στην θέση τους.
  • Λειτούργησε τους μηχανισμούς autorudder και dethermalizer για να διαπιστώσεις την αξιοπιστία τους.

Πρόσθετες οδηγίες για το τριμάρισμα και την πτήση των JUPITER

(Ισχύουν και για ισοδύναμα ανεμόπτερα)
Οι βασικές οδηγίες για τις διορθώσεις στην ολίσθηση και την ρυμούλκηση περιγράφονται στα Venus. Στην συνέχεια θα αναπτυχθούν μόνο οι ιδιατερότητες των μεγαλύτερων ανεμοπτέρων.

Τι να προσέξεις στην αρχή και το τέλος της ρυμούλκησης

Εκπαίδευσε καλά τον βοηθό σου, ώστε πριν την απογείωση να ασφαλίσει το autorudder στην θέση ρυμούλκησης, και να κουρδίσει κα ενεργοποίησα τον χρονοδιακόπτη. Για να απαγκιστρώσεις χαλάρωσε προς τα επάνω το νήμα κα αμέσως μετά τράβηξε το προς τα κάτω να απασφαλίσει το λάστιχο του autorudder και να ολοκληρωθεί η απαγκίστρωση.

Οι διορθώσεις στην ρυμούλκηση

Εάν το ανεμόπτερο παρεκλίνει προς την μία κατεύθυνση, ρύθμισε ανάλογα την θέση του πηδαλίου διεύθυνσης στην φάση της ρυμούλκησης. Εάν στο τέλος πέφτει σε σπειροειδή βύθιση, φέρε τον γάντζο ρυμούλκησης μερικά χιλιοστά πιό μπροστά.

Εάν το ανεμόπτερο ανέρχεται με τροχιά "S" (εκτρεπόμενο συνεχώς δεξιά-αριστερά, όπως δείχνει το σκίτσο 2 και 3), φέρε τον γάντζο ρυμούλκησης μερικά χιλιοστά πιό πίσω.
 

Οι διορθώσεις της γωνίας της ολίσθησης

Εάν οι παρατηρήσεις οδηγούν στην ανάγκη αύξησης της διαμήκους διέδρου, στα μεγάλα ανεμόπτερα εκτός από την περίπτωση, να αυξήσουμε την θετική γωνία του φτερού, μπορούμε να αυξήσουμε την αρνητική γωνία πρόσπτωσης του οριζόντιου σταθερού. Για να γίνει αυτό:

2Α) αν το οριζόντιο σταθερό βρίσκεται επάνω από την άτρακτο, παρεμβάλλουμε κομμάτια μπάλσα 0,5-1 χιλ., μεταξύ του χείλους εκφυγής και της ατράκτου.

2Β) αν βρίσκεται κάτω από την άτρακτο, η μπάλσα μπαίνει μεταξύ του χείλους προσβολής και της ατράκτου.

Εάν αντίστοιχα πρέπει να μειώσεις την διαμήκη διεδρο, εκτός από το να μειώσεις την γωνία του φτερού, μπορείς να μειώσεις την αρνητική γωνία πρόσπτωσης του οριζόντιου σταθερού:

3Α) αν το οριζόντιο σταθερό βρίσκεται επάνω από την άτρακτο, παρεμβάλλουμε κομμάτια μπάλσα 0,5-1 χιλ., μεταξύ του χείλους προσβολής και της ατράκτου.

3Β) αν βρίσκεται κάτω από την άτρακτο, η μπάλσα μπαίνει μεταξύ του χείλους εκφυγής και της ατράκτου.

Φυσικά, στις περιπτώσεις που ήδη υπάρχει από προηγούμενη ρύθμιση στο ένα χείλος προσθήκη ξύλου, συμφέρει να το αφαιρέσεις (όλο ή μέρος του), παρά να προσθέσεις ξύλο στο άλλο χείλος.

Καθώς πλησιάζεις την ιδανική τροχιά ολίσθησης, τα πάχη που θα προσθέτεις (ή θα αφαιρείς), πρέπει να είναι πολύ μικρά, γι' αυτό καλύτερα να χρησιμοποιήσεις λεπτό χαρτονάκι από ένα πακέτο (σκληρό) τσιγάρα, ή ένα τραπουλόχαρτο.

Η ρύθμιση της στροφής στην ολίσθηση

Τα Jupiter έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνουν δεξιά στροφή. Για την ευκολία στην περιγραφή των οδηγιών που ακολουθούν θα υποθέσουμε ότι ο στόχος ανεξάρτητα του ανεμόπτερου που έχεις είναι η δεξιά στροφή.

Μετά τις πρώτες δοκιμές ολίσθησης, ρύθμισε την στροφή να σφίξει όσο επιτρέπει η ισορροπία του μοντέλου. Με την κλειστή στροφή αυξάνουμε τις πιθανότητες να παραμείνει το μοντέλο μέσα σε ένα μικρό θερμικό.

Η ρύθμιση του πηδαλίου είναι ευαίσθητη στην ταχύτητα. Αν η κλίση του είναι μεγάλη και η ταχύτητα του μοντέλου αυξηθεί, το πηδάλιο θα υπερενεργοποιηθεί ρίχνοντας το μοντέλο σε σπειροειδή βύθιση. Γι' αυτό η ρύθμιση πρέπει να γίνει χιλιοστό - χιλιοστό. Ενα χιλιοστό παραπάνω μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Να θυμάσαι επίσης ότι αν το μοντέλο είναι μπροσθόβαρο, η ταχύτητα θα αυξηθεί πολύ κατά την διάρκεια της ολίσθησης και το μοντέλο θα πέσει σε σπείρα. Υπάρχουν όμως και άλλα τρόποι για να επβάλουμε στροφή, που είναι ανεξάρτητοι της ταχύτητας του ανεμόπτερου.

Ο πιο δημοφιλής από αυτούς είναι να στερεώσεις το οριζόντιο πτερύγιο με κλίση. Το μοντέλο θα στρίψει προς το μέρος του ψηλότερου ακροπτερυγίου του. Για δεξιά στροφή το δεξιό άκρο του πτερύγιου των Jupiter πρέπει να σηκωθεί 10-20 χιλιοστά ψηλότερα από το αριστερό. (Βάλε λίγη μπάλσα στην αντίστοιχη άκρη της βάσης).

Επίσης μπορείς να βαρύνεις ελάχιστα το φτερό προς το μέρος της επιθυμητής στροφής και να μειώσεις ταυτόχρονα την κλίση του πηδαλίου που είναι η αιτία του κακού. Ο καλύτερος συνδυασμός είναι η μικρή κλίση του πηδαλίου, η κλίση του οριζόντιου πτερύγιου και η συστροφή των φτερών.

Γιατί δίνουμε μόνιμη κλίση στο οριζόντιο πτερύγιο της ουράς;

Γνωρίζουμε ότι η στροφή μπορεί να ορισθεί από το στριμμένο πηδάλιο διεύθυνσης. Η ρύθμιση αυτή όμως είναι πολύ ευαίσθητη στην ταχύτητα.

Η στροφή όμως μπορεί να ορισθεί και με την κλίση του οριζόντιου πτερύγιου. Οταν το πτερύγιο αυτό είναι κεκλιμένο, το μοντέλο στρίβει προς την πλευρά του ανασηκωμένου άκρου του. Η αντίδραση στην κλίση του "οριζόντιου" πτερύγιου της ουράς δεν είναι τόσο ευαίσθητη στις αλλαγές της ταχύτητας.

Ετσι η φάση της εκτόξευσης - ανόδου με μεγάλη ταχύτητα ελέγχεται από την κλίση του πηδαλίου διεύθυνσης, ενώ η στροφή στην φάση της ολίσθησης με την κλίση του οριζόντιου πτερύγιου (σε συνεργασία με την κλίση του πηδαλίου αν παραμένει στριμμένο).

Ειδικές διορθώσεις για να αποφύγεις την σπειροειδή βύθιση

Επειδή αυτό το βοήθημα μπορεί να το συμβουλευτεί και ο αερομοντελιστής που έχει φτιάξει ένα άλλο δύστροπο ανεμόπτερο, παραθέτουμε συμπληρωματικές συμβουλές για την στροφή. Αν λοιπόν κάποιο ανεμόπτερο πέφτει σε σπειροειδή βύθιση παρόλο που πειραματίστηκες με τις παραπάνω οδηγίες, μπορείς να κάνας επί πλέον τα εξής:
  1. Να μειώσεις σταδιακά την επιφάνεια του κάθετου πτερύγιου, έως ότου εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα του ολλανδέζικου roll (dutch roll). δηλαδή μία παλινδρομική κίνηση της ουράς δεξιά-αριστερά και ταυτόχρονη κίνηση των ακροπτερυγίων του φτερού πάνω κάτω. Πρόσθεσε το τελευταίο κομμάτι του κάθετου πτερύγιου που αφαίρεσες κα η θεραπεία έχα ολοκληρωθεί.
  2. Να αυξήσεις λίγο την δίεδρο ή πολύεδρο του φτερού.
  3. Να υιοθετήσεις ένα από τους συνδυασμούς συστροφής του φτερού.

Συμβουλή:

Τα θερμικά δεν αστειεύονται. Εχουν χαθεί ανεμόπτερα που έκαναν δοκιμαστική ολίσθηση από το ύψος του ώμου. Μη ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις τον χρονοδιακόπτη, έστω κι' αν θα το ρυμουλκήσεις με μειωμένο μήκος νήματος, ή θα το ρίξεις από το ύψος του ώμου.

 

Καρούλι για το νήμα ρυμούλκησης με χειρολαβή.Χρησιμοποιείται όλο μαζί στην ρυμούλκιση. Δίνει την δυνατότητα του άμεσου τυλίγματος μετά την απαγκίστρωση.

[ Εισαγωγή στα Jupiter ] - [ Jupiter 1 ] - [ Jupiter 2 & 3 ]

 


 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα