Εδώ θα αναρτηθεί το σχέδιο του Venus 1

 

[ Venus 1 ]- [ Venus 2] - [ οδηγίες πτήσης ]

 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα