Οδηγίες Πτήσης Venus


[ Venus εισαγωγή] - [Venus 1 ] - [Venus 2]

Οι έλεγχοι πριν από κάθε πτήση

  • Επαλήθευσε την θέση του ΚΒ. Βεβαιώσου ότι οι αεροδυναμικές επιφάνειες δεν έχουν ανεπιθύμητα σκευρώματα.
  • Ελεγξε ότι δεν έχει σπάσει τίποτε στην μεταφορά ή στην προηγούμενη πτήση.
  • Επιβεβαίωσε ότι οι αεροδυναμικές επιφάνειες είναι τοποθετημένες σωστά στην θέση τους.

Οι πρώτες δοκιμές

Προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην φάση του τριμαρίσματος είναι ένα μοντέλο φτιαγμένο σωστά, χωρίς σκευρώματα.

Διάλεξε μια ώρα με ασθενή άνεμο και ένα γήπεδο με χορτάρι, για να κάνεις τις πρώτες δοκιμαστικές ολισθήσεις από το ύψος του ώμου.

Στερέωσε το πηδάλιο διεύθυνσης στην ευθεία. Κατεύθυνε το ανεμόπτερο κόντρα στον άνεμο (αν φυσάει), με την μύτη λίγο κάτω απο τον ορίζοντα και κάνοντας μερικά γρήγορα βήματα σπρώξε το μαλακά, σκοπεύοντας ένα σημείο 30-40 μέτρα μπροστά σου. Το ανεμόπτερο πρέπει να ολισθήσει σε μια στρωτή και ίσια τροχιά, και να προσγειωθεί περίπου εκεί που σκόπευσες (τροχιά Α). Αν δεν ακολουθήσει την τροχιά Α αλλά την Β ή την Γ, μην απογοητευτείς γιατί δεν είναι η εξαίρεση.

Κράτα το ανεμόπτερο με την μύτη λίγο κάτω από τον ορίζοντα.

Τροχιά Α: σωστή ολίσθηση.

Τροχιά Β: ολίσθηση με μεγάλη βύθιση

Τροχιά Γ: ολίσθηση με απώλειες στήριξης

Αν βυθίσει, τροχιά Β, είναι ένδειξη ότι:

α) είναι μπροσθόβαρο ή,
β) το φτερό έχει μικρότερη γωνία πρόσπτωσης ή,
γ) το σπρώξιμο δεν ήταν δυνατό ή,
δ) το σπρώξιμο έγινε σκοπεύοντας κοντά ή,
ε) οι συμπτώσεις α, β, γ, δ.

Αντίθετα αν πρώτα κερδίσει ύψος σηκώνοντας την μύτη και μετά από ένα στολάρισμα βυθίσει, τροχιά Γ, είναι ένδειξη ότι:

α) είναι πισόβαρο ή,
β) το φτερό έχει μεγαλύτερη γωνία πρόσπτωσης ή,
γ) το σπρώξιμο ήταν πολύ δυνατό ή,
δ) το σπρώξιμο έγινε σκοπεύοντας ψηλά ή πολύ μακριά ή,
ε) οι συμπτώσεις α, β, γ, δ.

Αφού διαπιστώσεις με μιά - δυό ακόμη δοκιμές ότι η ταχύτητα και η γωνία εκτόξευσης είναι παραδεκτές (περιπτώσεις γ & δ) μπορείς να διορθώσεις την συμπεριφορά του ανεμόπτερου αλλάζοντας λίγο την θέση του ΚΒ, ή την διαμήκη δίεδρο ή και τα δύο.

Αλλά πότε αλλάζουμε το ένα και πότε το άλλο;

Στο κεφάλαιο "Ο Αγώνας και το Τριμάρισμα" εξηγείται η σχέση μεταξύ των γωνιών και του Κέντρου Βάρους. Η λογική λέει ότι αφού οι δύο αυτοί παράμετροι είναι αλληλένδετοι, αν εξασφαλίσουμε την μία από αυτές, τότε θα μεταβάλλουμε την άλλη έως ότου ισορροπήσει.

Ετσι λοιπόν άν το μοντέλο ακολούθησε την τροχιά Β:

  1. Φέρε λίγο πίσω το ΚΒ (μετακίνησε το βάρος προς τα πίσω ή αφαίρεσε βάρος από την μύτη), ή
  2. μεγάλωσε την γωνία πρόσπτωσης του φτερού παρεμβάλοντας κομμάτια μπάλσα 0,5-1 μεταξύ του χείλους προσβολής του και της βάσης του, ή
  3. λίγο και από τα δύο.

Αν ακολούθησε την τροχιά Γ:

  1. Φέρε πιό μπροστά το ΚΒ (μετακίνησε το βάρος προς τα εμπρός ή πρόσθεσε βάρος στην μύτη), ή
  2. ελάττωσε την γωνία πρόσπτωσης του φτερού παρεμβάλοντας κομμάτια μπάλσα 0,5-1 χιλ. μεταξύ του χείλους εκφυγής του και της βάσης του, ή
  3. λίγο και από τα δύο.

Θα χρειαστούν πολές τέτοιες μικρορυθμίσεις έως ότου πετύχεις την σωστή γωνία ολίσθησης. Σε κάθε νέα εξόρμηση στο αεροδρόμιο και πριν απο την ρυμούλκηση κάνε μια δοκιμαστική ολίσθηση για να διαπιστώσεις αν όλα είναι εντάξει.

Σχήμα 1: το ανεμόπτερο ισορροπεί στο ενδεδειγμένο Κέντρο Βάρους

Σχήμα 2: το ανεμόπτερο είναι μπροσθόβαρο. Μετακίνησε το βάρος προς τα πίσω, ή αφαίρεσε βάρος από την μύτη (περίπτωση Β1).

Σχήμα 3: το ανεμόπτερο είναι μπροσθόβαρο. Μετακίνησε το βάρος προς τα εμπρός ή πρόσθεσε βάρος στην μύτη (περίπτωση Γ1).

Σχήμα 1: το ανεμόπτερο ισορροπεί στο ενδεικνυόμενο Κέντρο Βάρους, και το φτερό έχει σωστή γωνία πρόσπτωσης.

Σχήμα 2: (περίπτωση Β2) το ανεμόπτερο έχει το ενδεδειγμένο Κέντρο Βάρους, αλλά για να ολισθήσει σωστά, πρέπει να αυξηθεί η γωνία πρόσπτωσης του φτερού, με ένα κομμάτι μπάλσα μεταξύ του χείλους προσβολής του και της βάσης του.

Σχήμα 3: (περίπτωση Γ2) το ανεμόπτερο έχει το ενδεδειγμένο Κέντρο Βάρους, αλλά για να ολισθήσει σωστά, πρέπει να μειωθεί η γωνία πρόσπτωσης του φτερού, με ένα κομμάτι μπάλσα μεταξύ του χείλους εκφυγής του και της βάσης του.

Η στροφή

Παράλληλα με την γωνία ολίσθησης παρατήρησε και πιθανές τάσεις στροφής.

Εστω ότι αρχικά ολισθαίνει στην ευθεία (σκίτσο Α). Αυτό σημαίνει ότι το ανεμόπτερο είναι κατασκευασμένο σωστά. Ομως δεν θέλουμε να ολισθαίνει στην ευθεία. Πρέπει να ολισθαίνει σε κυκλική τροχιά (σκίτσο Β) για να μην απομακρυνθεί πολύ από το σημείο απογείωσης.

Γι' αυτό στρίψε λίγο το πηδάλιο διεύθυνσης προς το μέρος της επιθυμητής στροφής. Τα Venus μπορούν να ολισθήσουν είτε με αριστερή, είτε με δεξιά στροφή.

Αν εξ' αρχής έχει μικρές τάσεις στροφής άφησέ τες. Αν οι τάσεις στροφής είναι μεγάλες προσπάθησε να τις μετριάσεις στρέφοντας λίγο - λίγο αντίθετα το πηδάλιο διεύθυνσης.

Αν παρ' όλο το αντίθετο πηδάλιο το μοντέλο εκτρέπεται σε "σπειροειδή βύθιση", τότε υπάρχει κάποια σοβαρή ασυμμετρία στην κατασκευή (π.χ. σκεύρωμα), και πρέπει να επιστρέψεις στο εργαστήριο για μια δραστική επέμβαση.

Εστω λοιπόν ότι το ανεμόπτερο ολισθαίνει με στροφή. Παρατήρησε ότι ενώ είχε ισορροπήσει προηγουμένως στην ιδανική γωνία ολίσθησης, τώρα βυθίζει λίγο. Συμπεριφέρεται δηλαδή σαν μπροσθόβαρο. Αυτή η πτώση της μύτης στην στροφή είναι μία παρενέργεια που οφείλεται στην κλίση των φτερών (σκίτσο 2). Ξαναρύθμισε την γωνία ή το Κ.Β. ή και τα δύο, έως ότου πετύχεις σωστή γωνία ολίσθησης στην διάρκεια της στροφής. Με αυτή την ικανοποιητική κατάσταση προχώρα στις πρώτες δοκιμαστικές ρυμουλκήσεις απ' όπου θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις την ολίσθηση για περισσότερη ώρα και να δώσεις την ευκαιρία στο μοντέλο να ολοκληρώσει μερικές στροφές.

Η ρυμούλκηση

Το νήμα για την ρυμούλκηση είναι συνήθως πετονιά πάχους 0,6-0,8 χιλιοστών (για μεγαλύτερα ανεμόπτερα 1,0-1,2 χιλιοστών), σε μήκος 50 μέτρων, αφού αυτό είναι το όριο και για τους αγώνες. Αλλά φυσικά εκτός αγώνων το μήκος είναι ελεύθερο.

Στην μια άκρη του νήματος δέσε ένα μεταλλικό κρίκο διαμέτρου 15 χιλ περίπου και στην άλλη άκρη ένα ξύλο ή άλλο είδος λαβής, για να το κρατάς. Σε απόσταση 20-30 εκατοστών πριν τον κρίκο στερέωσε ένα ελαφρύ πάνινο σημαιάκι. Το σημαιάκι χρησιμεύει για να σημάνει την έναρξη της χρονομέτρησης και για να διευκολύνει την απαγκίστρωση (η αντίστασή του θα τραβήξει τον κρίκο από τον γάντζο).

Στις πρώτες ρυμουλκίσεις ξετύλιξε το μισό νήμα, δηλαδή 25 μ. και αν όλα πάνε καλά ξετύλιξέ το σταδιακά έως τα 50 μ.

Ο βοηθός σου περνάει τον κρίκο στον γάντζο του μοντέλου και το κρατάει με τη μύτη ανασηκωμένη 30ο-40ο πάνω από τον ορίζοντα και με τα φτερά οριζόντια. Στο μεταξύ εσύ ευθυγραμμίσου με τη διεύθυνση του ανέμου (χαρακτηριστική ένδειξη η κοιλιά του νήματος). Ελεγξε ότι ο χώρος που θα τρέξεις δεν έχει εμπόδια ή λακούβες. Σ' όλη την διάρκεια της ρυμούλκησης πρέπει να κοιτάς συνεχώς το ανεμόπτερο.

Αρχίστε κι οι δύο να τρέχετε αλλά όχι με μεγάλη ταχύτητα. Ο βοηθός μετά από μερικά βήματα θα σταματήσει και εσύ θα του "πάρεις" το ανεμόπτερο τραβώντας λίγο το χέρι σου, συνεχίζοντας το τρέξιμο. Χρειάζεται εξάσκηση και καλή συννενόηση.

Εαν τρέχεις πολύ γρήγορα ή ο βοηθός καθυστερήσει να αφήσει το μοντέλο, το νήμα τεντώνεται και δίνει στο ανεμόπτερο μεγάλη ταχύτητα με δυσάρεστα επακόλουθα.

Ανάλογα με την ένταση του ανέμου πιθανόν να μη χρειαστεί καθόλου τρέξιμο και κρίνοντας από το τράβηγμα του νήματος ίσως χρειαστεί να οπισθοχωρήσεις κι' όλας.

Καθώς το μοντέλο έρχεται πάνω από το κεφάλι σήκωσε απότομα τη λαβή προς τα πάνω. Αυτό το στιγμιαίο χαλάρωμα θα επιτρέψει στον κρίκο να γλυστρίσει από τον γάντζο.

 

Οι διορθώσεις στην ρυμούλκηση

Στις πρώτες ρυμουλκήσεις θα ασχοληθείς με τις ανεπιθύμητες εκτροπές.

Αν εκδηλωθεί πλάγια εκτροπή και το ανεμόπτερο αρχίσει να κατεβαίνει προς το έδαφος, σαν μόνη ενέργεια για την σωτηρία του πρέπει να αφήσεις αμέσως ελεύθερη τη λαβή του νήματος για να απαγκιστρωθεί και να επανέλθει σε οριζόντια πτήση -τροχιά Α. Αν δεν το κάνεις αυτό το ανεμόπτερο θα ακολουθήσει την τροχιά Β και θα καρφωθεί στο έδαφος με την μύτη.

Οπως αναμένεται, η κύρια αιτία για την παρέκλιση στην ρυμούλκηση είναι το στριμμένο πηδάλιο. Στα πολύ απλά ανεμόπτερα όπως το Venus δεν μπορείς να πετύχεις ευθεία τροχιά ρυμούλκησης και ταυτόχρονα να τα κάνεις να ολισθαίνουν με στροφή. Μπορείς όμως να μετριάσεις την εκτροπή ανοίγοντας την ακτίνα της στροφής (μικρότερη κλίση στο πηδάλιο). Αν δεν διαπιστώσεις ικανοποιητική διαφορά, δοκίμασε να αλλάξεις την φορά της στροφής.

Ισως όμως η εκτροπή να οφείλεται στην θέση του γάντζου. Εαν ο βαθμός ανόδου ήταν πολύ μεγάλος σημαίνει ότι ο γάντζος είναι πιο πίσω απ' ότι πρέπει. Αυτή η θέση επιτρέπει μεγάλη γωνία προσβολής στην διάρκεια της ρυμούλκησης και πιθανόν η μία πλευρά της πτέρυγας να στολάρει πριν από την άλλη. Φέρε τον γάντζο πιο μπροστά 2 χιλ. και δοκίμασε ξανά. Αντίθετα αν ο γάντζος είναι πολύ μπροστά, το μοντέλο θα παλινδρομεί δεξιά-αριστερά, χωρίς να παίρνει ύψος. Τα σχέδια Venus δείχνουν την θέση του γάντζου για ρυμούλκηση σε νηνεμία.

Για να μεταβάλεις τον γάντζο του Venus 1 ξύσε την εγκοπή ή πρόσθεσε λίγο ξύλο στην εγκοπή. Για να μεταβάλεις τον γάντζο του Venus 2 βίδωσε ή ξεβίδωσε την βίδα.

Η ολίσθηση

Στο σχήμα το σημείο απαγκίστρωσης σημειώνεται με κόκκινο κύκλο. Από το σημείο αυτό, σε νηνεμία το ανεμόπτερο θα ολοκληρώσει την ολίσθηση κοντά σου (τροχιά 1), ενώ αν φυσάει θα ολισθαίνει με ακανόνιστες στροφές απομακρυνόμενο (τροχιά 2). Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να είσαι έτοιμος να το κυνηγήσεις τρέχοντας, ή ακόμα καλύτερα και εφ' όσον το έδαφος το επιτρέπει, με ένα ποδήλατο.

 

[ Venus εισαγωγή] - [Venus 1 ] - [Venus 2]

 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα